Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

dr Łukasz Kurowski

KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 dr Łukasz Kurowski

 

Łukasz Kurowski.jpg

 

 Biogram

 
dr Łukasz Kurowski – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość, specjalizacja bankowość. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem. W 2019 r. zdobył stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Jego praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej pt. Powiązania pomiędzy polityką pieniężną i makroostrożnościową zwyciężyła w konkursie Rektora SGH na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse. Od 2016 r. jest pracownikiem Narodowego Banku Polskiego, gdzie zajmuje się praktycznymi zagadnieniami z zakresu polityki makroostrożnościowej. Od 2020 r. jest zaangażowany w promowanie tematyki edukacji finansowej w sieci za pośrednictwem własnego kanału YouTube. Jego zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, bankowość międzynarodową, politykę pieniężną, oraz rolę edukacji finansowej w zapewnieniu stabilności systemu finansowego. 

 

 Publikacje

 
 • Kurowski, Ł. Rogowicz, K. (2018). Are business and credit cycles synchronised internally or externally? Economic Modelling, vol. 74, 124-141. Artykuł został wyróżniony w konkursie ESRB pt. Ieke van den Burg Prize for Research on Systemic Risk 2018. 

 • Kurowski, Ł. Rogowicz, K. (2017). Negative interest rates as systemic risk event, Finance Research Letters, 22,153-157.

 • Kurowski, Ł., Smaga P. (2018). Monetary Policy and Cyclical Systemic Risk-Friends or Foes? Prague Economic Papers, vol. 2018(5), 522-540.

 • Kurowski, Ł. Rogowicz, K. Smaga, P. (2020). What would the economy with credit-enhanced interest rates look like? The case of Turkey. Turkish Studies, vol. 21(4). 620-644.

 • Kurowski, Ł. (2020). Financial cycle — A critical analysis of the methodology for its identification. Journal of Central Banking Theory and Practice – in press. 

 • Kurowski, Ł. (2019). Stabilność finansowa a polityka pieniężna po globalnym kryzysie finansowym. Ekonomista, vol. 4, 414-431.

 • Kurowski, Ł.; Laskowska, Z. (2016). Czy edukacja finansowa może zmniejszyć wykluczenie finansowe? E-mentor, 3(65),15-23.

 • Kurowski, Ł. (2016). Financial Education as Significant Challenge for High School in Poland for the Upcoming Years. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 42(4).

 • Kurowski, Ł. Rogowicz, K. (2017). Stabilność finansowa i napięcia w systemie finansowym w środowisku ujemnych stóp procentowych. Finanse: czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, nr 1(10), 195-206.

 • Kurowski, Ł. Rogowicz, K. (2018). Konwergencja finansowa w krajach europejskich–wnioski dla polityki pieniężnej i makroostrożnościowej, Finanse - Zeszyty Naukowe UEK, vol. 13, 57-77.

 • Kurowski, Ł., Dobrzańska A. (2019). Antycykliczny bufor kapitałowy jako instrument polityki makroostrożnościowej. Dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej. Bezpieczny Bank, vol. 1(74). 8-42.​

 
 
 

 Kontakt

 
lukasz.kurowski@sgh.waw.pl

 

 Problematyka proponowanych prac końcowych

 
 • Ryzyko bankowe oraz ocena kondycji banku i innych instytucji finansowych,
 • Polityka pieniężna oraz bankowość centralna,
 • Ryzyko klimatyczne, 
 • Sieć bezpieczeństwa finansowego,
 • Nadzór mikro i makroostrożnościowy,
 • Stabilność finansowa,
 • Kryzysy bankowe i kryzysy finansowe,
 • Ujemne stopy procentowe,
 • Edukacja finansowa oraz wykluczenie finansowe,
 • Cykl finansowy oraz koniunkturalny,
 • Zachowania gospodarstw domowych na rynku finansowym, 

 

 Konsultacje

 
​​Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Badania naukowe

 
 •  Nierównowagi finansowe a funkcja reakcji polityki pieniężnej, Narodowe Centrum Nauki (Preludium 13 - 2017/25/N/HS4/00323). Okres: 2017- obecnie.
 • Complexity in International Banking: Patterns and Implications for Risk. International Banking Research Network. Okres: 2017- obecnie.

 • Low Interest Rates and International Banking. International Banking Research Network. Okres: 2020 - obecnie.​

 

 oferta dydaktyczna

 
 •  Bankowość studia doktoranckie oraz licencjackie (syg. 121030-1545)
 • Kryzysy finansowe i stabilność finansowa (syg. 233350-1545)

 • Regulacje i nadzór nad rynkami finansowymi (syg. 233710-1545)

 • Seminarium magisterskie (syg. 290002-1545)

 • Seminarium licencjackie (syg. 190001-1545)


 

 Adres

 
​​
​​Instytut Finansów
Katedra Systemu Finansowego
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 310
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-9320/9295​