Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 BADANIA NAUKOWE

 
Obszary badawcze zakładu koncentrują się wokół następujących zagadnień:
  • ​rachunkowość finansowa podmiotów i grup kapitałowych,
  • rachunkowość banków, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, domów maklerskich i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  • sprawozdawczość kapitału ludzkiego, sprawozdawczość kapitału intelektualnego, raporty CSR, raportowanie zintegrowane,
  • rachunkowość w wymiarze międzynarodowym i globalnym, procesy harmonizacji i standaryzacji rachunkowości,
  • problemy wyceny aktywów i pomiaru dokonań w rachunkowości,
  • użyteczność informacji sprawozdawczych w różnych podmiotach,
  • badanie sprawozdań finansowych, niezależność i etyka biegłych rewidentów,
  • notyfikacja badania sprawozdań finansowych i wykorzystanie efektów badania w podejmowaniu decyzji,
  • historia praktyki, teorii i normowania rachunkowości.
 
 
 

 Wydarzenia