Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Magdalena Giedroyć

 
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Finansowej
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 
 • ​​Historia rachunkowości.
 • Sprawozdawczość finansowa.
 • Szczególnie kierunki i przyczyny jej zmian w ujęciu historycznym.
 • Rachunkowość finansowa.
 • Rachunek kosztów. 
 

 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 
 • ​​Uznawanie kosztów badań i rozwoju w rachunkowości [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 503, Wrocław 2018
 • Zweryfikowane wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, tytuł rozdziału „Porównywalność sprawozdań finansowych według Dyrektywy 2013/34/EU i MSSF”, (współautor E. Łazarowicz), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 2016.
 • Motywy wyboru wartości godziwej do wyceny środków trwałych w świetle pozytywnej teorii rachunkowości, (współautor K. Bareja), [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2016.
 • Użyteczność współczesnej sprawozdawczości finansowej, [w:] Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015.
 • Relewantność informacji sprawozdawczych, [w:] Rachunkowość - polityka makroekonomiczna – globalizacja, red. Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Porównywalność sprawozdań finansowych w przestrzeni, [w:] Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. J. Krasodomska, K. Świetla, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/pdf/11.pdf
 • Szczególne problemy identyfikacji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (Rozdział 4), Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych (Rozdział 5), [w:] K. Bareja, T. Boroch, M. Gawart, M. Giedroyć, K. Klimczak, E. Łazarowicz, K. Zasiewska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012. 
 • Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, redakcja naukowa J. Wielgórska-Leszczyńska, Centrum Rachunkowości i Podatków, Legionowo 2011. 
 • Rachunek kosztów jakości (Rozdział 2 - współautor K. Bareja), Wyniki wywiadu na temat rachunku kosztów jakości (Punkt 7.2. - współautor K. Bareja), Weryfikacja i warunki aplikacji modelowej klasyfikacji kosztów jakości (Punkt 8.2. - współautor K. Bareja), [w:] Zarządzanie kosztami: jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, redakcja naukowa A. Karmańska, Difin, Warszawa 2007. 
 • Metodyka analizy progu rentowności w Systemie Informacji Planistycznej (SIP), [w:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, redakcja naukowa A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006. 
 • Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, redakcja naukowa M. Paszula, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005. 
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Pojęcia, problemy, zadania, (współautorzy: E. Hellich, A. Karmańska, M. Klonowska, M. Paszula), redakcja naukowa A. Karmańska, Difin 2002.
 

 OFERTA DYDAKTYCZNA

 
[120560-1206] Rachunkowość finansowa 
[132470-0060] Sprawozdania finansowe grup kapitałowych​ - członek zespołu
[132710-1206] Zarządzanie wynikami - wymiar strategiczny i operacyjny (ACCA-P)
[220530-1206] Rachunkowość zarządcza 
[220740-0060] Zaawansowana rachunkowość finansowa – członek zespołu 
[232681-1206] Integrated Business Knowledge - Operational Case Study (CIMA)
[234630-1206] Rachunkowość w jednostkach sfery budżetowej
[234920-0060] Sprawozdawczość finansowa i rachunkowość grup kapitałowych według MSSF (ACCA-P) - członek zespołu
[190001-1206] Seminarium licencjackie
[290001-1206] Seminarium magisterskie
 

 aktywność organizacyjna

 
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji Forum Rachunkowości w SGH nr 4 „Narracja w sprawozdawczości - wyzwania i obawy​”, Miejsce: SGH w Warszawie, 2017-11-20​
 • Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Instytucie Rachunkowości SGH (2017 – aktualnie)​​
 • Koordynator programów SGH-CIMA (2017 - aktualnie)
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego k​onferencji Forum Rachunkowości w SGH nr 3 „Cyberprzestrzeń a rachunkowość”, Miejsce: SGH w Warszawie, 2016-11-21 
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji Forum Rachunkowości w SGH nr 2 „Audyt śledczy a rachunkowość. Obszary – techniki – konsekwencje”, Miejsce: SGH w Warszawie, 2016-04-18