Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 AKTYWNOŚĆ NAUKOWA PRACOWNIKÓW KATEDRY RACHUNKOWOŚCI SGH NA FORUM AKADEMICKIM I INNYM ŚRODOWISKOWYM

 
​(przegląd od 2011 r. do 2013 r.)
 
 
 

 rok 2013

 
Uczestnictwo w panelu nt. Wycena aktywów niematerialnych w ramach alokacji ceny nabycia (PPA) oraz fairness opinion z wystąpieniem nt. Ujawnianie aktywów niematerialnych w sprawozdaniach finansowych – oczekiwania inwestorów a rzeczywistość (J. Wielgórska-Leszczyńska) 
I Forum Wyceny Przedsiębiorstwa nt.: Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć, SGH w Warszawie i GPW w Warszawie, Warszawa, 2 grudnia 2013 r.

Metodyka oceny kontynuacji działania (J. Wielgórska-Leszczyńska)
XIV Doroczna Konferencja Audytingu nt.: Usługi biegłego rewidenta w warunkach kryzysu finansowego, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka 2013.
Referat wygłoszony i przekazany do publikacji.

Współpraca audytora wewnętrznego z audytorem zewnętrznym (J. Wielgórska-Leszczyńska)
III Konferencja IIA Polska dla sektora finansowego nt. Nowe wyzwania dla audytu wewnętrznego w instytucjach finansowych, Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Warszawa 8 października 2013 r.

Główne wątki dyskusji nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych (K. Bareja)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość jako nauka społeczna, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23-25 września 2013.
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 71 (127), Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2013.

Droga do konwergencji krajowych systemów rachunkowości i MSSF w Chinach (H. Bystrzycka, M. Kubas)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość jako nauka społeczna, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23-25 września 2013.
Referat opublikowany w:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.

Wartość w rachunkowości w perspektywie aksjologicznej (M. Gawart)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość jako nauka społeczna, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23-25 września 2013.
Referat opublikowany w:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.

Tożsamość nauki rachunkowości​ (R. Grabowski)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość jako nauka społeczna, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23-25 września 2013.
Referat opublikowany w:
Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 129, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2013.​

Kształtowanie kompetencji twórczych - imperatyw dla rachunkowości (A. Karmańska, T. Boroch)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość jako nauka społeczna, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23-25 września 2013.
Referat opublikowany w:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013

Wartości kulturowe a rachunkowość – przegląd empirycznych weryfikacji teorii wartości subkultury rachunkowości (K. Klimczak)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość jako nauka społeczna, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23-25 września 2013.
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 71 (127), Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2013.

O klasyfikacji zasad rachunkowości (E. Łazarowicz)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość jako nauka społeczna, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23-25 września 2013.
Referat opublikowany w:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.

Rachunkowość jako samodzielna dyscyplina naukowa wśród nauk społecznych (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość jako nauka społeczna, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23-25 września 2013.
Referat opublikowany w:
Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 130, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2013.

Wycena dla celów bilansowych i podatkowych transakcji wyrażonych w walutach obcych – podejście modelowe (K. Zasiewska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość jako nauka społeczna, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23-25 września 2013.
Referat opublikowany w:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.

Udział w charakterze uczestnika warsztatów (A. Karmańska)
Warsztaty pt.: Światowej klasy działania edukacyjne w zakresie stosowania globalnych standardów sprawozdawczości finansowej na polskich uniwersytetach i placówkach oświatowych SKwP. Organizator: Bank Światowy i Fundacja MSSF, SKwP, 2013.09.18, Centrum Nauki „Kopernik”. 

Udział w charakterze uczestnika warsztatów (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Warsztaty pt.: Światowej klasy działania edukacyjne w zakresie stosowania globalnych standardów sprawozdawczości finansowej na polskich uniwersytetach i placówkach oświatowych SKwP. Organizator: Bank Światowy i Fundacja MSSF, SKwP, 2013.09.18, Centrum Nauki „Kopernik”. ​

Udział w charakterze uczestnika konferencji (J. Wielgórska-Leszczyńska, M. Paszula, E. Hellich)
Konferencja międzynarodowa nt. Rachunkowość szyta na miarę MŚP. Punkt widzenia interesariuszy, zorganizowana przez SKwP przy współudziale Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów (EFAA) pod patronatami honorowymi Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów, Warszawa, 28 czerwca 2013. ​​

Uczestnictwo jako: (1) Przewodnicząca Rady programowej Konferencji (2) Prowadząca Konferencję, (3) Prowadząca panel I – Małe i średnie przedsiębiorstwa: spiritus movens gospodarki światowej, krajowej i regionalnej (A. Karmańska)
Konferencja międzynarodowa nt. Rachunkowość szyta na miarę MŚP. Punkt widzenia interesariuszy, zorganizowana przez SKwP przy współudziale Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów (EFAA) pod patronatami honorowymi Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów, Warszawa, 28 czerwca 2013. 

Rachunkowość dopasowana (A. Karmańska) 
Polskie Radio Info 24 – 28 czerwca 2013 r. 

Wywiad nt. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości (A. Karmańska)
Radio Infor – 21 czerwca 2013.

Wywiad nt. Rachunkowość szyta na miarę MŚP. Punkt widzenia interesariuszy (A. Karmańska)
Radio Infor – 19 czerwca 2013.

Wkład organizacji księgowych w rozwój rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (K. Klimczak)
XX Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów nt. Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej, Kraków, 3-5 czerwca 2013 
Referat opublikowany w:
Wiedza i bogactwo narodów, Kapitał ludzki, globalizacji i regulacja w skali światowej, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Ekonomia i Finanse, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.

Wiara w liczby. 8-3-6-4-7 – kontekst sprawozdawczości przedsiębiorstwa. Spojrzenie holistyczne (A. Karmańska)
XX Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów nt. Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej, Kraków, 3-5 czerwca 2013 
Referat opublikowany w:
Wiedza i bogactwo narodów, Kapitał ludzki, globalizacji i regulacja w skali światowej, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Ekonomia i Finanse, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.

Innovations in the context of the risk management (A. Karmańska, T. Michalski, A. Śliwiński)
Publikacja i prezentacja na corocznej konferencji: Technology Innovation and Industrial Management, 29-31 May 2013, Phuket, Thailand. ISSN: 1906-7631

Innovations in Risk Management as exemplified by the Polish Insurance Market (A. Karmańska, A. Śliwiński, T. Michalski)
Journal of Reviews on Global Economics, 2013, vol. 2.

Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości – garść ustaleń i refleksji (A. Karmańska)
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 71(127), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013.

Wieczór odkrywców-Kopiuj-wklej​ (A. Karmańska)
Polskie Radio Jedynka,  28 maja 2013 r. 
​​
Wpływ kultury na harmonizację rachunkowości na świecie (K. Klimczak)
Konferencja naukowa nt. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński – Instytut Rachunkowości, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Pracownia Rachunkowości, Kołobrzeg, 20-22 maja 2013
Publikacja w przygotowaniu

Udział w charakterze uczestnika konferencji (Joanna Wielgórska-Leszczyńska)
II Ogólnopolska Konferencja „Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu” nt. Biegły rewident – Akcjonariat – Zarząd, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa, 9 maja 2013 r.

Tone to the top (A. Karmańska)
Udział w dyskusji w czasie Annual Conference of European Federation of Accountants and Auditors. Amsterdam 17-19.04.2013 r.

Udział na zaproszenie CIMA Poland (A. Karmańska)
Achieving business success through risk aware innovation. Meeting with all of the chief executives of CIMA and the AICPA, Warsaw 27.03.2013. Intercontinental Hotel, Warszawa; First anniversary of joint venture and CGMA designation, all of the chief executives of CIMA and the American Institute of Certified Public Accountant (AICPA). 

Etyka w księgowości uwiarygodnia obrót gospodarczy (A. Karmańska) 
Portal Księgowi Przyszłości – Wywiad prowadzony przez W. Moczydłowską z dnia 2013-03-05. 

Główne wątki dyskusji nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych (K. Bareja)
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 71 (127), SKwP, Warszawa 2013

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw: tło dla zmian (A. Karmańska)
Rachunkowość, 6/2013
 

 rok 2012

 
​​Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa w kontekście jakości danych ze sprawozdań finansowych (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Konferencja Naukowa nt.: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, listopad 2012.
Referat wygłoszony i opublikowany w:
Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.  

Etyka a jakość świadczonych usług rewizji finansowej – wybrane problemy (J. Wielgórska-Leszczyńska)
XIII Doroczna Konferencja Audytingu nt.: Stan i perspektywy rewizji finansowej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka 2012.
Referat wygłoszony i opublikowany w:
Stan i perspektywy rewizji finansowej, KIBR, Warszawa 2012.

Informowanie o kontynuowaniu działalności (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt. Rachunkowość – nauka, praktyka, dydaktyka, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 24-26 września 2012.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.  

Wartość godziwa – nowa zasada wyceny? (M. Gawart)
Konferencja naukowa nt.: Za i przeciw wartości godziwej, Katedra Rachunkowości, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny im. K. Adamieckiego w Katowicach, Szczyrk, 18-19 czerwca 2012.
Referat opublikowany w:
Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 125, Katowice 2012. 

Determinanty wartości godziwej (Kiedy wartość jest godziwa?) (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Konferencja naukowa nt.: Za i przeciw wartości godziwej, Katedra Rachunkowości, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny im. K. Adamieckiego w Katowicach, Szczyrk, 18-19 czerwca 2012.
Referat opublikowany w:
Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 125, Katowice 2012. 

Wkład warszawskiej szkoły rachunkowości w kształtowanie poglądów na temat metod poznawczych rachunkowości (M. Paszula)
XIX Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów nt.: Dorobek Ekonomii, Finansów i Nauk o Zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Olsztyn, 4-6 czerwiec 2012.
Referat opublikowany w:
Dorobek Ekonomii, Finansów i Nauk o Zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.  

Koncepcja i sprawozdawcze ujęcie wyniku całościowego w rachunkowości (K. Klimczak)
XIX Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów nt.: Dorobek Ekonomii, Finansów i Nauk o Zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Olsztyn, 4-6 czerwiec 2012.
Referat opublikowany w:
Dorobek Ekonomii, Finansów i Nauk o Zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.  

Code of Professional Ethics in Accounting. Polish perspective (A. Karmańska)
Międzynarodowa konferencja nt.: Exploring Business and Professional Ethics for SMEs and SMEs, European Federation of Accountants and Auditors, Rzym, 10 maja 2012.   

Zarządzanie środkami publicznymi – budżet zadaniowy (głos w dyskusji panelowej) (E. Hellich)
Konferencja nt.: Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, Katedra Skarbowości SGH oraz Ministerstwo Finansów, Departament Reformy Finansów Publicznych, 20 kwietnia 2012.
Referat opublikowany w:
Koszty zadań publicznych miernikiem oceny alokacji środków publicznych [w:] Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, pod redakcją B. Wożniak, M. Postuła, CEDEWU, SGH, Warszawa 2012.
 

 rok 2011

 
​​Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, jego sygnatariusze i dylematy etyczne (A. Karmańska)
Międzynarodowa konferencja nt.: Rachunkowość w dziele integracji Unii Europejskiej, 29 listopada 2011 r.; Konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w okresie polskiego przewodnictwa w radzie Unii Europejskiej.   

Wybrane problemy badania według MSRF w instytucjach finansowych (J. Wielgórska-Leszczyńska)
XII Doroczna Konferencja Audytingu nt.: Wpływ Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej na praktykę Rewizji Finansowej w Polsce, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka 2011.
Referat opublikowany w:
Wpływ Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej na praktykę Rewizji Finansowej w Polsce, KIBR, Warszawa 2012  

Systematyka metod i zasad rachunkowości – głos w dyskusji (M. Paszula)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Gdański, Sopot, 21 – 23 września 2011 r.
Referat opublikowany w:
Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, pod red. J. Gierusza i T. Martyniuk, tom I, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.  

Rachunkowość jako nauka – głos w dyskusji panelowej (A. Karmańska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Gdański, Sopot, 21 – 23 września 2011 r.  

Reforma systemów rachunkowości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (H. Bystrzycka)
XVIII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów nt: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Augustów, 6-8 czerwca 2011.
Referat opublikowany w:
Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.  

Wartość bilansowa i wartość podatkowa w procedurze ustalania odroczonego podatku dochodowego (K. Zasiewska)
Konferencja naukowa nt: Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 14 kwietnia 2011.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, praca zbiorowa pod redakcją pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.  

Klasyfikacja działań rejestrowanych w systemie rachunkowości (artykuł dyskusyjny) (M. Paszula)
Konferencja naukowa nt: Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 14 kwietnia 2011.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, praca zbiorowa pod redakcją pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011. 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej – projekt IASB i FASB (E. Łazarowicz)
Konferencja naukowa nt: Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 14 kwietnia 2011.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, praca zbiorowa pod redakcją pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.  

Rezerwy we współczesnej rachunkowości (K. Klimczak)
Konferencja naukowa nt: Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 14 kwietnia 2011.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, praca zbiorowa pod redakcją pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.  

Wyzwania rachunkowości banków centralnych (M. Gawart, A. Wójtowicz)
Konferencja naukowa nt: Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 14 kwietnia 2011.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, praca zbiorowa pod redakcją pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011. 

Wartość godziwa – panaceum na całe zło w rachunkowości? (M. Gawart)
Konferencja naukowa nt: Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 14 kwietnia 2011.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, praca zbiorowa pod redakcją pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011. 

Wpływ zasad wyceny aktywów na wynik finansowy (K. Bareja)
Konferencja naukowa nt: Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 14 kwietnia 2011.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania, praca zbiorowa pod redakcją pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.  

Obowiązki sprawozdawcze banków (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Konferencja nt.: Nowe wymogi raportowania COREP i FINREP w sektorze bankowym, Stowarzyszenie XBRL, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Związek Banków Polskich, Warszawa, marzec 2011. 
Wygłoszenie referatu.