Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Studenckie Koła Naukowe :

Studenckie Koła Naukowe – Instytut Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Finansów - Studenckie Koła Naukowe
 

 Studenckie Koła Naukowe

 
SKN Doradztwa Podatkowego

jest młodą, rozwijającą się organizacją studencką, powstałą w 2013 roku przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zrzesza studentów, zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu prawa podatkowego. Opiekunem naszego koła jest dr hab. Marcin Jamroży, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych oraz Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami.  

Misją SKN Doradztwa Podatkowego SGH jest: szerzenie wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz jej popularyzacja, zarówno na forum uczelnianym, jak i poza murami SGH,integracja środowiska akademickiego zainteresowanego tą tematyką oraz przygotowywanie członków koła do godnego reprezentowania uczelni w konkursach o tematyce podatkowej,wieloaspektowy rozwój kompetencji członków koła w zakresie przydatnym w pracy doradcy podatkowego. Cele te realizujemy m.in. poprzez organizację spotkań merytorycznych, warsztatów o charakterze praktycznym (rozwiązywanie case studies), szkoleń czy spotkań z praktykami prawa podatkowego. W ramach współpracy z Instytutem Finansów SGH jesteśmy linią wsparcia w organizacji Cyklu Debat Podatkowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Struktura