Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Historia Instytutu Rachunkowości

 
Początki nauczania rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej datuje się od Prywatnych Kursów Męskich Augusta Zielińskiego (1906 rok). Przez długie lata jednak (jak wspominał Profesor Stanisław Skrzywan), bo aż do 19​39 r., rachunkowość była traktowana jako jedna z umiejętności praktycznych w dziale nauk handlowych. Nie były w związku z tym tworzone ramy organizacyjne katedr, nawet wtedy, gdy w latach dwudziestych nadano Szkole prawa uczelni akademickiej. 

Dopiero od marca 1945 roku w Szkole Głównej Handlowej rozpoczęto wykłady, ćwiczenia, seminaria kursowe i dyplomowe z zakresu rachunkowości dla studentów przedwojennych i z tajnego nauczania będących na II i III roku studiów. Obejmowały one teoretyczne podstawy rachunkowości, rachunkowość handlu i przemysłu oraz analizę działalności przedsiębiorstw.

W październiku tego samego roku prowadzono już wykłady dla studentów I roku SGH w Warszawie i oddziale SGH w Łodzi. Utworzone zostały wówczas dwa Zakłady Rachunkowości – w Warszawie i w Łodzi, a ich kierownikami zostali – Stanisław Skrzywan i Jan Dzięgielewski. Zakładom tym przydzielono następne wykłady: organizacji finansowej przedsiębiorstw, planowania w przedsiębiorstwie, rachunkowości bankowej i innych, wybranych zagadnień rachunkowości. 

Dekretem Rady Państwa z 16 sierpnia 1949 roku przekształcono Szkołę Główną Handlową w Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie, w strukturze której  utworzono Pracownię Organizacji i Mechanizacji Rachunkowości, która stała się zalążkiem późniejszego Zakładu Organizacji i Techniki Rachunkowości. 

Formalne utworzenie Katedry Rachunkowości nastąpiło w roku 1951. Od momentu jej powołania, była ona jednostką międzywydziałową, co skutkowało tym, iż Pracownicy Katedry obsługiwali zajęcia dydaktyczne na wszystkich wydziałach i kierunkach ówczesnej SGPiS.

Licznym zespołem (łącznie w Katedrze zatrudnionych było ok. 40 osób) kierował wybity uczony prof. Stanisław Skrzywan​, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie aż do śmierci w 1971 roku. Po śmierci prof. Stanisława Skrzywana kierownictwo Katedry objął doc. dr hab. Jan Matuszewicz​. Kontynuował on pracę dydaktyczną i badawczą w dotychczasowej strukturze Katedry i kierunku wytyczonym przez jej twórcę.  

W roku akademickim 1973/1974 na mocy decyzji władz rektorskich powstał Instytut Przetwarzania Danych i Rachunkowości w wyniku połączenia Katedry Rachunkowości i Katedry Przetwarzania Danych. Dyrektorem nowopowstałego Instytutu został prof. dr hab. Tadeusz Peche. Prof. dr hab. Tadeusz Peche zmarł 8 lutego 1989 r., a dyrektorem Instytutu została doc. dr hab. Maria Gmytrasiewicz.  

W dniu 4 kwietnia 1991 r. na mocy decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej została przywrócona Szkole dawna, przedwojenna nazwa – Szkoła Główna Handlowa. W tym też roku decyzją władz rektorskich Uczelni Instytut Przetwarzania Danych i Rachunkowości został podzielony na dwie katedry: Katedrę Rachunkowości i Katedrę Systemów Informatycznych. Funkcję kierownika Katedry Rachunkowości do roku 2012 pełniła 
prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz​.

W roku akademickim 1991/1992 dotychczasowa struktura organizacyjna Szkoły została poddana gruntownej reformie, w wyniku, której powołano Kolegia, grupujące katedry i zakłady naukowe. Rozpoczął się proces likwidacji wydziałów i oddzielenie organizacji studiów od działalności naukowych zespołów pracowników uczelni. Powstało wówczas pięć Kolegiów naukowych: Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno – Społeczne, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i Kolegium Zarządzania i Finansów.  

Od 1 października 2012 roku do 1 lutego 2015 r. kierownikiem Katedry Rachunkowości była prof. dr hab. Anna Karmańska.​

Od dnia 2 lutego 2015 r. zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 9 z dnia 2 lutego 2015 r. Katedra Rachunkowości została przekształcona w Instytut Rachunkowości.
Dnia 1 marca 2015 r. na Dyrektora Instytutu Rachunkowości została powołana prof. zw. dr hab. Anna Karmańska
 
 
 

 nasi mistrzowie

 

 prof. Stanisław Skrzywan
1902 – 1971​ 
prof. dr hab. Tadeusz Peche
1923-1989