Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Zasady zaliczania przedmiotu :

Zasady zaliczania przedmiotu – Koordynatorzy | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zasady zaliczania przedmiotu
 

 Zasady zaliczania przedmiotu podstawowego 110560 Rachunkowość

 
Podane na stronie zasady zaliczenia obowiązują w roku akademickim 2019/2020​                           AKTUALIZACJA 12-06-2020

 
Szanowni Państwo
Wykładowcy i Studenci przedmiotu podstawowego
110560 Rachunkowość  

 
Uprzejmie proszę o przyjęcie załączonych Ujednoliconych zasad zaliczania przedmiotu podstawowego 110560-Rachunkowość. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości służę wyjaśnieniami.                                           

 
dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH
koordynator przedmiotu podstawowego
Rachunkowość
 
 
 

 Warunki zaliczenia przedmiotu 110560 „Rachunkowość”.

 
Szanowni Studenci

 
Przedmiot Rachunkowość jest standaryzowany od wielu lat. Daje to możliwość utrzymania i podnoszenia jakości kształcenia. Nawet w tych szczególnych warunkach istnieje możliwość i celowość zastosowania wypracowanych zasad.

 

 
Zaliczenie ćwiczeń i egzamin przeprowadzone zostaną w trybie online przy wykorzystaniu MS Teams.

 
Utrzymane zostają warunki kształtujące ocenę końcową, student musi uzyskać minimum 50% punktów z każdego komponentu oceny:

 
1. Punkty z zaliczenia ćwiczeń przyznaje osoba prowadząca zajęcia max. 20 pkt – minimum wymagane 10 pkt dopuszcza do egzaminu;
2. Egzamin testowy 40 pytań w tym pytania jednokrotnego wyboru (25-30) i pytania otwarte (15-10) o strukturze pytań w przewidzianych ramach decyduje wykładowca;
3. Punktacja egzaminu​ - odpowiedź​ prawidłowa 2 pkt, brak odpowiedzi 0 pkt, odpowiedź nieprawidłowa 0 pkt.; minimum zaliczające to 40 pkt.
4. Łączna punktacja zaliczająca min. 50 pkt (przy utrzymaniu limitów dla każdego komponentu oceny).

 
Pytania będą losowane systemowo. Forma sprawdzenia obecności zostanie podana na rozpoczęcie egzaminu. Egzamin będzie nagrywany dla uwierzytelnienia odbycia egzaminu. Nagranie dostępne dla władz uczelni.

 
W przypadku jakichkolwiek przerw w egzaminie, kolejny termin będzie we wrześniu. Nie będziemy rozstrzygać czy były to problemy techniczne, czy inne powody rozłączenia.

 
Uwaga!!! 

W związku z zapytaniem studentów skierowanym do JM Rektora w sprawie terminów egzaminu przy ewentualnych problemach technicznych uprzejmie informuję, że COI SGH ma na bieżąco pełną rejestrację wszelkich zakłóceń w pracy MS Teams. W przypadku nie wysłania testu można się ponownie zalogować, oczywiście czas będzie krótszy (chyba, że wykładowca przedłuży) związku z powyższym wszelkie sytuacje problematyczne będą rozwiązywane odpowiednio do zweryfikowanych okoliczności. W uzasadnionych przypadkach - istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego terminu przez Koordynatora dla określonych studentów ze wszystkich grup wykładowych. 
Z życzeniami pozytywnych wyników
Koordynator przedmiotu
Prof. SGH dr hab. Ewa Hellich​