Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Konferencja naukowa "Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania", Warszawa 14.04.2011

 


„Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania” to temat wiodący jednodniowej konferencji naukowej zorganizowanej przez pracowników Katedry Rachunkowości przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Konferencja miała miejsce 14 kwietnia 2011 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do udziału w tym naukowym wydarzeniu zaproszeni zostali pracownicy Katedr Rachunkowości z ośrodków akademickich w Polsce, osobistości świata nauki oraz przedstawiciele praktyki.
 
Celem spotkania była wymiana poglądów na temat aktualnych wyzwań stawianych przez ponadnarodowe regulacje i wzorce przed teorią i praktyką współczesnej rachunkowości. Dyskusja skoncentrowana było wokół trzech głównych tematów sesji plenarnych:
 
  1. Wynik finansowy jako miernik ekonomicznej efektywności przedsiębiorstwa.
  2. Koncepcje pomiaru wartości w rachunkowości.
  3. Użyteczność i wiarygodność informacji sprawozdawczej.
Podstawę naukowych dociekań stanowiły opracowania Uczestników Konferencji zawarte w specjalnej publikacji pod tytułem "Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania", pod redakcją pracowników Katedry Rachunkowości, wydanej przez Oficynę Wydawniczą SGH.