Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 BADANIA NAUKOWE

 
Obszary badawcze Zakładu Rachunkowości​ Informatycznej koncentrują się wokół następujących zagadnień:
 • Rachunkowość w cyberprzestrzeni;       
 • Funkcje i kierunki rozwoju rachunkowości informatycznej;
 • Zintegrowana sprawozdawczość finansowa i zarządcza w środowisku informatycznym;
 • Ocena efektywności rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie;
 • Standard XBRL jako koncepcja wspomagająca raportowanie finansowe.
Indywidualne obszary zainteresowań członków zakładu obejmują następujące zagadnienia:​
 • Informatyczne rozwiązania wspierające raportowanie finansowe i zarzadzanie przedsiębiorstwem;
 • Sprawozdawczość finansowa: kierunki rozwoju sprawozdawczości finansowej, luki w zakresie sprawozdawczości finansowej (istniejący a oczekiwany przez różnych użytkowników kształt sprawozdawczości finansowej), możliwości dostosowania przez rachunkowość sprawozdawczości finansowej do oczekiwań różnych użytkowników;
 • Problemy metodologiczne w rachunkowości: definiowanie metod i zasad rachunkowości, klasyfikacja metod i zasad rachunkowości, ewolucja metod i zasad rachunkowości;
 • Historia rozwoju nurtów badawczych rachunkowości, współczesne badania naukowe w rachunkowości – obszary i metody badawcze;
 • Czynniki rozwoju rachunkowości;
 • Podatki – (systemy, efektywność, wewnętrzna spójność, szczelność, kontrola);
 • Podatki w rachunkowości (metody alokacji podatku dochodowego w rachunkowości, założenia koncepcyjne i zawartość informacyjna podatkowego bilansu i rachunku zysków i strat);
 • Psychologiczne, socjologiczne i kulturowe aspekty rachunkowości;
 • Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie upadłości;
 • Rachunkowość śledcza, oszustwa księgowe, oszustwa podatkowe.
Informacje na temat aktualnych badań realizowanych przez członków Zakładu Rachunkowości Informatycznej znajdują się w zakładce Instytut Rachunkowości/Badania naukowe.​​​

 
 
 

 Wydarzenia