Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Aktywność organizacyjna

 
​​Aktywność organizacyjna Pracowników Instytutu Rachunkowości SGH.
 

 Anna Karmańska

 
 • Członek Rady Uczelni (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) (2019 – aktualnie)
 • Tutor w projekcie Tutoring akademicki (2019 – ​aktualnie)
 • Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów (2017 – 2021)
 • Członek Rady Naukowej w SGH dla dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości (2019 – obecnie)
 • Członek Rady Programowej w SGH dla kierunku finanse i rachunkowość (2020 – obecnie)
 • Przewodnicząca rady programowej Kursu “Studium Pedagogiczne”, SGH (2020 – obecnie)
 • Członek sieci naukowców “International Society of Pitching Research for Responsible Science” (InSPiR2eS), założonej przez prof. Roberta Faffa (Quinsland University, Australia) (marzec 2021 – obecnie).
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Audytu Śledczego, Rachunkowości i Kontroli (2016 – 2022)
 • Dyrektor Instytutu Rachunkowości (2015 – aktualnie)
 • Kierownik Katedry Rachunkowości (2012 – 2015)
 • Member of Board of European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) (2012 – 2015)
 • Tutor of the field of study: Finance and Accounting (2012 – aktualnie)​
 • Koordynator przedmiotu podstawowego Rachunkowość (2012 – 2016)
 • Członek Rady Programowej Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości  (2011 – aktualnie)
 • Członek (niezależny) Komitetu Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości (2010 – 2015)
 • Wice przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (2007 – aktualnie)
 • Przewodnicząca Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (2006 – aktualnie)
 • Prorektor ds. dydaktyki i studentów w Szkole Głównej Handlowej (2008 – 2012)
 • Przewodnicząca Senackiej Komisji Programowej w Szkole Głównej Handlowej (2008 – 2012)
 • Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów (2006 – 2008)
 • Przewodnicząca Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce  (2004 – 2010)
 • Radca Przewodniczącego Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2003 – 2005)
 • Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Katedrze Rachunkowości SGH (2001 – 2012)​
 

 Ewa Hellich

 
 • ​​Komisja nostryfikacyjna w SGH – członek (maj 2020 -aktualnie)
 • Koordynator przedmiotu podstawowego Rachunkowość (2016 – aktualnie) 
 • Sekretarz Rady Naukowej Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce​​ (2012 –​ 2020)​
 • Członek Komisji  Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego przy Radzie Naukowej SKwP  (2012  - aktualnie)
 • Konsultant EUROSTAT-u na temat Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (MSRSP) (2012)
 • Konsultant SKwP, KiBR w pracach opiniodawczych w zakresie standardów rachunkowości sektora  finansów publicznych (2008)
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (2004 -aktualnie)
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (1999 – aktualnie)
 • Członek Kapituły Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości przy Radzie Naukowej SKwP (1999 – aktualnie)
 • Osoba współpracująca z koordynatorem przedmiotu podstawowego Rachunkowość (Podstawy Rachunkowości) (1990 – 2016) 
 

 Monika Łada

 
 • Udział w międzynarodowym konsorcjum badawczym The STAR Collective pt. ”Exploring the effectiveness of EU law concerning payments to governments reports”
 • Stała współpraca z miesięcznikiem "Rachunkowość"​
 

 Joanna Wielgórska-Leszczyńska

 
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej dla członków i kandydatów do rad nadzorczych (2017 – aktualnie)​
 • Członek Komitetu Standardów Rachunkowości (2016 – aktualnie)
 • Pełnomocnik Rektora ds. realizacji porozumienia z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (2013 – aktualnie)
 • Członek Zespołu ds. Akredytacji  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (2012 – aktualnie)
 • Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (2011 – aktualnie)
 • Członek Komisji ds. Edukacji Rachunkowości (2011 – aktualnie)
 • Członek Komisji Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości (2011 – aktualnie)
 • Członek Rady  Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów (2008 – 2019)​
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów (2008 – aktualnie) 
 • Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007 – 2008)
 • Członek Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce  (2004 – 2010)
 • Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (2002 – aktualnie)
 • Członek Zarządu i Główny Księgowy Narodowego Banku Polskiego (2001 – 2004)
 • Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów (2001 – 2004)
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (1992 – aktualnie)
 

 Katarzyna Bareja

 
 • ​​Sekretarz Podyplomowych Studiów  M​iędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - teoria - praktyka - perspektywy (2016 – aktualnie)
 • Kierownik Zakładu Ra​chunkowości Finansowej w Instytucie Rachunkowości SGH (201 aktualnie)​
 

 Hanna Bystrzycka

 
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Analityka i Robotyzacja Procesów Biznesowych (2022 – aktualnie)
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Kontrola w Sektorze Publicznym (2021 – aktualnie)
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Przeciwdziałanie Agresywnemu Planowaniu Podatkowemu (2017-2020)
 • Osoba współpracująca z koordynatorem przedmiotu podstawowego Rachunkowość [110560] (2016 - 2019)​
 • Koordynator przedmiotu “Rachunkowość międzynarodowa” [132680] (rok akademicki 2015/2016 - 2018/2019)
 • Koordynator przedmiotu "Krajowe Standardy Sprawozdawczości" [132220] (rok akademicki 2019/2020 - 2021/2022)
 • Koordynator Otwartych Seminariów Akademickich w Instytucie Rachunkowości (2015 - 2018)
 • Koordynator Spotkań przy kawie w Katedrze Rachunkowości (2013 - 2015)
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Rachunkowości przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2012 – 2017)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości (2002 - 2005)
 

 Magdalena Giedroyć

 
 • ​Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji Forum Rachunkowości w SGH nr 4 „Narracja w sprawozdawczości - wyzwania i obawy​”, Miejsce: SGH w Warszawie, 2017-11-20​
 • Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Instytucie Rachunkowości SGH (2017 – aktualnie)​​​
 • Koordynator programów SGH-CIMA (2017 - aktualnie)
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji Forum Rachunkowości w SGH nr 3 „Cyberprzestrzeń a rachunkowość”, Miejsce: SGH w Warszawie, 2016-11-21 
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji Forum Rachunkowości w SGH nr 2 „Audyt śledczy a rachunkowość. Obszary – techniki – konsekwencje”, Miejsce: SGH w Warszawie, 2016-04-18
 

 Rafał Grabowski

 
 • Koordynator przedmiotu „Zarządzanie wynikami – wymiar strategiczny i operacyjny (ACCA-P)” [132710]  (rok akademicki 2015/2016)
 • Koordynator przedmiotu „Accounting”​ [110561]​ (rok akademicki 2015/2016)​
 • Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Instytucie Rachunkowości SGH (2015 – 2017)​​
 • Kierownik projektu „Program doskonalenia kompetencji dla kierunku FiR SGH” realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (2014 – 2015​)
 • Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Katedrze Rachunkowości SGH (2012 – 2015)
 • Wykładowca Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (2009 - aktualnie)
 • Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z biznesem w obszarze dydaktyki (2009 – 2010)
 • Sekretarz Senackiej Komisji Programowej w Szkole Głównej Handlowej (2009 – 2010)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości w SGH w Warszawie (2006 – aktualnie)
 

 michał kaczmarski

 
 • ​Kierownik SP Audyt Śledczy, Rachunkowość i Kontrola (2021 – aktualnie)​
 • Przewodniczący Rady Programowej 6 Forum Rachunkowości w SGH pt.: „Kryptoaktywa – nowe dobro?”, SGH w Warszawie, 25 listopada 2019 r.
 

 Katarzyna Klimczak

 
 • ​​Kierownik Zakładu Rachunkowości Informatycznej w Instytucie Rachunkowości SGH (2012 – aktualnie)
 • Członek Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem (2020- aktualnie)
 • Koordynator przedmiotu Laboratorium z rachunkowości finansowej (rok akademicki 2015/2016 – aktualnie)
 • Koordynator przedmiotu Raportowanie finansowe - wymiar globalny i zarządczy (ACCA-P) (rok akademicki 2015/2016 – aktualnie)
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Rachunkowości według Standardów Krajowych (2016-2019)
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2012 – 2019)
 • Opiekun Ścieżki "Rachunkowość" (2002-2010)
 

 Katarzyna Kobiela-Pionnier

 
 • ​Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Dóbr Luksusowych B&R (czerwiec 2022 - sktualnie)​​
 • Członek Kapituły Konkursu The Best Annual Report 2017
 • Członek Kapituły Konkursu The Best Annual Report 2016
 

 Małgorzata Mierzejewska

 
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Studia Podyplomowe ACCA Finanse i Rachunkowość (2019 –aktualnie) 
 • ​Koordynator programu SGH-ACCA (2017 – aktualnie)
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Audytu Śledczego, Rachunkowości i Kontroli (2016 – 2017)​​​
 

 Małgorzata Paszula

 
 • Koordynator przedmiotu Podstawy rachunku kosztów [132360] (rok akademicki 2019/2020 - aktualnie)​​
 • Koordynator przedmiotu Rachunkowość zarządcza [220530] (rok akademicki 2019/2020 - aktualnie)​​
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Studia Podyplomowe ACCA Finanse i Rachunkowość (2019 – aktualnie) 
 • Egzaminator Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów (2019, styczeń  – ​aktualnie)
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Przeciwdziałanie Agresywnemu Planowaniu Podatkowemu (2017 – 2020)
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji Forum Rachunkowości w SGH nr 1 „Wartość godziwa w świecie biznesu: pomiar - prezentacja - etyka”, Miejsce: SGH w Warszawie, 2015-11-23
 • Koordynator przedmiotu Zaawansowana rachunkowość zarządcza (ACCA-P) [234930] (rok akademicki 2015/2016 – aktualnie)​​
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2012 – 2019)
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Rachunkowości przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2012 – 2017)
 • Administrator strony internetowej Katedry (od roku 2015 Instytutu) Rachunkowości SGH (2012  –  aktualnie)​
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Rachunkowości przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2006 – ​2012).