Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Rafał Grabowski

 
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Zarządczej
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 
 • ​​Kształtowanie polityki rachunkowości przedsiębiorstw (w tym również w zakresie rachunku kosztów).
 • Wykrywanie manipulacji i oszustw księgowych. 
 

 Ważniejsze publikacje

 
 • ​​Rozdzielanie i łączenie umów o usługi budowlane jako instrument manipulowania wynikiem finansowym [w:] J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce: rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7378-975-3, s. 135-152. 
 • Fundamentals of Financial Accounting, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-65416-07-0.
 • Rachunkowość w praktyce. Studia przypadków. Edycja pierwsza: studenci – studentom, (współautor A. Karmańska), Difin, Warszawa 2015, eISBN: 978-83-7930-992-4.
 • Challenges Faced by Polish Lifewide Lifelong Learning (LLL) Educators as Exemplified by Accounting, (współautor - A. Karmańska), [w:] praca zbiorowa pod red. N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov, Lifelong Learning Continuous Education for Sustainable Development Part I, Pushkin Leningrad State University, 2014 (ISBN 978-5-8290-1396-7).
 • Polish Lifewide Lifelong Learning (LLL) in the Field of Business as exemplified by Accounting, (współautor - A. Karmańska),​ [w:] praca zbiorowa pod red. N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov, Lifelong Learning Continuous Education for Sustainable Development Part II, Pushkin Lyeningrad State University, 2014 (ISBN 978-5-8290-1398-1).
 • Tożsamość nauki rachunkowości, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 129, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2013.
 • Relacje pomiędzy polityką bilansową a polityką rachunkowości w świetle różnych modeli rachunkowości, Współczesna Ekonomia nr 4/2010.
 • Polityka bilansowa spółek akcyjnych – uwarunkowania skuteczności oraz skutki rozpoznania przez inwestorów, (współautor - A. Karmańska), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 49(105), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 • Uwarunkowania skuteczności polityki bilansu handlowego [w:] praca zbiorowa pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 • Makroekonomiczna polityka rachunkowości i jej rola w tworzeniu ładu gospodarczego, (współautor - A. Karmańska), [w:] praca zbiorowa pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego, O nowy ład gospodarczy w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 • Rachunek kosztów innowacji (Rozdział 4 - współautor M. Boniecki), Wyniki wywiadu na temat rachunku kosztów innowacji (Punkt 7.4 - współautor M. Boniecki), Weryfikacja u warunki aplikacji modelowej klasyfikacji kosztów innowacji (Punkt 8.4 - współautor M. Boniecki), [w:] Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, redakcja naukowa A. Karmańska, Difin, Warszawa 2007. 
 

 Oferta dydaktyczna

 
[110561-1064] Accounting
[110560-0229] Rachunkowość - członek zespołu
[220740-1064] Zaawansowana rachunkowość finansowa
[199811-1064] Seminarium licencjackie
[299811-1064] Seminarium magisterskie 
 

 Aktywność organizacyjna

 
 • Koordynator przedmiotu „Zarządzanie wynikami – wymiar strategiczny i operacyjny (ACCA-P)” [132710] ​(rok akademicki 2015/2016)
 • Koordynator przedmiotu „Accounting”​ ​[110561] (rok akademicki 2015/2016)​
 • Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Instytucie Rachunkowości SGH (2015 – 2017)​
 • ​​Kierownik projektu „Program doskonalenia kompetencji dla kierunku FiR SGH” realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (2014 – 2015​)
 • Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Katedrze Rachunkowości SGH (2012 – 2015)
 • Wykładowca Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (2009 - aktualnie)
 • Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z biznesem w obszarze dydaktyki (2009 -2010)
 • Sekretarz Senackiej Komisji Programowej w Szkole Głównej Handlowej (2009 – 2010)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości w SGH w Warszawie (2006 – aktualnie)