Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Monika Łada, prof. uczelni

 
​​Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości

Dr hab. Monika Łada jest profesorem uczelni w Instytucie Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką ponad dwustu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu rachunkowości. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki: rachunkowości zarządczej, teorii rachunkowości, a ostatnio transformacji cyfrowej rachunkowości. Specjalizuje się w badaniach jakościowych praktyk rachunkowości z wykorzystaniem popularnych teorii społecznych, lokując badania m.in. w nurcie neoinstytucjonalizmu organizacyjnego.
Promotor siedmiu doktoratów z dyscypliny nauki o zarządzaniu, w tym trzech wyróżnionych. W swojej karierze akademickiej pełniła liczne funkcje organizacyjne: prodziekana, kierownika studiów doktorskich z dyscypliny nauki o zarządzaniu, kierownika katedry oraz kierownika kilku kierunków studiów podyplomowych. W zakresie badań naukowych i dydaktyki współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Aktualnie nadzoruje realizację dwóch programów studiów podyplomowych realizowanych w SGH "Analityka i robotyzacja procesów biznesowych" i "e-Rachunkowość i analityka biznesowa".

 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 
 • Rachunkowość zarządcza
 • Transformacja cyfrowa rachunkowości
 • Społeczny wymiar rachunkowości
 • Teoria rachunkowości
 • Narracyjne ujawnienia ryzyka w raportach rocznych
 • Rachunkowość i robotyzacja procesów biznesowych
 

 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 
 • Market liberalization's impact on management accounting: a case study focused on a regional trade unit of the Polish gas company, (wspólautorzy: A. Kozarkiewicz, B. Bartnik, J. Haslam), Journal of Accounting in Emerging Economies, 2022 (przyjęty do druku).
 • Rachunkowość jako produkt i narzędzie legitymizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021.​
 • Koncepcja indeksu dojrzałości narracyjnych ujawnień obszarów i czynników ryzyka, (współautor A. Karmańska), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (45 (3)), 153-169.
 • Rozwarstwienie praktyk szczupłej rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (111)/2021, 75-92.
 • Robotyzacja procesów podatkowych w przedsiębiorstwie, (współautor: M. Mierzejewska), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of Economics and Management, (3 (993)), 109-120.
 • Contending institutional logics, illegitimacy risk and management accounting: a case study of study programme calculations in a Polish public university, (współautorzy: A. Kozarkiewicz, J. Haslam, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 33, No. 4, 2020, pp. 795-824
 • Ujawnianie obszarów i czynników ryzyka w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych - obserwacje wobec zmian regulacji prawnych, (współautor: A Karmańska), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 103 (159), 2019, s. 39-61
 • Rachunek strumieni wartości jako metoda szczupłej rachunkowości, (współautor: H. Burkat), CeDeWu, Warszawa 2018
 • Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza: zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, (red. nauk. M. Łada), Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014
 • Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, (współautor: A. Kozarkiewicz), C.H. Beck, Warszawa​ 2010
 • Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, (współautor: A. Kozarkiewicz), C.H. Beck, Warszawa​ 2007
 

 oferta dydaktyczna

 
[222490-5911] Rachunek kosztów
[220530-5911] Rachunkowość zarządcza
[231040-5911] Robotyzacja rachunkowości i finansów
[231050-5911] Społeczny wymiar rachunkowości
[290001-5911] Seminarium magisterskie
 

 AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 
 • Udział w międzynarodowym konsorcjum badawczym The STAR Collective pt. ”Exploring the effectiveness of EU law concerning payments to governments reports”
 • Stała współpraca z miesięcznikiem "Rachunkowość"
 
 
Monika Łada.jpg