Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH

 
​​


 

 Biogram

 
 
dr hab. Rafał Tuzimek, prof.SGH jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów (w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Institut Français de Gestion oraz IESE Business School University of Navarra. Doktoryzował się w 2001 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w  roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Uczestnik projektów badawczych realizowanych w SGH, wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych w SGH, prowadzi seminaria we  współpracy z  Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Francuskim Instytutem Gospodarki. W  ramach swoich doświadczeń brał udział w wielu projektach z  zakresu doradztwa finansowego. Doradzał między innymi przy transakcjach fuzji i przejęć, pierwszych ofertach publicznych, pozyskiwaniu kapitału z rynku prywatnego.
 

 Publikacje

 

1.  R. Tuzimek, K. Gąsior, Inwestowanie w wartość a efektywność polskich Funduszy akcyjnych mierzona wskaźnikiem informacyjnym, w: Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Wyzwania, dylematy i praktyczne zastosowania, red. nauk. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019 (ISBN 978-83-8030-292-1), s. 317-330, l. stron 341, udział własny 50%
 
2.      K. Gąsior, R. Tuzimek, Wpływ wybranych aspektów procesu inwestycyjnego polskich funduszy akcyjnych na ich długoterminowe stopy zwrotu, w: Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, red. nauk. J. Ostaszewski, M. Wrzesiński, oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 (ISBN 978-83-8030-214-3), s. 194-205, l. stron 422, udział własny 50%
M. Kierul, R. Tuzimek, Wybrane bariery rozwoju przedsiębiorstw typu start-up i rekomendacje działań stymulujących rozwój na polskim rynku, w: Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, red. nauk. J. Ostaszewski, M. Wrzesiński, oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 (ISBN 978-83-8030-214-3), s. 241-254, l. stron 422, udział własny 50%
 
4.       J. Ostaszewski, F. Grądalski, D. Bem, P. Felis, J. Szlęzak-Matusewicz, M. Jamroży, A. Marzec, D. Redel, R. Tuzimek, K. Gąsior, J. Szczepański, Eseje o finansach : monografia dedykowana profesor Janinie Ickiewicz, oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 (ISBN 978-83-8030-252-5)
 
5.       R. Tuzimek, Specyfika zarządzania wycen zdywersyfikowanych grup kapitałowych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w: Złota księga dla Profesora dr. Hab. Jana Konstantego Szczepańskiego, red. Nauk. J. Ickiewicz i J. Ostaszewski, oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017 (ISBN 978-83-8030-119-1), s. 157-171, l. stron 223, udział własny 100 %
 
6.       A. Karmańska,  M. Czerwonka,  C. Martysz,  M. Rzeszutek,  L. Mosiejko,  D. Redel,  M. Wrzesiński,  A. Rzewuska,  D. Bem,  R. Tuzimek,  M. Iwanicz-Drozdowska,  K. Kreczmańska-Gigol,  P. Russel,  S. Gruszewski,  J. Kerlin,  P. Smaga,  K. Liberadzki,  M. Liberadzki,  K. Gemra,  J. Grzywacz,  J. Ostaszewski,  M. Jamroży,  T. Janicka-Michalak,  A. Tłaczała, red. nauk. J. Ostaszewski, A. Karmańska, Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach, oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, (ISBN 978-83-8030-064-4)
 
7.       R. Tuzimek, red. nauk. J. Ostaszewski, O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Warszawa 2015, Oficyna Wydawnicza SGH
 
8.       R. Tuzimek, red. nauk. C. Skowronek, Zarządzanie kapitałem obrotowym a wartość przedsiębiorstwa, Aktywa obrotowe polskich przedsiębiorstw, 2014, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (ISBN: 978-83-63169-52-7)
 
9.       R. Tuzimek, Internal and external factors and the effectiveeness of the actual stock split, Journal of Management and Financial Sciences, 2014, (ISSN 1899-8968)
 
10.   R. Tuzimek, Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013 (ISBN 978-83-7978-832-9), l. stron: 389.
 
11.   R. Tuzimek, M. Wrzesiński, Struktura kapitału a opłacalność wybranych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie i Finanse, red. nauk. J. Bieliński, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013 (ISSN 2084-5189), s. 465-477, l. stron: 630, udział własny 50%.
 
12.   R. Tuzimek, M. Wrzesiński, Struktura kapitału a opłacalność wybranych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, Zarządzanie i Finanse, Warszawa 2013 (ISSN 2084-5189), tom 11, s. 465-477
 
13.   B. Mróz, P. Albiński, R. Bartkowiak, K. Borowski, P. Czapiewski, P. Felis, A. Glapiński, A. Hoszman, M. Jamroży, M. Janoś-Kresło, A. Karmańska, M. Kightley, K. Klimczak, P. Komorowski, C. Lenczewski-Martins, E. Marciszewska, M. Menkes, L. Mosiejko, W. Pacho, K. Piech, P. Russel, T. Słaby, J. Szlęzak-Matusewicz, R. Tuzimek, P. Wachowiak, pod redakcją R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i finanse, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013, (ISBN: 978-83-7378-821-3)
 
14.   R. Tuzimek, Wpływ wypłat dywidendy na wartość akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski”, red. nauk. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012 (ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-293-2), s. 333-346, l. stron 390.
 
15.   R. Tuzimek, Wpływ emisji obligacji na wartość przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012 (ISSN 2083-8611)
 
16.   P. Albiński, M. Aluchna, K. Bachnik, R. Baran, B. Bojewska, M. Bombol, E. Bukłaha, T. Chmielewski, T. Cicirko, M. Czerwonka, A. Dąbrowska, I. Dąbrowski, S. Doroszewicz, P. Felis, A. Glapiński, M. Goleń, B. Gorlewski, F. Grądalski, S. Gregorczyk, B. Grucza, Z. Grzymała, W. Mierzejewska, M. Jamroży, M. Janoś-Kresło, M. Jarosiński, M. Juchniewicz, J. Kaja, R. Kasprzak, K. Klimczak, J. Komorowski, K. Kreczmańska-Gigol, P. Kuszewski, B. Marciniak, E. Marciszewska, Ł. Marecki, G. Maśloch, P. Miller, R. Mrówka, U. Ornarowicz, A. Orzechowski, W. Paprocki, M. Paszula, P. Pietrasieński, D. Redel, P. Russel, A. Skowronek-Mielczarek, Z. Staniek, J. Szlęzak-Matusewicz, E. Ślązak, T. Taranko, R. Tuzimek, P. Wachowiak, S. Winch, P. Wiśniewski, R. Wojciechowska, M. Wrzesiński, P. Wyrozębski, M. Ziółkowska, M. Ziółkowski, R. Zmiejko, Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarzadzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 
17.   R. Tuzimek, Koniunktura gospodarcza a aktywność przedsiębiorstw w obszarze fuzji i przejęć, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. nauk. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-7378-627-1), s. 603-616, l. stron 949.
 
18.   R. Tuzimek, Stopa wzrostu w wartości rezydualnej - poprawnośc sporządzanych kalkulacji w wycenie akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISNN 1234-8872, 2011
 
19.   R. Tuzimek, Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Poltext 2011
 
20.   R. Tuzimek, Wpływ splitu (podziału) akcji na wartość spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu (Było: Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna W Poznaniu), 2010
 
21.   J. Ostaszewski, aut. rozdz. P. Wiśniewski, K. Kreczmańska-Gigol, J. Ostaszewski, R. Tuzimek, W. Bołkunow, M. Jamroży, M. Chrzanowski, Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, Oficyna Wydawnicza SGH 2010
 
22.   R. Tuzimek, Wpływ operacji wykupu akcji własnych na wartość spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria: Ekonomiczne problemy usług, 2009
 
23.   M. Aluchna, K.Bachnik ,  B.Bojewska, E. Bukłaha,  A. Cenkier ,  T. Chmielewski,  T. Cicirko,  A. Dąbrowska ,  M. Garbicz,  M. Goleń ,  B. Grucza,  Z. Grzymała ,  E.Hellich,  M. Jamroży ,  M. Janoś-Kresło ,  M. Jarosiński ,  M. Juchniewicz,  R. Kasprzak ,  J. Komorowski ,  E. Kosycarz ,  K. Kreczmańska-Gigol ,  M. Krzyzanowska ,  G. Leśniak-Łebkowska ,  E. Marciszewska,  G. Maśloch ,  M. Matusewicz,  M. Mikołajczyk ,  O. Mikołajczyk ,  B. Mróz,  A. Nikołajczuk ,  A. K. Nowak ,  U. Ornarowicz ,  M. Pindelski ,  I. Pruchnicka-Grabias ,  P. Russel ,  J. Sierak ,  A. Skowronek-Mielczarek ,  T. Słaby ,  C. Sołek-Borowska ,  A. Sopińska,  Z. Staniek ,  M. Strużycki ,  T.  Taranko ,  I. Tomaszewska ,  M. Trocki ,  R. Tuzimek ,  R. Wojciechowska ,  P. Wyrozębski ,  M. Ziółkowska ,  M. Ziółkowski ,  W. Mierzejewska,  M. Pietrzak, Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH 2009
 
24.   J. Ostaszewski, aut. rozdz. K. Kreczmańska-Gigol,  M. Jamroży,  M. Wieloch,  P. Wiśniewski,  P. Felis,  R. Tuzimek,  M. Wrzesiński, Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH 2009
 
25.   R. Tuzimek, A. Baran, Zjawisko premii inwestorskiej w Polsce w latach 2004-2007 na tle doświadczeń z rynków rozwiniętych, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, red. nauk. D. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008 (ISBN 978-83-231-2227-2), s. 461-470, l. stron 558, udział własny 70%.
 ​

 
 
 

 Kontakt

 
​​email: rafal.tuzimek@sgh.waw.pl
 

 PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 
​​
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • fuzje i przejęcia,
 • finansowanie przedsiębiorstw,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • struktura kapitału w przedsiębiorstwie,
 • analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw.
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • wykupy przedsiębiorstw - transakcje MBO/LBO,
 • kapitał podwyższonego ryzyka (venture capital).
 

 Konsultacje

 
​​Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 

 Oferta dydaktyczna

 
 • 232650-0604     Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • 131520-0642     Kapitały wysokiego ryzyka
 • 131540-0439     Metody wyceny przedsiębiorstw
 • 131540-0604     Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Seminarium licencjackie:  194111-0604
 • Seminarium magisterskie: 294111-0604 
 

 SPECJALIZACJA BADAWCZA

 
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • działalność przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym,
 • pozyskiwanie kapitału,
 • wpływ fuzji i przejęć na wartość przedsiębiorstwa,
 • struktura kapitału,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw.
 

 Badania naukowe

 
 • Zarządzanie wartością w spółkach kapitałowych. Część III. Wpływ splitu (podziału) akcji na wartość przedsiębiorstwa”-dr Rafał Tuzimek .Badanie własne, 2010
 • Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa 1.Zmiany koniunktury gospodarczej w latach 2003-2009 i jej wpływ na wybór źródeł finansowania aktywów przedsiębiorstw 2.Wpływ koniunktury gospodarczej na kształtowanie się wartości rezydualnej w raportach analitycznych dla wybranych form notowanych na GPW w warszawie 3.Źródła finansowania inwestycji rzeczowych 4.Nisko nakładowe wprowadzanie rachunku kosztów działań w grupie kapitałowej” Kierownik badania – prof. dr hab. Krzysztof Marecki; autorzy: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, dr hab. Anna Marzec, mgr Danuta Redel, dr Rafał Tuzimek, dr Maciej Wieloch. Badanie statutowe,  2011
 • „Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. 1.Transakcje fuzji i przejęć na rynku polskim w roku 2011 2. Rola i zakres działania komitetów audytu w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” Kierownik badania - dr hab. prof. SGH Michał Wrzesiński; Autorzy: dr Rafał Tuzimek, dr hab. Michał Wrzesiński      badanie statutowe,  2012
 

 Adres

 
Instytut Finansów
Zakład Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 336
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-9320/9295​