Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Akademia doskonalenia w Rachunkowości

 
​​Akademia Doskonalenia w rachunkowości jest inicjatywą odpowiadającą na potrzebę ustawicznego podnoszenia kompetencji zawodowych i kształcenia się przez całe życie (ang. Lifelong Learning). 

Ogólnie sformułowanym celem Akademii​​ Doskonalenia w rachunkowości jest:
  • doszkalanie w zakresie nowych problemów wyłaniających się na skutek wielorakich zmian, mających znaczenie dla: kształtu prawa bilansowego i zasad prowadzenia rachunkowości finansowej i analizy finansowej, zarządczych potrzeb informacyjnych i zasad funkcjonowania rachunkowości zarządczej i wykonywania controllingu finansowego, rozwoju nauki rachunkowości oraz zmian w prawie pokrewnym determinującym zasady prowadzenia rachunkowości, 
  • uzupełnianie wiedzy z zakresu dotychczas istniejącego prawa bilansowego, prawa pokrewnego determinującego zasady prowadzenia rachunkowości oraz teorii rachunkowości.

Grupę docelową stanowią:
  • osoby czynne zawodowo zainteresowane poznaniem nowych zagadnień z zakresu rachunkowości (np. zmian w zakresie prawa bilansowego),
  • osoby czynne zawodowo zainteresowane uzupełnieniem wiedzy w zakresie dotychczas istniejących zagadnień związanych z rachunkowością,
  • osoby czynne zawodowo bądź niepracujące przygotowujące się do nowej pracy wymagającej znajomości określonych zagadnień z zakresu rachunkowości.