Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

Pawel Smaga

KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 dr Paweł Smaga

 
 

 Biogram

 
 
dr Paweł Smaga – adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego w Instytucie Finansów z Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekonomista w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi ze stabilnością finansową, nadzorem makroostrożnościowym i regulacjami sektora bankowego w UE, co pokrywa się z obszarem jego zainteresowań badawczych. Współautor i recenzent wielu artykułów opublikowanych w periodykach na liście JCR. Za rozprawę doktorską otrzymał nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę doktorską oraz wyróżnienie Prezesa NBP w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych.
 
 

 Publikacje

 
Najważniejsze publikacje naukowe od 2010 r.:
 • Belke A., Dobrzańska A., Gros D., Smaga P., (When) should a non-euro country join the banking union?, The Journal of Economic Asymmetries, Volume 14, Part A, November 2016, ISSN 1703-4949, http://dx.doi.org/10.1016/j.jeca.2016.07.008
 • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B., Financial Development and Economic Growth: The Role of Foreign-Owned Banks in CESEE Countries, Sustainability 2017, 9(3), 335; doi:10.3390/su9030335
 • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B., Foreign-owned banks and foreign trade in CESEE countries – a growth-enhancing duo?, Applied Economics Letters, 2020, Vol. 27, No. 4, https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1616050
 • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B., In search of a measure of banking sector distress: empirical study of CESEE banking sectors, Risk Management, 20(3), 242-257, 2018 https://doi.org/10.1057/s41283-017-0031-y
 • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B., The Role of Foreign-Owned Banks in Post-Communist European Countries, Palgrave Macmillan Studies in Economic Transition, Palgrave Macmillan 2018
 • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B., The role of banks in CESEE countries: exploring non-standard determinants of economic growth, Post-Communist Economies, 31:3, 349-382, 2019 DOI:10.1080/14631377.2018.1505694
 • European Bank Restructuring During the Global Financial Crisis, Iwanicz-Drozdowska M. red. Palgrave Macmillan Studiesin Banking and Financial Institutions, Palgrave Macmillan 2016.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Kerlin J., Smaga P., Tomasik M., EU guarantee schemes: Status quo and policy implications, Journal of Banking Regulation, Vol. 16 (3), Palgrave 2015, doi:10.1057/jbr.2015.6
 • Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Development of Financial Systems in 1995–2014: A Factor Analysis, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 482, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017
 • Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B., Bank Restructuring in the EU. Which Way to Go?, Journal of Policy Modeling, Volume 38, Issue 3, Elsevier, May–June 2016, DOI: 10.1016/j.jpolmod.2016.03.001
 • Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B., Financial development. Have post-communist countries converged?, Transformations in Business and Economics, Vol. 15, No 2A (38A) 2016
 • Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B., Role of Foreign Capital in Stability of Banking Sectors in CESEE Countries, Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance, Volume 67, Issue 6, 2017
 • Kurowski Ł., Rogowicz K., Smaga P., What would the economy with credit-enhanced interest rates look like? The case of Turkey, Turkish Studies, 2019, DOI: 10.1080/14683849.2019.1659735
 • Kurowski Ł., Smaga P., Monetary Policy and Cyclical Systemic Risk - Friends or Foes?, Prague Economic Papers, 2018, 27(5), 522–540, https://doi.org/10.18267/j.pep.667
 • Smaga P., Polityka makroostrożnościowa w sektorze bankowym. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020
 • Smaga P., Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa 2014
 • Smaga P., Wiliński M., Ochnicki P., Arendarski P., Gubiec T., Can banks default overnight? Modelling endogenous contagion on the O/N interbank market, Quantitative Finance, 2018, Volume 18, Issue 11, DOI: 10.1080/14697688.2018.1438641​
 
 
 

 Kontakt

 
pawel.smaga@sgh.waw.pl
 

 Problematyka proponowanych prac dyplomowych

 
 • Ryzyko systemowe
 • Bankowość
 • Sektor bankowy
 • Regulacje ostrożnościowe
 • Finanse
 • Nadzór mikro- i makroostrożnościowy
 • Sieć bezpieczeństwa finansowego
 • Stabilność finansowa
 • Kryzysy finansowe
 • Polityka pieniężna
 • System finansowy​
 

 oferta dydaktyczna

 
Ćwiczenia: 
 • Bank Management (220751-1367) 
 • Banking (121031-1367)

Wykład:
 • Financial Crises and Financial Stability     (233351-1367)
 • Seminarium magisterskie (290001-1367)
 • Seminarium licencjackie   (190001-1367)​
 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się przez Microsoft Teams po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Badania naukowe

 
Najważniejsze projekty badawcze:
 • ​Foreign capital in the Central and Eastern European banking sectors – the impact on financial stability and economic development, grant z NCN (OPUS, Panel: HS4) w latach 2015-2018 (nr 2014/13/B/HS4/01619)
 • Fizyka polskiego systemu bankowego, konkurs INTER Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2015 r. (nr 28/UD/SKILLS/2015)
 • Procykliczność polityki pieniężnej a cykl finansowy”, MINIATURA 1 NCN w latach 2017-2018 (nr 2017/01/X/HS4/01008)​

 

 Adres

 
Instytut Finansów
Katedra Systemu Finansowego
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 310
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-93-20/92-95