Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Anna Wachowicz

 
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Zarządczej
 

 Zainteresowania naukowe

 
 • ​​Metanauka rachunkowości
 • Teoria rachunkowości
 • Rachunek kosztów
 • Rachunkowość zarządcza
 

 ważniejsze publikacje

 
 • Zabytki rachunkowości w zbiorach w archiwum w Łowiczu – księgi ekspens i percept łowickich cechów, (współautor K.Klimczak), [w:]  Abacus: od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości, red. S. Sojak,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.
 • Rachunkowość w ujęciu metanaukowym, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016.
 • Wrażliwość przedsiębiorstw na zmiany w prawie bilansowym. Wywód w kontekście organizacji uczącej się (współautor:  A. Karmańska), [w:] Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, redakcja naukowa: J. Krasodomska, K. Świekla, 2015.
 • E.G. Folsom – pionier naukowego podejścia do rachunkowości (współautor K. Klimczak), [w]: Rachunkowość Warta Poznania, Teoria i historia rachunkowości, redakcja naukowa A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.
 • Studium przypadku jako metoda badawcza w nauce rachunkowości - analiza metodologiczna przykładowych zastosowań (współautor K. Klimczak),  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388, Wrocław 2015.
 • Przedmiot współczesnej nauki rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 71 (127), SKwP w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2013. 
 • Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, praca zbiorowa pod red. J. Wielgórskiej-Leszczyńskiej, Centrum Rachunkowości i Podatków, Legionowo 2011. 
 • Własność i pieniądz jako determinanty ewolucji systemu rachunkowości, w: Problemy współczesnej rachunkowości, praca pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Nurt definiowania ryzyka umiejscowiony w teorii podejmowania decyzji, (współautor M. Giedroyć); Kryteria klasyfikacji i interpretacji ryzyka w literaturze ekonomicznej, (współautor K. Bareja),  Niepewność i ryzyko w kontekście informacji generowanych przez system rachunkowości zarządczej, Wymagania w zakresie ujawniana informacji o ryzyku i niepewności w USA; Identyfikacja czynników (rodzajów) ryzyka ujawnianych dzięki prezentacji rachunku zysków i strat (współautor K. Klimczak); Charakterystyka rodzajów ryzyka identyfikowanych dzięki rachunkowi zysków i strat, (współautor K. Klimczak); [w:] Ryzyko w rachunkowości, praca zbiorowa pod red. A. Karmańskiej, Difin, Warszawa 2008.
 • Rachunek kosztów logistyki (współautor M. Paszula), Wyniki wywiadu na temat kosztów logistyki (współautor M. Paszula); Weryfikacja i warunki aplikacji modelowej klasyfikacji kosztów logistyki (współautor M. Paszula), [w:] Zarządzanie kosztami: jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod red. A. Karmańskiej, Difin, Warszawa 2007.
 • Analiza odchyleń od wartości standardowych w Systemie Informacji Monitorowania Dokonań (SIMD), [w:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. A. Karmańskiej, Difin, Warszawa 2006.
 • Nadrzędne zasady rachunkowości i ich rola w nauczaniu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 26 (82), SKwP w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2005. 
 • Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, praca zbiorowa pod red. M. Paszuli, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Witold Byszewski – buchalter, naukowiec, dydaktyk, [w:] Polska Szkoła Rachunkowości  pod red. M. Gmytrasiewicz i A. Karmańskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , Warszawa 2004.
 • Rachunek kapitału, [w:] Historia, współczesność i perspektywy rozwoju rachunkowości w Polsce, pod red. S. Sojaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.
 
 
​​