Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

II Sympozjum Naukowe - Innowacje w sektorach kreatywnych

KZiF - Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych - Konferencje i seminaria
 

 II Sympozjum Naukowe pt.: Innowacje w sektorach kreatywnych

 
​​Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w II Sympozjum Naukowym pt.: Innowacje w sektorach kreatywnych. Będzie to nasze kolejne sympozjum poświęcone problematyce sektorów kreatywnych w Polsce. Udział w sympozjum ma umożliwić dyskusję, wymianę poglądów oraz być przyczynkiem nawiązania współpracy przedstawicieli świata nauki, gospodarki, biznesu oraz samorządu terytorialnego. 

Wychodząc naprzeciw pilnym potrzebom badawczo-analitycznym oraz wyzwaniom rzetelnego prowadzenia badań na rzecz rozpoznania mechanizmów funkcjonowania oraz uwarunkowań konkurencyjności i rozwoju rodzimych sektorów kreatywnych pragniemy zaprosić do udziału w sympozjum naukowym. Jesteśmy przekonani, iż integracja naszej wiedzy oraz wymiana doświadczeń pozwoli nam wspólnie znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące innowacyjności oraz innowacji w sektorach kreatywnych. 

Sympozjum odbędzie się w dniu 13 października 2016 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (aula II, budynek C). Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne.

Zachęcamy Państwa do przygotowania prezentacji dotyczącej innowacyjności oraz innowacji w sektorach kreatywnych w Polsce. Zachęcamy Państwa także do przygotowania referatów, które po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” (12 punktów) bądź w „Journal of Management and Financial Sciences” (publikacje anglojęzyczne, 13 punktów). 

Organizatorzy: dr hab. Rafał Kasprzak (Instytut Zarządzania, SGH w Warszawie), dr Patrycja Klimas (Katedra Teorii Zarządzania, UE w Katowicach), mgr Beata Chełstowska i mgr Patryk Dziurski (Instytut Zarządzania, SGH w Warszawie). 
           Dyrektor Instytutu Zarządzania
   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie                            Przewodniczący Rady Programowej


         prof. dr hab. Maria Romanowska                                              dr hab. Rafał Kasprzak