Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Aktywność naukowa Pracowników Katedry Rachunkowości SGH na forum akademickim i innym środowiskowym

 
 (przegląd od 2008 r. do 2010 r.): 
 
 
 

 rok 2010

 
​​Odpowiedzialność biegłego rewidenta i formy audytorskiej za jakość czynności rewizji finansowej (J. Wielgórska-Leszczyńska)
XI Doroczna Konferencja Audytingu nt: Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka 2010.
Referat opublikowany w:
Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego, KIBR, Warszawa 2011.  

Rachunkowość jest jedna – problem do dyskusji (M. Paszula)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakopane, 22-24 września 2010 r.
Referat opublikowany w:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, pod red. B. Micherdy, Tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.  

Wybrane problemy wyceny składników aktywów i ich ujęcie w sprawozdaniach finansowych banków (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakopane, 22-24 września 2010 r.
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 56, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2010.  

Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej (artykuł dyskusyjny) (A. Karmańska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakopane, 22-24 września 2010 r.
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 56, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2010.  

Czynniki rozwoju rachunkowości (E. Łazarowicz)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakopane, 22-24 września 2010 r.
Referat opublikowany w:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, pod red. B. Micherdy, Tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.  

Rachunkowość w świetle nowych wyzwań gospodarczych (J. Wielgórska – Leszczyńska)
XVII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt: Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Ryn, 7-9 czerwca 2010.
Referat opublikowany w:
Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, red. B. Bartkowiak i J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.  

Kapitał intelektualny – wyzwanie dla rachunkowości (E. Łazarowicz)
XVII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt: Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Ryn, 7-9 czerwca 2010.
Referat opublikowany w:
Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, red. B. Bartkowiak i J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.  

Wartość godziwa - przełom w sprawozdawczej wycenie dokonań przedsiębiorstw (?). Komunikat (A. Karmańska)
Konferencja naukowa nt.: Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, pod patronatem naukowym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Kazimierz Dolny 19-21 maja 2010.
Referat opublikowany w:
Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 101, 2010.
 

 rok 2009

 
​​Ocena pracy biegłego rewidenta i oczekiwania wobec jej efektów (J. Wielgórska – Leszczyńska)
Konferencja naukowa nt.: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków grudzień 2009.
Referat opublikowany w:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, praca zbiorowa pod red. B. Micherdy i M. Stępień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.  

Przydatność efektów badania sprawozdań finansowych (J. Wielgórska-Leszczyńska)
X Doroczna Konferencja Audytingu nt.: Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka 2009.
Referat opublikowany w:
Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym, KIBR, Warszawa 2010.  

Bilans podatkowy – założenia koncepcyjne i zawartość informacyjna (K. Zasiewska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości – Letnia Szkoła Rachunkowości. Konferencja pt.: Rachunkowość we współczesnej gospodarce, Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, Kołobrzeg, 23-25 września 2009.
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 49 (105), SKwP, Warszawa 2009.  

Znaczenie informacji dostarczanych przez rachunkowość w dobie globalizacji procesów ekonomicznych (J. Wielgórska-Leszczyńska)
XVI Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Olsztyn, 8-10 czerwca 2009.
Referat opublikowany w:
Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, pod red. naukową R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.  

Polska rachunkowość w dobie globalizacji gospodarki światowej (E. Jezierska)
XVI Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Olsztyn, 8-10 czerwca 2009.
Referat opublikowany w:
Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, pod red. naukową R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.  

Wpływ regulacji bankowych na sprawozdanie finansowe banku (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Konferencja naukowa pt.: Problemy współczesnej rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23 kwietnia 2009.
Referat opublikowany w:
Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją naukową pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.  

Problematyka użyteczności współczesnej informacji sprawozdawczej (K. Zasiewska)
Konferencja naukowa pt.: Problemy współczesnej rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23 kwietnia 2009.
Referat opublikowany w:
Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją naukową pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.  

Wynik finansowy miarą działań przeszłych czy przyszłych? (M. Paszula)
Konferencja naukowa pt.: Problemy współczesnej rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23 kwietnia 2009.
Referat opublikowany w:
Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją naukową pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.  

Rezerwy w historycznym rozwoju systemu rachunkowości (K. Klimczak)
Konferencja naukowa pt.: Problemy współczesnej rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23 kwietnia 2009.
Referat opublikowany w:
Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją naukową pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.  

Nadrzędne zasady rachunkowości w teorii i praktyce rachunkowości (E. Jezierska)
Konferencja naukowa pt.: Problemy współczesnej rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23 kwietnia 2009.
Referat opublikowany w:
Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją naukową pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.  

Uwarunkowania skuteczności polityki bilansu handlowego (R. Grabowski)
Konferencja naukowa pt.: Problemy współczesnej rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23 kwietnia 2009.
Referat opublikowany w:
Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją naukową pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009. 

Obszary zainteresowań rachunkowości międzynarodowej (H. Bystrzycka)
Konferencja naukowa pt.: Problemy współczesnej rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23 kwietnia 2009.
Referat opublikowany w:
Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją naukową pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.  

Rachunkowość a zmiany w zarządzaniu (A. Karmańska)
Konferencja naukowa nt.: Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, marzec 2009 r.
Referat opublikowany w:
Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, red. nauk. E. Mączyńska, Z. Messner, PTE, SKwP, Warszawa 2010.   
 

 rok 2008

 
​​Wpływ zmian w pomiarze dokonań przedsiębiorstwa na system informacyjny rachunkowości finansowej (A. Karmańska)
Konferencja międzynarodowa nt.: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 4-5 grudnia 2008.
Referat opublikowany w:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, praca zbiorowa pod red. naukową A. Hermana, K. Poznańskiej. Tom 3 SGH w Warszawie, 2008.    

Regulacje bankowe i ich wpływ na przygotowanie i badanie sprawozdania finansowego banków – wybrane problemy (J. Wielgórska-Leszczyńska)
IX Doroczna Konferencja Audytingu nt.: Standaryzacja usług biegłego rewidenta, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka 2008.
Referat opublikowany w:
Standaryzacja usług biegłego rewidenta, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2008. 

Kierunki zmian w pomiarze dokonań przedsiębiorstwa a wyzwania dla współczesnej rachunkowości (A. Karmańska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość XXI wieku – system czy proces, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania UŁ, 25-26 września 2008 r.
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 44 (100), Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.   

Rachunkowość w jednostkach finansowych w XXI wieku (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość XXI wieku – system czy proces, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania UŁ, 25-26 września 2008 r.
Referat opublikowany w:
System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, red. Ewa Śnieżek, ODDK, Gdańsk 2008.  

Makroekonomiczna polityka rachunkowości i jej rola w tworzeniu ładu gospodarczego (A. Karmańska, R. Grabowski)
XV Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów nt.: O nowy ład gospodarczy w Polsce, Mikołajki, 09-11 czerwca 2008 r.
Referat opublikowany w:
O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. R. Bartkowiak i J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.  

Wpływ dobrych praktyk na ład gospodarczy w Polsce (J. Wielgórska-Leszczyńska)
XV  Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt.: O nowy ład gospodarczy w Polsce, Mikołajki 9-11 czerwca 2008 r.
Referat opublikowany w:
O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.   

Ujawnianie informacji o ryzyku (J. Wielgórska – Leszczyńska)
Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Wpływ systemu podatkowego na działalność przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, maj 2008.
Referat opublikowany w:
Firmy i rynki finansowe – wybrane zagadnienia, red. H. Kuzińska, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008.   

Wartość ekonomiczna. Komunikat problemu w kontekście systemu informacyjnego rachunkowości finansowej (A. Karmańska)
Konferencja naukowa nt.: Wartość i wycena w ekonomii i rachunkowości, Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Kocierz, 28-30 maja 2008 r.
Referat opublikowany w:
Wartość i wycena w ekonomii i rachunkowości, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008. 

Etyka w rachunkowości a gospodarka w obszarze finansów publicznych (A. Karmańska)
Wydarzenie środowiskowe zorganizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 16 kwietnia 2008.  

Analiza opinii biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych spółek giełdowych (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Konferencja naukowa nt.: Sprawozdania finansowe i ich ocena przez biegłych rewidentów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Warszawie, marzec 2008.
Referat opublikowany w:
Sprawozdania finansowe i ich ocena przez biegłych rewidentów, SKwP Oddział Okręgowy w Warszawie, Warszawa 2008.