Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Anna Kłopotek

 
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Zarządczej​
 

 Zainteresowania naukowe

 
 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych
 • Polityka rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych
 • Inwentaryzacja
 • Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna
 • Zarządzanie w sektorze publicznym i kontrola zarządcza
 • Zarządzanie ryzykiem
 

 ważniejsze publikacje

 
 • Zmiany w zakresie kontroli w sektorze publicznym, [w:] Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych: restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego; ISBN 978-83-62511-13-6; 1-516
 • System kontroli zarządczej w uczelni, praca zespołowa pod redakcją J. Woźnickiego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, 2012 r.
 • Podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 171
 • Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011 r.
 • Finansowanie innowacji w ramach pomocy publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47 Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
 • Zarządzanie w sektorze publicznym. Eliminowanie zagrożeń, red. ​naukowa, A. Kłopotek, Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009
 • Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych. Finansowanie działalności, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa, red. naukowa: A. Kłopotek, J. J. Brdulak, Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008
 • Finansowanie inwestycji w Polsce poprzez partnerstwo publiczno-prywatne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 2008, nr 14
 

 oferta dydaktyczna

 
[237900-0237] Kontrola finansowa​
[190001-0237] Seminarium licencjackie
[290001-0237] Seminarium magisterskie ​
 
 
AK.jpg