Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Hanna Bystrzycka

 
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Finansowej
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 
 • ​​Zagadnienia rachunkowości finansowej.
 • Jednostkowa sprawozdawczość finansowa.
 • Ewolucja procesów standaryzacji rachunkowości w poszczególnych regionach świata. 
 

 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 
 • ​​Wpływ procesów harmonizacji i standaryzacji na kształt polskiego systemu rachunkowości, Forum Rachunkowości nr 3/2007. 
 • Wartości niematerialne i prawne, Problemy Rachunkowości nr 4(27)/2006. 
 • Rachunkowość w Federacji Rosyjskiej, (współautor Andrzej Kochman), Problemy Rachunkowości nr 1(24)/2006. 
 • Encyklopedia rachunkowości, redakcja naukowa M. Gmytrasiewicz, LexisNexis​, Warszawa 2005. 
 • Lokaty (inwestycje) i działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń, (współautor F. Jaworski), Problemy Rachunkowości nr 4(19)/2004. 
 • Składka ubezpieczeniowa – podstawowy przychód zakładu ubezpieczeń, Problemy Rachunkowości nr 7/2001. 
 • Obowiązki sprawozdawcze zakładu ubezpieczeń na życie, Problemy Rachunkowości nr 3/2000. 
 • Praktyka rachunkowości zakładów ubezpieczeń na życie w Stanach Zjednoczonych, Problemy Rachunkowości nr 1/2000. 
 

 Oferta dydaktyczna

 
[110560-0050] Rachunkowość 
[120560-0050] Rachunkowość finansowa 
[120550-0050] Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa  
[131620-0050] Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości
[190001-0050] Seminarium licencjackie 
[290001-0050] Seminarium magisterskie 
 

 Aktywność organizacyjna

 
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Analityka i Robotyzacja Procesów Biznesowych (2022 – aktualnie)
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Kontrola w Sektorze Publicznym (2021 – aktualnie)
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Przeciwdziałanie Agresywnemu Planowaniu Podatkowemu (2017-2020)
 • Osoba współpracująca z koordynatorem przedmiotu podstawowego Rachunkowość [110560] (2016 - 2019)​
 • Koordynator przedmiotu “Rachunkowość międzynarodowa” [132680] (rok akademicki 2015/2016 - 2018/2019)
 • Koordynator przedmiotu "Krajowe Standardy Sprawozdawczości" [132220] (rok akademicki 2019/2020 - 2021/2022)
 • Koordynator Otwartych Seminariów Akademickich w Instytucie Rachunkowości (2015 - 2018)
 • Koordynator Spotkań przy kawie w Katedrze Rachunkowości (2013 - 2015)
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Rachunkowości przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2012 – 2017)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości (2002 - 2005)