Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Studia podyplomowe

 
​​Studia podyplomowe oferowane przez Instytut Rachunkowości bardzo dobrze wpisują się w formułę uczenia się przez całe życie LIFEWIDE LIFELONG LEARNING (LLL).
W praktyce zawodowej rachunkowość jest bowiem takim obszarem, w którym zmiany są poniekąd naturalną cechą. Wynika to z faktu, iż rachunkowość – jako system informacyjny wspomagający zarządzanie – jest bardzo wrażliwa na to, co dzieje się zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. 

Oferta studiów podyplomowych przedstawiana przez Instytut Rachunkowości odzwierciedla jasno zakres kompetencji niezbędnych do prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie
Proponują to: 

(kierownik: prof. dr hab. Anna Karmańska, sekretarz: dr Katarzyna Klimczak)

Studia te kontynuują – ze zmienionym programem – Podyplomowe Studia Rachunkowości (PSR) (kierownik: dr Małgorzata Paszula, sekretarz: dr Hanna Bystrzycka). Ostatnia 35- ta edycja tych studiów ruszyła 24-02-2016 r.

​Studia PSR-SK ruszają w semestrze zimowym

(kierownik: prof. dr hab. Anna Karmańska, sekretarz: dr Katarzyna Bareja)

​​Studia PS MSSF-tpp ruszają w semestrze letnim
 


Mając na uwadze fakt, iż funkcjonujemy w erze gospodarki cyfrowej i szybkiego rozwoju technologii przetwarzania danych oraz w czasach, kiedy – z różnych powodów – konieczne jest nagłaśnianie zasad etyki zawodowej, Instytut Rachunkowości proponuje także unikatowe:

(kierownik: prof. dr hab. Anna Karmańska, sekretarz: mgr Magdalena Białobrzeska-Syta)

Studia PS -AŚRiK ruszają w semestrze letnim

Od roku akademickiego 2019/2020 ruszają także:

(kierownik: dr Małgorzata Mierzejewska, sekretarz: dr Małgorzata Paszula)

​Studia PS ACCA-FiR ruszają w semestrze zimowym i semestrze letnim


 

Więcej informacji na temat Podyplomowych Studiów organizowanych przez Instytut Rachunkowości znajduje się na stronach dedykowanych Studiom Podyplomowym: 


Serdecznie zapraszamy. Rejestracja jest on-line​. Inne informacje: ir@sgh.waw.pl.

 

 Kilka słów o historii

 
​​Historia kształcenia w zakresie rachunkowości na studiach podyplomowych  w SGH sięga roku 1946, kiedy to dzięki staraniom prof. Stanisława Skrzywana, ówczesnego kierownika Zakładu Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej, powołano do życia pierwsze Podyplomowe Studium Rachunkowości.

Wiodącym celem tego Studium było uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy teoretycznej a także praktycznej znajomości rachunkowości przede wszystkim u absolwentów SGH. Studium to funkcjonowało przy poparciu Ministerstwa Skarbu niestety tylko do roku 1949, kiedy to dekretem Rady Państwa dokonano upaństwowienia Uczelni. W sumie ukończyło je 150 osób.                  

Po wieloletniej przerwie w 1996 roku uruchomiono ponownie I edycję Podyplomowego Studium Rachunkowości. Głównym celem tego studium jest uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w tej dziedzinie. Świadectwo ukończenia tych studiów do lipca 2013 r. upoważniało do ubiegania się o licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych bez zdawania egzaminu w Ministerstwie Finansów (po spełnieniu wszystkich warunków stawianych przez Ministerstwo Finansów). Aktualnie ukończenie naszych studiów podyplomowych poświadcza wiedzę i umiejętności jej praktycznego wykorzystania.

 

 Kilka słów o teraźniejszości

 
​​Pracownicy Instytutu Rachunkowości uczestniczą aktywnie także w studiach podyplomowych, organizowanych przez inne Katedry i Instytuty Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czynią to, jeśli obszar zagadnieniowy tych studiów odwołuje się do wiedzy z rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej, do analizy finansowej i controllingu, sprawozdawczości grup kapitałowych, zarządzania ryzykiem na podstawie danych finansowych powstających w systemie informacyjnym rachunkowości.

Instytut Rachunkowości jest otwarty na dalszą współpracę.  

 
 
 

 AKTUALNOŚCI

 
FORUM RACHUNKOWOŚCI Nr 7

Byłych i obecnych słuchaczy 
Studiów Podyplomowych zapraszamy na Konferencję naukową z cyklu 
FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH. 

Debata Nr 7 odbędzie się 23 listopada 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

ZAPISZ w KALENDARZU
Wszystkie szczegółowe informacje o Forum Nr 7 juz wkrótce