Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Michał Matusewicz

 
 

 Biogram

 

dr  Michał Matusewicz- absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doktor nauk ekonomicznych;  adiunkt w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów, Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów. Pełnił funkcje prodziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; kierownik Podyplomowych Studiów Podatkowych; Autor i współautor wielu publikacji związanych z finansami. Specjalista w dziedzinie finansów międzynarodowych, finansów publicznych, integracji walutowej oraz kryzysów finansowych.     
 

 Publikacje

 
 • Unia Gospodarcza i walutowa M. Matusewicz (praca zbiorowa)[w:] Finanse, red. J. Ostaszewski, wyd. VI, Difin, Warszawa 2013. 
 • Strefa euro a globalny kryzys finansowy XXI, M. Matusewicz Studia BAS, 3(31)2012 
 • Unia Gospodarcza i walutowa M. Matusewicz (praca zbiorowa),  [w:] Finanse, red. J. Ostaszewski, wyd.  Difin, Warszawa 2010.
 • Dylematy związane z integracją Polski ze strefą [w:] Bankowość w UE - szanse i zagrożenia M. Matusewicz, J. Ostaszewski (red. M. Iwanicz-Drozdowska, S. Flejterski, J. Nowakowski, J. Ostaszewski, H. Sochacka-Krysiak, R. Wierzba, M. Zaleska, M. Żukowski), Studio DTP WHITE, Warszawa 2009;
 • Kryzysy finansowe w Stanach Zjednoczonych w XX wieku- M. Matusewicz, O. Mikołajczyk, K. Wiszniewska [w:] Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych (red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski), Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2009
 • Pakt Stabilności i Wzrostu i jego znaczenie dla funkcjonowania Unii gospodarczej i walutowej -M. Matusewicz,  [w:] J. Ostaszewski (red.), Polska w strefie euro – szanse i zagrożenia, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008
 • Unia Gospodarcza i Walutowa, M. Matusewicz, [w:] J. Ostaszewski (red.), Finanse, Warszawa, Difin 2008
 • Znaczenie i rola fiskalnych kryteriów konwergencji dla prawidłowego funkcjonowania UE, M. Matusewicz, O. Mikołajczyk [w:] J. Ostaszewski (red.) O nowy ład podatkowy w Polsce, Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2007
 •  Problemy i potrzeby sektora MSP z Euroregionu Niemen (Polska) i obwodu Kaliningradzkiego (Federacja Rosyjska) M. Matusewicz, O. Mikołajczyk,  [w:] J. Ostaszewski (red.) Bezrobocie w Polsce – diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2006
 • Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej. Koszty i zagrożenia związane z rezygnacją z autonomicznej polityki pieniężnej [w:] B. Pietrzak (red.), M. Matusewicz, Finanse, Opracowanie z serii „Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy”, Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2005
 • Polska w Unii Gospodarczej i walutowej - szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarczego, [w:] J. Ostaszewski (red.) Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym, Michał Matusewicz, Olga Mikołajczyk, Ofic. Wyd. SGH, cz. III: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Warszawa 2004
 • Charakterystyka i funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych (na przykładzie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), M. Matusewicz, R. Kasprzak, J. Szlęzak. Zeszyt naukowy Studia i Prace nr 29 z 2003 r., Kolegium Zarządzania i Finansów.      
 
 
 

 Kontakt

 
email: michal.matusewicz@sgh.waw.pl
 

 Studia podyplomowe

 
 

 konsultacje

 
​​Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Oferta dydaktyczna

 
 • 222240-0393     Integracja walutowa
 • 233350-0393     Kryzysy finansowe i stabilność finansowa
 • 110630-0393     Finanse
 • 110630-0428     Finanse
 • Seminarium licencjackie:  195721-0393
 • Seminarium magisterskie: 295721-0393  ​
 

 PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 
 • unia Gospodarcza i Walutowa,
 • integracja walutowa,
 • integracja Polski z Unią Gospodarczą i Walutową,
 • finanse międzynarodowe,
 • finanse Unii Europejskiej,
 • rynek finansowy UE,
 • euro jako waluta międzynarodowa,
 • kryzys finansowy,
 • kurs walutowy,
 • systemy finansowe krajów UE​
 

 Badania naukowe

 
​​
 • Systemy finansowe wybranych państw Unii Europejskiej (kontynuacja) – badania statutowe w 2012 roku (współautor dr M. Mikołajczyk);
 • Systemy finansowe wybranych państw Unii Europejskiej (kontynuacja) – badania statutowe w 2011 roku (współautor dr M. Mikołajczyk);
 • Kryzys subprime i jego konsekwencje dla finansów Unii Europejskiej – badania własne w 2010 r.
 • Systemy finansowe wybranych państw Unii Europejskiej (kontynuacja) – badania statutowe w 2008 roku (współautor dr M. Mikołajczyk);
 • Porównanie i ocena przygotowań krajów przyjętych po 2004 roku do Unii Europejskiej do przyjęcia euro - badania własne 2008 rok;
 • Ocena funkcjonowania Paktu Stabilności i Wzrostu w latach 2002 – 2006 – badania własne 2007   
 • Analiza porównawcza gospodarek krajów Unii Europejskiej i państw UGW – badania własne 2006 rok; ​
 

 SPECJALIZACJA BADAWCZA

 
 • znaczenie i zasady funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej
 • finanse UE
 • finanse publiczne w UE
 • finanse międzynarodowe
 • systemy finansowe krajów UE
 • kryzys finansowy
 • kurs walutowy
 

 Adres

 
Instytut Finansów
Zakład Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 336
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-9320/9295​​