Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Krzysztof Melnarowicz

 
 

 Biogram

 
 

 Publikacje

 

Wybrane publikacje naukowe
1.„Rozwój zewnętrzny jako czynnik wspomagający innowacyjność w przedsiębiorstwach”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 156 SGH, Warszawa 2017r.
2.„Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw – przegląd narzędzi pomiaru”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 158 SGH, Warszawa 2017r.
3.„Korporacyjne kapitały wysokiego ryzyka typu CVC a innowacyjność przedsiębiorstw”, Zarządzanie. Teoria i Praktyka/ Wyższa Szkoła Menedżerska  Warszawie, 2018/nr 4 (26), s. 23-28.
4.„Sposoby rozwoju przedsiębiorstw w sektorach wysokiej i niskiej techniki”, Przegląd Organizacji 4 (495)/2019, Miesięcznik TNOiK, Warszawa 2019, s.39-45.
5.„Interwencja finansowej grupy kapitałowej w branży budowlanej jako przykład kapitalizmu państwowego”, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, Tom XXI, Zeszyt 3/2020, Sosnowiec 2020, s.9-27.
6.Strategies for innovative business in business groups”, Organization Review, No. 3(962), 2020, pp.3-11.  

 
 
 

 Kontakt

 
​​emial: krzysztof.melnarowicz@sgh.waw.pl

 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Oferta dydaktyczna

 
  • ​​Seminarium magisterskie (19000-2723)
  • Seminarium licencjackie (29000-2723)
  • Mergers and Acquisitions of Enterprises (232651 – 2723)
  • Private Equity/Venture Capital (131521 – 2723)
 

 Specjalizacja badawcza

 
 

  Badania naukowe

 
​​

Najważniejsze projekty badawcze:

Badanie statutowe SGH w 2020 roku: Rodzinne grupy kapitałowe. Zarządzanie finansami w rodzinnych grupach kapitałowych.
Badanie przeprowadzone na spółkach portfelowych grupy kapitałowej ARP S.A. oraz napisanie ekspertyzy pt „Badanie innowacyjności spółek grupy ARP S.A.”, Warszawa, październik 2019 r.
Strategie przedsiębiorstw w sektorach wysokiej i niskiej techniki – analiza porównawcza –  „sposobu rozwoju przedsiębiorstw w sektorach wysokiej i niskiej techniki”. badania statutowe SGH 2018 roku.
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Pomiary, modele, determinanty – badania statutowe SGH w 2016 roku.​ 

 

 PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

  

 Adres

 
Instytut Finansów
Zakład Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 336
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-9320/9295​