Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 AKTYWNOŚĆ NAUKOWA PRACOWNIKÓW KATEDRY RACHUNKOWOŚCI SGH NA FORUM AKADEMICKIM I INNYM ŚRODOWISKOWYM

 
​​(przegląd od 2000 r. do 2004 r.)
 
 
 

 rok 2004

 
​​Diagnozowanie utraty wartości aktywów w kontekście rachunkowości odpowiedzialności opartej na działaniach – komunikat problemu (A. Karmańska)
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej – Utrata wartości aktywów, Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, 7-9 listopada 2004. 

Wybrane obszary badań w rachunkowości w globalnych uwarunkowaniach działalności gospodarczej (A. Karmańska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Polska Szkoła Rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Pułtusku 15-17 września 2004.
Referat opublikowany w:
Polska Szkoła Rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją M. Gmytrasiewicz i A. Karmańskiej, SGH, Warszawa 2004.  

Szkic cech rozwoju rachunku kosztów i ich analizy w polskiej literaturze w okresie gospodarki centralnie sterowanej (A. Karmańska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Polska Szkoła Rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Pułtusku 15-17 września 2004.
Referat opublikowany w:
Polska Szkoła Rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją M. Gmytrasiewicz i A. Karmańskiej, SGH, Warszawa 2004.  

Pozycje pozabilansowe w banku, a kompletność zapisów w księgach rachunkowych (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Polska Szkoła Rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Pułtusku 15-17 września 2004.
Referat opublikowany w:
Polska Szkoła Rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją M. Gmytrasiewicz i A. Karmańskiej, SGH, Warszawa 2004. 

Warszawska szkoła dydaktyki w zakresie rachunkowości (K. Cicha, K. Klimczak)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Polska Szkoła Rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Pułtusku 15-17 września 2004.
Referat opublikowany w:
Polska Szkoła Rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją M. Gmytrasiewicz i A. Karmańskiej, SGH, Warszawa 2004. 

Metodologia rachunkowości według Józefa Górskiego (K. Bareja)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Polska Szkoła Rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Pułtusku 15-17 września 2004.
Referat opublikowany w:
Polska Szkoła Rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją M. Gmytrasiewicz i A. Karmańskiej, SGH, Warszawa 2004.  

Problemy pomiaru wartości w rachunkowości (M. Gawart, E. Jezierska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Polska Szkoła Rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Pułtusku 15-17 września 2004.
Referat opublikowany w:
Polska Szkoła Rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją M. Gmytrasiewicz i A. Karmańskiej, SGH, Warszawa 2004.  

Uwarunkowania i specyfika analizy wskaźnikowej sprawozdań grup kapitałowych (A. Karmańska)
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa  nt.: Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty prawne, organizacyjne, finansowe i właścicielskie, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Rumia, 14-15 czerwca 2004.
Referat opublikowany w:
Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty prawne, organizacyjne, finansowe i właścicielskie, pod red. naukową B. Nogalskiego i P. Waletynowicza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2004. 

Związek systemu budżetowania w przedsiębiorstwie z oceną utraty wartości jego aktywów (A. Karmańska)
Konferencja naukowa nt.: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krakowska Szkoła Wyższa im. Frycza Modrzewskiego, Zakopane, czerwiec 2004.
Referat opublikowany w:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją W. Krawczyka, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z.o.o., Kraków 2004.  

Zarządcze przesłanki imperatywu wyceny bilansowej (A. Karmańska)
Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego i Katedrę Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie nt.: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Kołobrzeg, 24-26 maja 2004.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod red naukową T. Kiziukiewicz, PPH ZAPOL, 2004 r.  

Polish Experience in the Implementation of International Accounting Standards (A. Karmańska)
Central and Eastern European Regional Seminar of Insurance Supervisors, Budapest, 31 marca-02 kwietnia 2004.
 

 rok 2003

 
​​Wycena bilansowa składników majątku w ośrodkach generujących korzyści ekonomiczne (A. Karmańska)
IV Doroczna Konferencja Audytingu, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003. 

Rezerwy jako warunek sine qua non zasadniczej działalności operacyjnej zakładów ubezpieczeń (A. Karmańska)
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej – Rezerwy, Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, 3-5 listopada 2003.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 992, Redaktorzy naukowi: T. Cebrowska, W. Dotkuś. 

Relacje pomiędzy polityką bilansową, a systemem informacyjnym rachunkowości (A. Karmańska)
Konferencja naukowa nt.: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych – FUROG, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Rachunkowości, Kazimierz Dolny, 18-19 września 2003.
Referat opublikowany w materiałach konferencyjnych. 

Rachunkowość zarządcza grup kapitałowych – nowe wyzwanie (A. Karmańska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ciechocinek 7-9 września 2003.
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 13(69), Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2003, Numer specjalny. 

Wiarygodność informacji w rachunkowości (M. Gawart, E. Jezierska)
X Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
Referat opublikowany w:
Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarki w Polsce, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003. 

Refleksje na temat etyki w rachunkowości i rachunkowości kreatywnej (A. Karmańska)
Konferencja poświęcona pamięci prof. zw. dr hab. Stanisława Skrzywana, Zarząd Główny i Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 23 maja 2003 r.
Referat opublikowany w materiałach konferencyjnych. 
 

 rok 2002

 
​​Koncepcje ustawicznego doskonalenia przedsiębiorstwa oparte na działaniach (A. Karmańska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Gdanski, wrzesień 2002, Gdańsk.
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 8(64), Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2002. Numer Specjalny. 

Problemy wyceny w rachunkowości (M. Chodoń, M. Gawart)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt. Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Gdański, wrzesień 2002, Gdańsk.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość wobec procesów globalizacji, pod redakcją. J. Gierusza, M. Jerzemowskiej, T. Martyniuk, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002. 

Cechy jakościowe sprawozdań finansowych (M. Chodoń, M. Gawart)
IX Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nt. Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, czerwiec 2002, Jachranka.
Referat opublikowany w:
Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002. 

Aktywa przedsiębiorstwa według znowelizowanego prawa bilansowego (K. Bareja, K. Klimczak)
IX Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt.: Wpływ otoczenia  na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, czerwiec 2002, Jachranka.
Referat opublikowany w:
Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, cz. III: Finansowo-bankowe aspekty działalności podmiotów gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002. 

Rachunkowość wobec procesów globalizacji (M. Giedroyć, E. Jezierska)
IX Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH,  nt.: Wpływ otoczenia  na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, czerwiec 2002, Jachranka.
Referat opublikowany w:
Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2002.
 

 rok 2001

 
Przesłanki audytu „wirtualnych” przychodów przedsiębiorstwa (na przykładzie kontraktów długoterminowych) (A. Karmańska)
II Doroczna Konferencję Audytingu nt.: Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka  22-24 listopada 2001.
Referat opublikowany w:
Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2001.

Nadzór bankowy a biegły rewident – wzajemne relacje (J. Wielgórska-Leszczyńska)
II Doroczna Konferencja Audytingu nt.: Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka 2001.
Referat opublikowany w:
Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2001.

Harmonizacja rachunkowości w Polsce (M. Giedroyć, E. Jezierska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 12-14 września 2001 r.
Referat opublikowany w:
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. Micherda B., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001. 

Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów (E. Hellich, M. Paszula)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 12-14 września 2001 r.
Referat opublikowany w:
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. Micherda B., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001. 

Środowisko zamiast menedżera – aspekt kosztowy (E. Hellich, M. Paszula)
VIII Sympozjum naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt.: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, część I, Kazimierz Dolny n. Wisłą, czerwiec 2001.
Referat opublikowany w:
Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, cz. II: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Materiały konferencyjne VIII Sympozjum Naukowego KZiF SGH.
 

 Rok 2000

 
Model budżetowej analizy kosztów ubezpieczyciela na bazie rachunku kosztów działań (A. Karmańska)
Konferencja naukowa organizowana przez  Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, nt.: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Zakopane, czerwiec 2000 r.
Referat opublikowany w: 
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka cz. VII., praca zbiorowa pod redakcją W. Krawczyka, Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Zarządzania AGH, Kraków – Zakopane 2000 r.

Koncepcja strategicznej zrównoważonej karty wyników w pomiarze długookresowych dokonań ubezpieczycieli (A. Karmańska)
VII Sympozjum Naukowe nt.: Nowoczesne przedsiębiorstwo – strategie działania, rozwoju i konkurencji, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 7-9 czerwca 2000 r.
Referat opublikowany w:
Nowoczesne przedsiębiorstwo – strategie działania, rozwoju i konkurencji, tom II, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2000.