Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Katarzyna Kobiela-Pionnier

 
​​Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Zarządczej
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 
 • ​​Rachunkowość finansowa.
 • Sprawozdawczość finansowa według przepisów krajowych i międzynarodowych, w tym MSSF i US GAAP, oraz analiza porównawcza różnych systemów rachunkowości.
 • Sprawozdawczość zintegrowana.
 • Sprawozdawczość niefinansowa i zrównoważonego rozwoju.
 • Rachunkowość zarządcza.
 • Rachunek kosztów.
 • Procesy międzynarodowej harmonizacji i standaryzacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej i niefinansowej.
 • Historia rachunkowości.
 • Wykorzystanie danych sprawozdawczych w analizie finansowej przedsiębiorstwa.
 • Zastosowanie narzędzi informatycznych w raportowaniu finansowym, niefinansowym i zintegrowanym​.
 

 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 
 • ​​Od interesariusza do inwestora – ewolucja pojęcia głównego użytkownika raportu zintegrowanego według wytycznych IIRC i jego znaczenie dla globalnej akceptacji koncepcji <IR>, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” t.98 (154), SKwP, Warszawa 2018 
 • Opowiedzieć historię. Rola narracji w sprawozdaniu zintegrowanym – studium przypadku Novo Nordisk A/S, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Nr 163, Warszawa 2018 
 • Domesday Book: Wilhelm Zdobywca, Normanowie i dziewięć stuleci angielskiej rachunkowości, Abacus – od Richarda fitz Nigela do Jana Falewicza, S. Sojak (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018 
 • Międzynarodowe Założenia Koncepcyjne Sprawozdawczości Zintegrowanej w świetle pozytywnych i normatywnych podejść w teorii rachunkowości - zarys problemu, Eseje o podatkach i rachunkowości, J. Ostaszewski, M. Jamroży, A. Tłaczała (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
 • Pod presją. Wpływ lobbingu na kształtowanie standardów rachunkowości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 390, Wrocław 2015
 • W poszukiwaniu źródeł podwójnego zapisu – zapomniany wkład nauki islamu [w:] S. Sojak (red.), Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014
 • Rachunkowość w epoce bitcoina [w:] H. Lelusz, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014
 • Między Kontynentem a Anglosasami – gospodarka i kultura społeczna a rachunkowość w krajach skandynawskich [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy – polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013
 • Sprawozdawczość finansowa według MSSF z perspektywy inwestora [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58, Zeszyty Naukowe nr 757, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013
 • Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 66(122), SKwP, Warszawa 2012
 • Problematyka ujmowania pomocy publicznej w księgach oraz w sprawozdaniu finansowym według polskich i międzynarodowych przepisów rachunkowości [w:] D.Mikulska (red.), Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego – wybrane aspekty, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012
 • Rachunkowość w zarządzaniu kosztami i wynikami przedsiębiorstwa, Wyd. Vizja Press&IT, Warszawa 2010
 • Wpływ MSSF 8 Segmenty operacyjne na sprawozdawczość finansową spółek giełdowych, [w:] B. Micherda, M. Stępień (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009
 

 oferta dydaktyczna

 
​ [110560-2847] Rachunkowość
 [120560-2847] Rachunkowość finansowa ​
 [132360-2847] Podstawy rachunku kosztów
 [234401-2847] Accountant in Business (ACCA)
 [190001-2847] Seminarium licencjackie
 [290001-2847] Seminarium magisterskie