Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 
 
 

 Forum Rachunkowości w SGH NR 2 "Audyt Śledczy a rachunkowość. Obszary – techniki - konsekwencje", Warszawa 18-04-2016​

 
Plakat FR2.pngInformacje gromadzone w systemie rachunkowości i przez ten system przetwarzane są ważnym źródłem wiedzy wykorzystywanej w podejmowaniu decyzji, w różnych kontekstach, skali i sytuacjach. Ze względu na to, w praktyce, system rachunkowości może być obszarem służącym do dokonywania różnych nadużyć. Zapobiegać im mogą specjalistyczne – poniekąd detektywistyczne – działania, które kryją się pod hasłami: audyt śledczy, dochodzenia gospodarcze, informatyka śledcza, doradztwo w zakresie compliance, zapobieganie praniu pieniędzy. Dzięki tym działaniom można identyfikować wczesne sygnały o nieprawidłowościach i zapobiegać zagrożeniom dla dalszej działalności jednostki gospodarczej. Można także – co tu jest istotne – chronić profesjonalizm i prestiż zawodowy w obszarze systemu informacyjnego rachunkowości.

Celem konferencji była analiza zagadnień, problemów związanych z szeroko rozumianym pojęciem audytu śledczego, a przede wszystkim jego związków i relacji z rachunkowością. W szczególności dyskutowano na temat teorii oraz doświadczeń praktycznych dotyczących: specyfiki, skutków w ujęciu bezpośrednim i pośrednim oraz metod i technik wykrywania oszustw księgowych i innych działań, których celem jest sprzeniewierzanie zasobów jednostek.

      Zakres tematyczny Forum Nr 2 obejmował następujące zagadnienia:
  1. Specyfika oszustw księgowych oraz innych działań będących przedmiotem zainteresowania audytu śledczego.
  2. Granice pomiędzy oszustwami księgowymi a polityką bilansową oraz zarządzaniem wynikiem (earnings management).
  3. Koszty oszustw księgowych oraz innych działań ukierunkowanych na sprzeniewierzanie zasobów przedsiębiorstwa.
  4. Niefinansowe (w tym również etyczne) skutki oszustw w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz innych działań ukierunkowanych na sprzeniewierzanie zasobów przedsiębiorstwa.
  5. Symptomy ryzyka oszustwa w sprawozdaniach finansowych.
  6. Metody zapobiegania oszustwom w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz innym działaniom mającym na celu sprzeniewierzanie zasobów przedsiębiorstwa.
  7. Metody pracy wykorzystywane w ramach audytu śledczego.
  8. Zakres kompetencji determinujących prawidłowość wykonywania pracy w ramach audytu śledczego.

       
       
     
 RELACJA Z FORUM RACHUNKOWOŚCI W SGH NR 2