Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Małgorzata Mierzejewska

 
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Informatycznej
 

 Zainteresowania naukowe

 
 • ​​Podatki w rachunkowości. 
 • Rachunkowość i finanse zakładów ubezpieczeń. 
 • Rachunkowość finansowa.
 

 ważniejsze publikacje

 
 • An Implementation of an Innovative Human Capital Tool to the Polish Legal System - Exploration of Possibilities (współautorzy: K. Bareja, A. Karmańska), [w:] Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, Timisoara, Romania
 • Analysis of the Efficiency of the Tax Settlements System for Companies in Poland,  [w:] Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, Timisoara, Romania
 • Taxation System in Poland: Ways of Reducing the Tax Gap, [w:] Proceedings of 5th International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT 2016), Tallinn, Estonia, Publication: part of series Advances in Economics, Business and Management Research, 2016.
 • Gospodarstwo domowe - rozważania o składkach i podatkach, [w:] Doubezpieczenie społeczne: idea i kontynuacja, red. M. Kawiński, 2015​
 • Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem śmierci żywiciela (współautor), [w:] Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, SGH 2010.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne, [w:] Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2007.
 • Solvency II – nowa koncepcja nadzoru ubezpieczeniowego, [w:] Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys? SGH 2006.
 • Korekty VAT naliczonego (współautor), VAT w Praktyce, Wiedza i Praktyka 2005. 
 • Bilans, Teczka Księgowego, C.H.Beck 2005.
 • Sprawozdanie finansowe 2004 (współautor), Poradnik Finansowo-Księgowy Wiedza i Praktyka, aktualizacja specjalna 2004.
 • Sprawozdanie finansowe 2003 (współautor), Poradnik Finansowo-Księgowy Wiedza i Praktyka, aktualizacja specjalna 2004.
 • Sprawozdanie finansowe 2002 (współautor), Poradnik Finansowo-Księgowy Wiedza i Praktyka, aktualizacja specjalna 2004.
 • Rezerwy na odprawy emerytalne, Poradnik Finansowo-Księgowy Wiedza i Praktyka, aktualizacja 30, 2002.
 

 OFERTA DYDAKTYCZNA

 

[132700-0368] Rozrachunki publiczno-prawne w praktyce polskiej (ACCA-P) 
[121260-0288] Ubezpieczenia - członek zespołu
[121260-0653] Ubezpieczenia - członek zespołu
[233400-0368] Polskie prawo podatkowe (ACCA-P)
[234861-0368] Polish Business Tax (ACCA)
[220680-0653] Ubezpieczenia społeczne - członek zespołu
[220681-0653] Social Insurance - członek zespołu
[196091-0368] Seminarium licencjackie
[296091​-0368] Seminarium magisterskie​