Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 
 
 

 “PITCHING RESEARCH”… to an academic expert – a difficult task made easier 12-06-2017

 
plakat obrazek.PNGDnia 12 czerwca 2017 roku w Auli I w budynku C odbędą się warsztaty naukowe ,,Pitching Research ... to an academic expert - a difficult task made easier" z udziałem prof. Roberta Faffa z University of Queensland w Australii. 

Warsztaty te przeznaczone są dla osób przygotowujących rozprawy doktorskie. 

Celem warsztatów jest zapoznanie doktorantów z opracowaną przez prof. Roberta Faffa metodą pitching template. Metoda ta pomaga doktorantom w nadaniu właściwej struktury ich zamiarom badawczym, w poprawnym formułowaniu hipotez badawczych oraz w zastosowaniu właściwego podejścia analitycznego. Jednocześnie wymaga ona ukształtowania się ścisłej współpracy między doktorantem a promotorem. 

Profesor Robert Faff jest dyrektorem odpowiedzialnym za badania naukowe w Szkole Biznesu na University of Queensland. Ponadto pełni on funkcję dyrektora AFAANZ (Accounting and Finance Association of Australia and New Zeland), Doctoral Education Network (AFDEN) i jest czlonkiem EIASM (European Institute for Advanced Studies in Management). Posiada liczące się osiągnięcia badawcze (w tym 13 grantów z funduszem przekraczającym 4 miliony dolarów) oraz międzynarodową reputację naukową (ponad 290 opracowań). W obszarze jego zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu nauki o finansach, w tym: modelowanie ryzyka, efektywność rynku, corporate governance, asset pricing oraz finanse behawioralne. Wypromował ponad 30 doktorów. 

Prof. Robert Faff metodę pitching template zaprezentował w 34 krajach, także w Polsce (12 marca 2016 roku w SGH, o czym informowała Gazeta SGH). 

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów Szkoły Głównej Handlowej do udziału w warsztatach ,,Pitching Research". 

Osobą koordynującą sprawy związane z warsztatami naukowymi jest Pani prof. dr hab. Anna Karmańska, dyrektor Instytutu Rachunkowości, KZiF (akarman@sgh.waw.pl).                               CZYTAJ WIĘCEJ................