Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 IV Sympozjum Naukowe

 
​W dniu 19 lutego 2016 r. miało miejsce czwarte sympozjum naukowe pt. „Rafy metodologii badań” odbywające się w ramach cyklu sympozjów naukowych nt. „Współczesne problemy zarządzania” organizowanych przez Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Sympozjum tym razem było zorganizowane wspólnie z Prof. dr hab. Wojciechem Czakonem, kierownikiem katedry Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W ramach sympozjum przede wszystkim odbył się panel zatytułowany „Problem-Metoda-Reprezentatywność” prowadzony przez prof. dr hab. Wojciecha Czakona. W panelu uczestniczyli: prof. dr hab. Michał Trocki, prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK i dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ. Paneliści dyskutowali m.in. o różnicy miedzy metodyką a metodologią badań, o właściwej procedurze badawczej, prowadzeniu systematycznego przeglądu literatury, metodach doboru próby badawczej i konsekwencjach dokonanego wyboru oraz o specjalizacji w ramach badań naukowych.

Po dyskusji panelowej zabrali głos pozostali uczestnicy sympozjum, mówiąc o różnych dylematach badaczy, perspektywach badawczych i wpływie współcześnie obowiązujących kryteriów parametrycznej oceny wyników naukowych na sposób prowadzenia badań.

W dalszej części sympozjum nastąpiły prezentacje dwóch książek:

1) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, pod red.W. Czakona, wydanie III rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, którą przedstawiła Prof. dr hab. Maria Romanowska

i
2) Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, pod red. M. Romanowskiej i W. Mierzejewskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, którą zaprezentował prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz.

W sympozjum wzięło udział 91 uczestników z 23 ośrodków naukowych w Polsce.​