Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH

 
Zobacz obraz źródłowy
 

 Biogram

 
 

dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH

Kierownik Zakładu Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów w Instytucie Finansów.  Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia dotyczące: rynku kapitałowego, finansowania przedsiębiorstw, wyceny przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz private equity. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów: fuzje i przejęcia przedsiębiorstw oraz kapitał podwyższonego ryzyka. Do dorobku naukowego autor zalicza różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym pozycji książkowych. Dotychczas pod jego kierunkiem prace doktorskie napisało i obroniło 3 osoby. Michał Wrzesiński od wielu lat związany jest z rynkiem kapitałowym, specjalizuję się w transakcjach fuzji i przejęć, private equity i pozyskiwaniu finansowania na rynku kapitałowym. Do chwili obecnej uczestniczył w realizacji ponad 40 tego typu transakcji o wartości ponad 2 mld PLN.

 

 Publikacje

 
 •  
  Podstawy finansowania spółki akcyjnej J.Ostaszewski, T.Cicirko, K.Kreczmańska-Gigol, Cz.Martysz, P.Russel, M.Wrzesiński, Warszawa 2017, wyd. Difin 
 • Efektywność pierwszych ofert publicznych (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie realizowanych w okresie hossy[w:] Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. Ryszard Bartkowiak i Janusz Ostaszewski; M.  Wrzesiński, wyd.Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012,
 • Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność,  M.Wrzesiński , Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2006
 • Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO).Uwarunkowania rozwoju w Polsce, M. Wrzesiński, 2000​
 
 
 

 Kontakt

 

email: michal.wrzesinski@sgh.waw.pl​
 

 Oferta dydaktyczna

 
 • 232650-0604     Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • 131520-0377     Kapitał wysokiego ryzyka
 • 131520-0439     Kapitał wysokiego ryzyka
 • 131520-0642     Kapitał wysokiego ryzyka​
 

 Konsultacje

 
​​Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 

 Badania naukowe

 
 • Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kierownik badania – dr hab. prof. SGH Michał Wrzesiński, badanie statutowe,  2013
 • Rynek kapitałowy a transakcje fuzje i przejęć w Polsce w 2010 roku [w:] Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym,  30/09/2011 ,
 • Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym,  30/10/2010 ,
 • Strategie inwestycyjne stosowane przez fundusze private equity na rynku polskim,  15/10/2005 ,
 • Efektywność kapitału podwyższonego ryzyka,  15/10/2004 ,
 • Możliwości finansowania kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce,  30/10/2003​
 

 Specjalizacja badawcza

 
 • przedsiębiorstwa i inwestorzy na rynku kapitałowym
 • wycena przedsiębiorstw
 • fuzje i przejęcia
 • private equity​
 

 Problematyka proponowanych prac dyplomowych

 
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Rynek kapitałowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Private equity, venture ca​pital
 • Wycena przedsiębiorstw​
 

 Adres

 
​​Instytut Finansów
Zakład Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 336
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-9320/9295​