Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Małgorzata Paszula

 
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Zarządczej
 

 Zainteresowania naukowe

 
 • ​​Rachunkowość jako dyscyplina naukowa i działalność praktyczna.
 • Paradygmaty, metody i zasady rachunkowości.
 • Wynik finansowy jako kategoria rachunkowości.
 • Koszty w systemie ewidencyjnym rachunkowości i w rachunkowości zarządczej.
 • Modele rachunku kosztów.
 • Rachunkowość bazą danych dla zarządzania. ​
 

 Ważniejsze publikacje

 
 • Koszty działalności handlowej (współautor E. Hellich), [w:] Eseje o podatkach i rachunkowości. Monografia dedykowana Profesor Irenie Olchowiczredakcja naukowa J. Ostaszewski, M. Jamroży, A. Tłaczała, Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018.
 • Co wiemy o rachunku zysków i strat w czasach II Rzeczypospolitej, [w:] Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność,  redakcja naukowa S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.​
 • Wkład warszawskiej szkoły rachunkowości w kształtowanie poglądów na temat metod poznawczych rachunkowości, [w:] Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, redakcja naukowa R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Przychody kategorią rachunkowości – artykuł dyskusyjny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 54(110), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2010. 
 • Koszty w układzie rodzajowym - zużycie materiałów i energii, Difin, Warszawa 2007. 
 • Rachunek kosztów logistyki (Rozdział 3 - współautor A. Grzegorek); Wyniki wywiadu na temat kosztów logistyki (Punkt 7.3. - współautor A. Grzegorek); Weryfikacja i warunki aplikacji modelowej klasyfikacji kosztów logistyki (Punkt 8.3. - współautor A. Grzegorek), [w:] Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, redakcja naukowa A. Karmańska, Difin, Warszawa 2007. 
 • Konto księgowe, platforma e-lerningowa SGH, Zajęcia Uzupełniające Przedmioty Podstawowe dla przedmiotu „Rachunkowość", platforma e-sgh.pl, Warszawa 2007. 
 • Klasyfikacja kosztów w Systemie Informacji Ewidencji Dokonań (SIED) w świetle potrzeb Systemu Sprawozdawczości Finansowej (SSF) (Rozdział VIII); Rachunek rzeczywistych kosztów wytworzenia w Systemie Informacji Ewidencji Dokonań (SIED) przedsiębiorstwa w świetle potrzeb Systemu Sprawozdawczości Finansowej (SSF) (Rozdział IX); Rachunek standardowych kosztów wytwarzania w świetle potrzeb Systemu Sprawozdawczości Finansowej (SSF) i Systemu Informacji Monitorowania Dokonań (SIMD) (Rozdział X), [w:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, redakcja naukowa A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006. 
 • Obroty wewnętrzne jako element współmierności kosztów i przychodów, Problemy Rachunkowości nr 2/2006. 
 • Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, redakcja naukowa M. Paszula, SGH, wyd. III, Warszawa 2005. 
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządza. Pojęcia, problemy, zadania, (współautorzy: M. Giedroyć, E. Hellich, A. Karmańska, M. Klonowska), redakcja naukowa A. Karmańska, Difin, Warszawa 2004. 
 • Ulepszenie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym, Problemy Rachunkowości nr 4(13)/2002. 
 • Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi, Poradnik księgowego nr 10/2000. 
 

 Oferta dydaktyczna

 
[110560-0441] Rachunkowość 
[132360-0441] Podstawy rachunku kosztów ​
[220530-0441] Rachunkowość zarządcza 
[234930-0441] Zaawansowana rachunkowość zarządcza (ACCA-P)​
[222810-0441] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
[190001-0441] Seminarium licencjackie 
[290001-0441] Seminarium magisterskie​
 

 Aktywność organizacyjna

 
 • Koordynator przedmiotu Podstawy rachunku kosztów [132360] (rok akademicki 2019/2020 - aktualnie)​​
 • Koordynator przedmiotu Rachunkowość zarządcza [220530] (rok akademicki 2019/2020 - aktualnie)​​
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Studia Podyplomowe ACCA Finanse i Rachunkowość (2019 – aktualnie) ​
 • Egzaminator Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów (2019, styczeń – ​aktualnie)
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Przeciwdziałanie Agresywnemu Planowaniu Podatkowemu (2017 – 2020)
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji Forum Rachunkowości w SGH nr 1 „Wartość godziwa w świecie biznesu: pomiar - prezentacja - etyka”, Miejsce: SGH w Warszawie, 2015-11-23
 • Koordynator przedmiotu Zaawansowana rachunkowość zarządcza (ACCA-P) [234930] (rok akademicki 2015/2016 – aktualnie)​​
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2012 – 2019)
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Rachunkowości przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2012 – 2017)
 • Administrator strony internetowej Katedry (od 2015 roku Instytutu) Rachunkowości SGH (2012 – aktualnie)​
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Rachunkowości przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2006 – ​ 2012).​