Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. zw. dr hab. Jan Komorowski

 

email: jan.komorowski@sgh.waw.pl


Prof. dr hab. Jan Piotr KOMOROWSKI jest profesorem zwyczajnym w Zakładzie Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów w SGH.  

WYKSZTAŁCENIE

Ukończył Szkołę Podst. nr 44 w Gdańsku im. Adama Mickiewicza. Jest absolwentem klasy matematycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku im. Mikołaja Kopernika (1974).  Studiował na kierunkach handel zagraniczny i prawo na Uniwersytecie Gdańskim (1979), uzyskał stopień doktora na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1996), oraz stopień doktora habilitowanego w Kolegium Finansów i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej (1999). Kontynuował studia w London School of Economics, JICA Osaka, ESC Rouen, J.W.Goethe Universitat we Fankfurcie, NEIU Chicago, J.Guttenberg Universitat w Kolonii, ZSEM w Zagrzebiu.  

PRACA ZAWODOWA

Łącząc pracę naukową z praktyką konsultingu i zarządzania, początkowo prowadził treningi menedżerskie w ramach Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku dla kadry kierowniczej około stu największych polskich przedsiębiorstw. Od początku lat dziewięćdziesiątych pełnił funkcję dyrektora ds. ekonomicznych Funduszu Gospodarczego Solidarności Sp. z o.o.. Uczestniczył w Programie Powszechnej Prywatyzacji w ramach Konsorcjum Reiffeisen Atkins Centrobank, restrukturyzował polskie porty z ramienia Idea Consulting Sp. z o.o. Brał udział we wdrażaniu budżetowania w wielu dużych przedsiębiorstwach Przez szereg lat kierował działalnością handlową dużych przedsiębiorstw w branży elektronicznej (Radmor SA,) i spożywczej (Vandergeeten  ltd.). Był dyrektorem finansowym Stoczni Gdynia SA. Następnie, w latach 1995-96 pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego PHZ Baltona SA. W latach 1996-2002 opracował szereg projektów i ekspertyz w Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa i Krajowej Izbie Gospodarczej.  

PRACA NAUKOWA

Po ukończeniu studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego podjął pracę w Katedrze Ekonomii Politycznej, a następnie w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Ekonomiki Transportu UG (1984-90). W 1996 roku został zatrudniony w Politechnice Gdańskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów. Następnie, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego awansował na stanowisko profesora i Kierownika Katedry (2000 r). Był zatrudniony okresowo na drugim etacie w Akademii Morskiej w Gdyni, Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im Bogdana Jańskiego w Łomży, oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku, gdzie w latach 2002-2007 pełnił funkcję dziekana. W roku 2007 został zatrudniony w SGH w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów przekształconej następnie w Instytut Finansów. W roku 2017 uzyskał tytuł naukowy profesora.  

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 Działacz organizacji młodzieżowych i studenckich. Przewodniczący Koła Środowiskowego w Gdańsku, a następnie członek Prezydium Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ. Wiceprezes FK Lechia Gdańsk (1991-92). ZAINTERESOWANIA  Gospodarowanie i zarządzanie, turystyka krajowa, fotografia, uprawianie ogrodów.


SPECJALIZACJA BADAWCZA


Przedmiotem zainteresowań naukowych są węzłowe problemy finansowe w aspekcie makro i mikroekonomicznym, w tym zagadnienia teoretyczne i praktyczne obejmujące:
 • Planowanie finansowe i budżetowanie w podmiotach publicznych i prywatnych,  
 • Cele i strategie podmiotów gospodarczych w perspektywie finansowej,
 • Restrukturyzacje kapitałowe i operacyjne, fuzje i przejęcia,
 • Zarządzanie i controlling w realizacji projektów inwestycyjnych,  
 • Problematyka wyceny i kreowania wartości przedsiębiorstwa,
 • Ewolucję od ekonomii behawioralnej do ekonomii społecznej
Wymienione kwestie są rozważane w nurcie ekonomii pokryzysowe w świetle podejścia tradycyjnego i behawioralnego, gospodarki opartej na wiedzy oraz personalizmu filozoficznego.

Opublikował 8 książek i około 100 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych. Wypromował 15 doktorów, zrecenzował około 90 książek i publikacji zwartych, w tym ponad 40 doktoratów i prac habilitacyjnych. Prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim.   

BADANIA NAUKOWE:
 •  „Od ekonomii behawioralnej do ekonomii społecznej. Etap 2”, kierownik badania:  prof. hab. Jan Komorowski, badania statutowe, 2017
 •   „Od ekonomii behawioralnej do ekonomii społecznej”, kierownik badania: dr hab. Jan Komorowski, prof. SGH, badania statutowe, 2016
 •   „Od behawioryzmu do ekonomii społecznej”, kierownik badania: dr hab. Jan Komorowski, prof. SGH, badania statutowe, 2015
 • „Od behawioryzmu do ekonomii społecznej”, kierownik badania: dr hab. Jan Komorowski, prof. SGH, badania statutowe, 2014
 •  „Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej”  Kierownik badania: dr hab. Piotra Albińskiego. Skład zespołu: dr hab. Jan Komorowski, dr hab. Piotr Albiński, dr hab. Krzysztof Marczewski, dr Marek Chrzanowski, dr Ewa Kosycarz. Badania statutowe, 2011
 •   „System planowania finansowego w przedsiębiorstwie w świetle teorii i praktyki”, kierownik badania: dr hab. Jan Komorowski, prof. SGH, badanie statutowe,  2009 „Relacje inwestorskie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a efektywność rynku kapitałowego”, kierownik badania: dr hab. Jan Komorowski, prof. SGH, badanie własne, 2009
 •  „Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie jako mechanizm kreowania wartości”, dr hab. Jan Komorowski, prof. SGH, badanie własne, 2009
 • „Cele i wartości w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa”, kierownik badania:  dr hab. Jan Komorowski, prof. SGH, badanie własne, 2008  


OFERTA DYDAKTYCZNA:

 • 220820-0993 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (w)
 • 221331-0993 International Corporate Finance (w)
 • 230471-0993 International Financial Management (w)
 • 137281-0993 Budgeting, Monitoring and Controlling of Investment Projects, (w)
 • 131431-0993 Investment Projects Evaluation and Analysis, (w)  

SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:

 • Seminarium Licencjackie:  191781-0993
 • Seminarium Magisterskie: 291781-0993  


PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:

 • Problematyka finansów publicznych i samorządowych,
 • Zarządzanie finansami korporacji międzynarodowych,
 • Strategie podmiotów gospodarczych na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • Restrukturyzacje kapitałowe, fuzje i przejęcia w aspekcie finansowym,
 •  Planowanie finansowe i budżetowanie w podmiotach publicznych i prywatnych,
 • Kreowanie, analiza i wycena wartości przedsiębiorstwa,
 • Procesy finansowe na rynku krajowym i międzynarodowym (kryzys, globalizacja).

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie:
1.       Jan Komorowski, Zarys budżetowania przedsiębiorstw. Perspektywa strategicznych wyborów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
2.       Jan Komorowski, Budgeting in Enterprise, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
3.       Jan Komorowski, Investment Projects. Management, Analysis, Evaluation, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
4.       Jan Komorowski, Cele przedsiębiorstwa a rozwój gospodarczy. Ujęcie behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
5.       Jan Komorowski, Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
6.       Jan Komorowski, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, ODDK, Gdańsk 2001, 2002.
7.       Jan Komorowski, Planowanie finansowe w warunkach gospodarki rynkowej, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1999.
8.       Jan Komorowski, Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997.

Artykuły naukowe:
 • Jan Komorowski, Business model and its dilemmas of choice, w: „Copernican Journal of Finance & Accounting”, volume 5, issue 2, 2016.
 • Jan Komorowski, Monetarism and the Battle with the Global Economic Crisis w: “International Journal of Business Administration”, Vol. 6, No. 6; 2015.
 • Jan Komorowski, Zagrożenia realizacji modelu biznesowego przedsiębiorstwa nastawionego na rynek kapitałowy, w: „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Studia i Prace” nr 3 tom 5 (23) /2015.
 • Jan Komorowski, Monetaryzm a walka ze światowym kryzysem finansowym, w: „Pieniądze i Więź”, Kwartalnik Naukowy nr 2 (67), lato 2015.
 • Jan Komorowski, Looking for the fundamentals of Post-Crisis Economics w: „International Management News”, International Business and Economics Research Journal, Volume 13, Number 3, May- June 2014.
 • Jan Komorowski, Lista Filadelfijska a efektywność nakładów na naukę w Polsce, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Zeszyt Naukowy nr 133, 2013.
 • Jan Komorowski, Uwarunkowania reformy systemu podatkowego, w: „Pieniądze i Więź”, Kwartalnik Naukowy, nr 1/2007.
 • Jan Komorowski, Atrakcyjność strategii inwestycji regionalnych, jako dźwignia rozwoju gospodarczego, w: „Pieniądze i Więź”, Kwartalnik Naukowy nr 1(30), 2006.
 •  Jan Komorowski, Myśl społeczna Bogdana Jańskiego i jej odniesienie do współczesnych stosunków ekonomicznych, w: „Pieniądze i Więź”, Kwartalnik Naukowy nr 3 (28), 2005.
 • Jan Komorowski, Wiarygodność przedsiębiorstwa, jako wartość ekonomiczna, w: „Pieniądze i Więź”, Kwartalnik Naukowy nr 3 (24, 2004.
 • Jan Komorowski, Zagadnienie wyboru celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 26, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 • Jan Komorowski, Główne tendencje w polskim sektorze finansowym w procesie transformacji systemowej, w: „Pieniądze i Więź”, Kwartalnik Naukowy nr 3 (12), 2001.
 • Jan Komorowski, Planowanie finansowe w strategii przedsiębiorstwa, w: „Pieniądze i Więź”, Kwartalnik Naukowy nr 2 (7), 2000.
 • Jan Komorowski, Budżetowanie nowoczesną metodą zarządzania przedsiębiorstwem, w: „Pieniądze i Więź”, Kwartalnik Naukowy nr 2 (3, 1999.  

Rozdziały w monografiach:
 • Jan Komorowski, Monetarismus und der Kampf mit der globalen Wirtschaftskrise, HRSG, Utz E. R., Niedrigzinsen – neue ökonomische Herausforderungen in Sparkassen, DSV Gruppe, Stuttgart 2016.    
 • Jan Komorowski, Behawioryzm w gospodarce opartej na wiedzy, w: „Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy”, wydanie II, red. naukowa Anna Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Jan Komorowski, Pojęcie i miary równowagi operacyjnej przedsiębiorstwa, w: „Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling”, red. naukowa: E. Nowak, R. Kowalak, M. Chmielowiec – Lewczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, nr 389.
 • Jan Komorowski, Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie, jako mechanizm kreowania wartości, w: „Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota. Pomiar. Zarządzanie”, red. naukowa Katarzyna Kreczmańska- Gigol, Difin, Warszawa 2015.
 •  Jan Komorowski, Behawioryzm w gospodarce opartej na wiedzy, w: „Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy,”, red. naukowa Anna Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Jan Komorowski, Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa zorientowanego nie tylko na zysk w: „Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa zorientowanego nie tylko na zysk”, red. naukowa Henryk Ponikowski, Wyd. Koło Naukowe Studentów Ekonomii KUL, Lublin 2013.       
 • Jan Komorowski, Wiarygodność przedsiębiorstwa, istota, odmiany i metody badania, w: „Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego, a wiarygodność przedsiębiorstwa”, red. naukowa Helena Żukowska i Wiesław Janik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.     
 • Jan Komorowski, Budżet zadaniowy, jako narzędzie racjonalizacji gospodarki budżetowej, w: „Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej”, red. naukowa Piotr Albiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012. 
 • Jan Komorowski, Przepływy pieniężne, jako mechanizm kreowania wartości, w: „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, red. naukowa Katarzyna Kreczmańska - Gigol, Difin, Warszawa 2012.        
 • Jan Komorowski, W poszukiwaniu założeń nowej ekonomii w epoce pokryzysowej, w: „Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku”, red. naukowa Ryszard Bartkowiak i Janusz Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012. ·         
 • Jan Komorowski, Głos w dyskusji dotyczący doskonalenia gospodarki budżetowej w świetle reformy finansów publicznych, w: „Eseje na temat finansów publicznych”, księga jubileuszowa z okazji 80 –tej rocznicy urodzin Prof. dr hab. Krystyny Sochackiej – Krysiak, red. naukowa Janusz Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. ·         
 • Jan Komorowski, Przepływy pieniężne, jako mechanizm kreowania wartości w: „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, Difin, Warszawa 2010. ·        
 • Jan Komorowski, współautorstwo cz. II, Uczestnicy Rynku finansowego, rozdział 5, pt. Finanse publiczne, w: „Finanse”, red. naukowa Janusz Ostaszewski, Difin, Warszawa 2010. ·         
 • Jan Komorowski, Strategiczne podejście do zarządzania, jako recepta na wyjście przedsiębiorstw z kryzysu, w: „Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu”, red. naukowa Elżbieta Orechwa - Maliszewska i Jerzy Paszkowski, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2010. ·         
 • Jan Komorowski, Państwo a rozwój globalnego środowiska funkcjonowania przedsiębiorstw, w: „Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach”, red. naukowa Jan Szambelańczyk, Waldemar Frąckowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe nr 144, Poznań 2010. ·         
 • Jan Komorowski, Rynkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa a globalizacja, w: „Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych”, red. naukowa Ryszard Bartkowiak i Janusz Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. ·        
 •  Jan Komorowski, Przedsiębiorstwo w wymiarze osobowym i rzeczowym, w: „Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie”, red. naukowa Jan Komorowski, Joanna Moczydłowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009. ·         
 • Jan Komorowski, Kierunki zmian w strategiach zarządzania przedsiębiorstwem w okresie pokryzysowym, w: „Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwie”, red. naukowa Jerzy Paszkowski, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białystoku 2009. ·         
 • Jan Komorowski, Kluczowe wartości przedsiębiorstwa zdolnego konkurować w skali globalnej, w: „Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych”, red. naukowa Ryszard Bartkowiak i Janusz Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. ·         
 • Jan Komorowski, Wartość przedsiębiorstwa a nowy ład gospodarczy w Polsce, w: „O nowy ład gospodarczy w Polsce”, red. naukowa Ryszard Bartkowiak i Janusz Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008. ·         
 • Jan Komorowski, Programowanie i planowanie finansowe w Polsce, w: „Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju”, Księga jubileuszowa Prof. Alicji Pomorskiej, red. Jolanta Szołn -Koguc, Jan Głuchowski, Cezary Kosikowski, Wyd. Uniwersytetu Marii Currie-Skłodowskiej, Lublin 2008. ·        
 • Jan Komorowski, Deregulacja, jako wyzwanie dla systemu podatkowego, w: „O nowy ład podatkowy w Polsce”, opracowanie naukowe z serii „Przedsiębiorczość”, red. naukowa Janusz Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007. ·         
 • Jan Komorowski, Kategoria wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: „Zarządzanie wartością organizacji”, red. naukowa Elżbieta Orechwa - Maliszewska, Jerzy Paszkowski, WSFiZ, Białystok 2007. ·        
 • Jan Komorowski, Dziesięć lat doświadczeń rozwoju budżetowania w Polsce, w: „Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka” red. naukowa Wiktor Krawczyk, Zeszyt naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 467, Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia nr 7, Kraków- Zakopane 2007. ·         
 • Jan Komorowski, System podatkowy z perspektywy reformy finansów publicznych, w: „O nowy ład podatkowy w Polsce”, opracowanie naukowe z serii „Przedsiębiorczość”, red. naukowa Janusz Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007. ·        
 • Jan Komorowski, Bezrobocie na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, w: „Bezrobocie w Polsce – diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia” red. naukowa Janusz Ostaszewski, seria „Przedsiębiorczość”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006. ·         
 • Jan Komorowski, Wykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej w rozwoju gospodarczym Polski w: „Pomoc Finansowa UE dla Polski”, red. naukowa Anatoliusz Kopczuk i Marek Proniewski, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2006. ·        
 • Jan Komorowski, Majątek przedsiębiorstwa, w: „Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i źródła jego finansowania” red. naukowa Anna Rzeczycka, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006. ·         Studia nad gospodarką: przedsiębiorstwo – samorząd terytorialny – sektory, red. naukowa Jan Komorowski, Zbigniew Piotrowski, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005. ·        
 • Jan Komorowski, Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycji w polityce rozwoju regionalnego w: „Atrakcyjność inwestycyjna regionu”, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2005. ·         
 • Jan Komorowski, Zagadnienie wiarygodności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: „Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa – ocena i kształtowanie” red. naukowa Anatoliusz Kopczuk, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2004. ·         
 • Jan Komorowski, Zagadnienie wiarygodności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: „Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa – ocena i kształtowanie” red. naukowa Anatoliusz Kopczuk, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2004. ·         
 • Jan Komorowski, Planowanie finansowe a strategia przedsiębiorstwa w: „Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesów decyzyjnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw”, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Katedra Finansów, Gdańsk 2003. ·  
 •  Jan Komorowski, Mechanizm koordynacji budżetów operacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: „Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - Teoria i Praktyka”, red. naukowa Wiktor Krawczyk, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków - Zakopane 2003. ·       
 •  Jan Komorowski, Cele finansowe a kryteria oceny przedsiębiorstwa, w: „Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski”, red. naukowa Janusz Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002. ·         
 • Jan Komorowski, Trudności budżetowania przedsiębiorstwa działającego w zróżnicowanym środowisku międzynarodowym, w: „Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka” część II, red. naukowa Wiktor Krawczyk, Wyd. AGH w Krakowie, Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania, Kraków 2001, s. 149-159. ·        
 • Jan Komorowski, Przemiany w polskim sektorze finansowym w procesie transformacji systemowej, w: Problemy zarządzania finansami, Zeszyty Naukowe Katedry Finansów nr 1, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2001. ·         
 • Jan Komorowski, Cel podstawowy a cele finansowe, w: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego nr 4, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2000. ·        
 • Jan Komorowski, Zagadnienie ryzyka w zarządzaniu korporacją globalną, w: „Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji”, red. naukowa Jerzy Lewandowski, Wydawnictwo „Elipsa”, Łódź 2000. ·        
 • Jan Komorowski, Środowisko zarządzania finansami przedsiębiorstwa w procesie integracji gospodarczej, w: Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej cz. II, red. Bogusław Pietrzak, Wydawnictwo NBP Warszawa – Pułtusk 1999. ·        
 • Jan Komorowski, Cel podstawowy a cele finansowe, w: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego nr 4, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2000. ·         
 • Jan Komorowski, Zagadnienie ryzyka w zarządzaniu korporacją globalną, w: „Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji”, red. naukowa Jerzy Lewandowski, Wydawnictwo „Elipsa”, Łódź 2000. ·         
 • Jan Komorowski, Planowanie finansowe a strategia przedsiębiorstwa w: „Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesów decyzyjnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw”, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Katedra Finansów, Gdańsk 2003. 
 •  Jan Komorowski, Mechanizm koordynacji budżetów operacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: „Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - Teoria i Praktyka”, red. naukowa Wiktor Krawczyk, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków - Zakopane 2003. ·        
 • Jan Komorowski, Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycji w polityce rozwoju regionalnego w: „Atrakcyjność inwestycyjna regionu”, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2005. ·         
 • Jan Komorowski, Środowisko zarządzania finansami przedsiębiorstwa w procesie integracji gospodarczej, w: „Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej” cz. II, red. Bogusław Pietrzak, Wydawnictwo NBP Warszawa – Pułtusk 1999.

Przewody doktorskie zakończone promocją: 

1.       Banur Ramadan Elauf, The Role of Capital Market Institutions in Process of Economy Development in Libya, WZiE, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2003 

2.       Danuta Rusiecka, Finansowe aspekty wzrostu przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych firm developerskich w Polsce, WZiE, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2003   

3.       Julia Koralun, Wpływ procesu integracji ekonomicznej na stopień zróżnicowania gospodarek krajów Unii Europejskiej, SGH w Warszawie, 2003 

4.       Małgorzata Rozkwitalska, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy Polski, WZiE, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2004   

5.       Artur Laszuk, Aplikacje informacyjne w kontroli finansowej w przedsiębiorstwie, WZiE, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2004 

6.       Wioletta Baran, Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w warunkach reformy służby zdrowia na przykładzie województw północno-wschodniej Polski, WZiE, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2004 

7.       Krystian Zawadzki, Przemiany polskiego rynku walutowego na drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej, WZiE, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2005 

8.       Erich Rudolf Utz, Modelling and Measurement Methods of Operational Risk in Banking. WZiE, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2006 

9.       Barbara Andruczyk, Zarządzanie efektywnością projektu długoterminowego metodą budżetowania w korporacji międzynarodowej, SGH w Warszawie, 2006 

10.   Błażej Cybulski, Praktyka minimalizacji opodatkowania w przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce, SGH w Warszawie, 2006 

11.   Marcin Geryk, Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju sektora niepublicznych szkół wyższych w Polsce, SGH w Warszawie, 2006 

12.   Karol Kowalewski, Eksport sektora MŚP jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, SGH w Warszawie, 2009

13.   Paweł Szalacha, Budżetowanie jako narzędzie kreowania wartości przedsiębiorstwa na przykładzie międzynarodowej korporacji budowlanej, SGH w Warszawie, 2013 

14.   Paweł Łagowski, Sposoby finansowania infrastruktury komunalnej w Polsce, SGH w  Warszawie, 2013 

15.   Aleksandra Filipowicz, Gospodarka środkami pieniężnymi w systemie budżetowania przedsiębiorstwa, SGH w Warszawie, 2013


Przewody doktorskie otwarte:

· Krzysztof Łyczarz, Strategia i polityka dywidendy w świetle kształtowania wartości przedsiębiorstwa na przykładzie spółek WIG 20