Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Zasady zaliczania przedmiotu :

Zasady zaliczania przedmiotu – Koordynatorzy | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zasady zaliczania przedmiotu
 

 Zasady zaliczania przedmiotu podstawowego 110560 Rachunkowość

 
Podane na stronie zasady zaliczenia obowiązują w roku akademickim 2021/2022                            AKTUALIZACJA 16-02-2022

 
Szanowni Państwo
Wykładowcy i Studenci przedmiotu podstawowego
110560 Rachunkowość  

 
Uprzejmie proszę o przyjęcie załączonych Ujednoliconych zasad zaliczania przedmiotu podstawowego 110560-Rachunkowość. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości służę wyjaśnieniami.                                           

 
dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH
koordynator przedmiotu podstawowego
Rachunkowość
 

 Warunki zaliczenia przedmiotu 110560 „Rachunkowość”.

 
Szanowni Studenci

 
Przedmiot Rachunkowość jest standaryzowany od wielu lat. Daje to możliwość utrzymania i podnoszenia jakości kształcenia. Nawet w tych szczególnych warunkach istnieje możliwość i celowość zastosowania wypracowanych zasad.

 Zasady sprawdzenia efektów uczenia się. ​ 

 1. Zaliczenie ćwiczeń i egzamin przeprowadzone zostaną stacjonarnie lub w trybie online przy wykorzystaniu MS Teams/Niezbędnika, w zależności od decyzji Rektora SGH dotyczącej organizacji letniej sesji egzaminacyjnej.
 2. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się przeprowadzana jest przez kolokwia i prace domowe w ramach ćwiczeń oraz egzamin testowy w czasie letniej sesji egzaminacyjnej.
 3. Na ćwiczeniach (kolokwia, kartkówki, prace zlecone przez prowadzącego zajęcia) można zdobyć max 50 pkt. 
 4. Na egzaminie można zdobyć max. 50 pkt. 
 5. Test egzaminacyjny składa się z 10 pytań po 2 pkt. i 30 pytań po 1 pkt. Brak odpowiedzi i błędna odpowiedź 0 pkt.​
 6. Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana będzie na podstawie łącznej sumy punktów zdobytych na ćwiczeniach i egzaminie. Przy czym, z każdej ze wskazanych części oceny końcowej student musi uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Oba elementy oceny końcowej są obowiązkowe. ​
 7. Łączna punktacja zaliczająca przedmiot to min. 50 pkt. (min. 25 pkt z ćwiczeń + min. 25 pkt z testu egzaminacyjnego).
 8. Warianty możliwych sytuacji uzyskanych wyników:
 • Ćwiczenia ≥​ 25 pkt i test ≥ 25 pkt – ocena pozytywna w I terminie.
 • Ćwiczenia ≥ 25 pkt a test < 25 pkt  - ocena  ndst (2,0) w I terminie. W II terminie student pisze tylko test, a ocena końcowa wystawiana jest na podstawie punktów z ćwiczeń zdobytych podczas semestru i egzaminu w II terminie.
 • Ćwiczenia < 25 pkt a test ≥ 25 pkt – ocena ndst (2,0) w I terminie. W II terminie student pisze tylko część ćwiczenia, a ocena końcowa wystawiana jest na podstawie punktów z egzaminu w I terminie oraz punktów z zaliczenia ćwiczeń w II terminie.
 • Ćwiczenia < 25 pkt, test < 25 pkt - ocena ndst (2,0) w I terminie. W II terminie student pisze obie części.

Skala oceny końcowej:

​Suma ​punktów ​ocena
​mniej niż 50 pkt. ​2,0
​50 - 60 pkt. ​3,0
​61 - 70 pkt. ​3,5
​71 - 80 pkt. ​4,0
​81 - 90 pkt. ​4,5
​91 - 100 pkt. ​5,0
 
Z serdecznymi życzeniami owocnego studiowania Rachunkowości 
Koordynator przedmiotu
dr hab. Ewa Hellich, prof. uczelni​