Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Monika Łada, prof. uczelni

 
​​Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 
 • Rachunkowość zarządcza
 • Transformacja cyfrowa rachunkowości
 • Społeczny wymiar rachunkowości
 • Teoria rachunkowości​
 

 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 
 • Contending institutional logics, illegitimacy risk and management accounting: a case study of study programme calculations in a Polish public university, (współautorzy: A. Kozarkiewicz, J. Haslam, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2020, (przyjęte do druku).
 • Ujawnianie obszarów i czynników ryzyka w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych - obserwacje wobec zmian regulacji prawnych, (współautor: A Karmańska), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 103 (159), 2019, s. 39-61
 • Rachunek strumieni wartości jako metoda szczupłej rachunkowości, (współautor: H. Burkat), CeDeWu, Warszawa 2018
 • Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza: zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, (red. nauk. M. Łada), Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014
 • Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, (współautor: A. Kozarkiewicz), C.H. Beck, Warszawa​ 2010
 • Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, (współautor: A. Kozarkiewicz), C.H. Beck, Warszawa​ 2007
 

 AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 
 • Udział w międzynarodowym konsorcjum badawczym The STAR Collective pt. ”Exploring the effectiveness of EU law concerning payments to governments reports”
 • Stała współpraca z miesięcznikiem Rachunkowość
 
 
Monika Łada.jpg