Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Inicjatywa programowa SGH-CIMA :

Inicjatywa programowa SGH-CIMA – Koordynator programu CIMA | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Inicjatywa programowa SGH-CIMA
 
 
 

 Inicjatywa programowa SGH-CIMA

 
​​

Inicjatywa SGH-CIMA to efekt obserwowania nie tylko otoczenia biznesowego i zachodzących w nim zmian. To wyraz antycypowania kryteriów akredytacyjnych i innych związanych lub wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. To także reakcja na studenckie wybory programowe, w dużej mierze ukierunkowane na przedmioty, dzięki którym zdobywa się ważne, poszukiwane przez pracodawców umiejętności praktyczne. 
Powyższa inicjatywa wprowadziła jakościową zmianę na polskim rynku edukacji. Stało się to z dniem 01 października 2012 r. dzięki naszym staraniom i pionierskiemu w Polsce zaangażowaniu CIMA we współpracę z SGH. 
SGH znalazła uznanie w CIMA nie tylko ze względu na prestiż uczelni, pierwszorzędna była bowiem jakość programu dydaktycznego i jego adekwatność do profilu kwalifikacji zawodowych uznanych w biznesie międzynarodowym i krajowym. Z czasem naszymi śladami poszły także niektóre inne uczelnie krajowe. 
 
Dzięki akredytacji przez The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) programu kształcenia, nasi obecni i przyszli studenci mogą ukończyć studia z dodatkowym, bardzo cenionym na rynku pracy:

  1. Certificate in Business Accounting (CBA – na pierwszym stopniu studiów),  
  2. Diploma in Management Accounting (DMA – na drugim stopniu studiów)
  3. Advanced Diploma in Management Accounting (ADMA – na drugim stopniu studiów).  
CIMA jest instytutem zajmującym się kształceniem profesjonalistów z dziedziny zarządzania finansami. Oferuje międzynarodowy program kwalifikacji zawodowych w dziedzinie tzw. rachunkowości zarządczej. Program szkoleniowy poświęcony jest wyłącznie kształceniu specjalistów na potrzeby pracy w środowisku biznesowym. Głównym obszarem zainteresowania CIMA w zakresie kompetencji zawodowych jest zarządzanie przedsiębiorstwem i rola strategicznej informacji zarządczej w tym procesie. Kwalifikacja tego Instytutu popularna jest wśród konsultantów, doradców finansowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za procesy planowania i kontroli oraz osób decydujących o strategii firmy. (patrz szerzej: http://www.cimaglobal.com

Nasi studenci są świadomi siły dyplomu SGH w połączeniu z certyfikatem CIMA. Świadczy o tym niesłabnące zainteresowanie oferowanymi specjalnościami międzykierunkowymi. 
 (Uwaga!  Zmiana sygnatury w programie DMA z 23315 na 22438)

                                                                                                                                                                                                                                                       

​Z pozdrowieniami 
DYREKTOR  
Instytut Rachunkowości 
prof. zw. dr hab. Anna Karmańska