Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości „Rachunkowość jako Nauka Społeczna”, Warszawa 23-25.09.2013​​​​​

 
Rachunkowość jako nauka społeczna to temat wiodący Zjazdu Katedr Rachunkowości zorganizowanego przez Pracowników Katedry Rachunkowości SGH w dniach 23-25. września 2013 r. Zjazd odbył się w Warszawie w Hotelu Puławska Residence.

​​Dyskusja na konferencji koncentrowała się wokół kluczowych problemów nauki rachunkowości, za które uznano:
A.   paradygmaty rachunkowości,
B.   teorie rachunkowości,
C.   metody badawcze w rachunkowości,
D.   realizowane (podejmowane) badania naukowe w obszarze rachunkowości,
E.   rachunkowość w badaniach interdyscyplinarnych, prezentowanych w nurtach obserwowanych w naukach społecznych.

 

 Publikacje Zjazdu Katedr Rachunkowości 2013

 
Publikacje konferencyjne obejmowały:        
 
SCAN_20131130_114017270.jpg     SCAN_20131130_114017270_001.jpg     SCAN_20131130_114017270_003.jpg     SCAN_20131130_114017270_002.jpg
  1. Monografię: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, redakcja naukowa A.Karmańska, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
  2. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 71 (127), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa, Warszawa 2013.
  3. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 129, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
  4. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 130, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.

Z okładki monografii:
O rachunkowości
Współczesna rachunkowości jest najbardziej oryginalnym i wymagającym wyjątkowego profesjonalizmu systemem informacyjnym ze wszystkich mi znanych, odnoszących się do działalności człowieka. Ma bowiem taką unikatową zdolność, że jednocześnie informuje o przeszłości i przyszłości podmiotu gospodarczego, który funkcjonuje dzięki inicjatywie i zdolnościom gospodarczym człowieka. Ma również i taką cechę, że korzysta z niego potężna grupa interesariuszy, których oddziaływanie – w każdej perspektywie czasowej – nie jest obojętne dla losów świata. 

O nauce o rachunkowości 
Trawestując słynną formułę Kartezjusza „Cogito, ergo sum” (myślę, więc jestem) można powiedzieć w odniesieniu do nauki o współczesnej rachunkowości: badam, analizuję, modeluję, tworzę teorie (…), więc jestem i funkcjonuję, wzbogacając dorobek nauk społecznych. 

O teraźniejszości i przyszłości 
Mówi się: „wszystko we właściwym miejscu i czasie”. Dla nauki o rachunkowości taki właściwy czas właśnie nadszedł. Polska jako miejsce też jest odpowiednia. Nadszedł czas nie tylko na środowiskowe podsumowania odnoszące się do tożsamości nauki o rachunkowości, dyskusję nad aktualnością paradygmatów w tej nauce występujących i zakresu podejmowanych badań naukowych. Nadszedł – niejako równolegle – czas także na działania doprowadzające – w najbliższej przyszłości – do formalnego odnotowania w polskiej klasyfikacji dyscyplin naukowych w naukach ekonomicznych obecności nauki o rachunkowości. 

O monografii
W monografii staramy się przedstawić syntetycznie obraz polskiej nauki o rachunkowości, dać odpowiedź, jaką rolę pełni i powinna pełnić współczesna rachunkowość i jej nauka, czym ta nauka jest w istocie, w szczególności wobec faktu swoistej rewolucji w obszarze paradygmatów praktycznie we wszystkich dyscyplinach nauk ekonomicznych. Monografia wielopłaszczyznowo uwypukla niekwestionowaną specyfikę poznawczą nauki o rachunkowości w obszarze nauk społecznych i dostarcza argumentów przemawiających za potrzebą traktowania tej nauki jako formalnie odrębnej dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk ekonomicznych. 

O nadziei
Wyrażam nadzieję, że polskie środowisko akademickie związane z rachunkowością, którego liczni przedstawiciele uczestniczą w tym zbiorowym głosie naukowym, przyjmie monografię, uznając ją nie tylko za swoisty dokument status quo polskiej myśli naukowej w obszarze rachunkowości Anno Domini 2013, ale także odnotuje, newralgiczną szczególnie obecnie, konieczność permanentnego konfrontowania nauki o rachunkowości z faktem gospodarki opartej na wiedzy, w której system informacyjny rachunkowości oraz unikatowa metodyka opisu biznesowej rzeczywistości spełnia i nadal spełniać będzie ważne funkcje. 
prof. zw. dr hab. Anna Karmańska 
 
 
 

 Honorowy patronat

 
​​logo-mnisw-pl.pngprof. dr hab. Barbara Kudrycka  
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
 

 
MF_B1.jpg 
 
dr Dorota Podedworna - Tarnowska   Podsekretarz Stanu        
 
 
logo_sgh.gif 
dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH  
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
 

 sponsorzy zjazdu

 
2013 09 logo CeDeWu 150 dpi.jpg
logo_DIFIN.jpg
KPMG_Plus_Strapline_RGB.jpg
wkp.jpg
 

 partnarzy zjazdu

 
​​logo.gif
Zarząd Główny

 
Oddział Okręgowy w Warszawie

logo RACH w TIFF czerwone (2).jpg