Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 XII Sympozjum Naukowe pt. "Strategia a projekty. Współczesne problemy i rozwiązania wdrażania strategii" 17 stycznia 2020 r.

 
​​„Strategia a projekty” – pod takim tytułem odbyło się 17 stycznia 2020 r. w siedzibie SGH dwunaste sympozjum z cyklu „Współczesne problemy zarządzania” organizowane przez Instytut Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Spotkanie otworzył dyrektor Instytutu Zarządzania KZiF i jednocześnie kierownik katedry Zarządzania Projektami prof. SGH Piotr Wachowiak – To kolejne z cyklu sympozjów, które cieszą się niezmiennym zainteresowaniem przedstawicieli polskiej nauki, a także praktyki gospodarczej. Tematem dzisiejszego spotkania będzie w istocie implementacja, wdrażanie strategii przedsiębiorstwa za pomocą działalności projektowej. Jest to jedna z kluczowych kwestii współczesnych organizacji, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym – podkreślił. Cieszę się, że na sali obecni są przedstawiciele ponad 40 największych organizacji, w tym przedsiębiorstw, uniwersytetów oraz urzędów publicznych – dodał prof. Wachowiak.

Kolejny referat wygłosił prof. Michał Trocki, który szukał wspólnej płaszczyzny między zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem projektami zwracając uwagę, na rolę projektów we wdrażaniu strategii organizacji. Podkreślał także stosunkowo wysoki odsetek porażek implementacji strategii, co może wiązać się z niedostatecznym zainteresowaniem zarządzających organizacjami problematyką wdrożeń.

Prof. SGH Paweł Wyrozębski swoje wystąpienie poświęcił problemom związanym z wdrażaniem strategii przez projekty, przedstawił także wyniki przeglądu literatury międzynarodowej w tym zakresie.

Dr Ewa Sońta – Drączkowska swój referat poświęciła dwuzręczności organizacji jako problemowi strategicznemu, przedstawiając przy tym szereg studiów przypadków (m.in. z branży telekomunikacyjnej), gdzie umiejętność wykorzystania dwuzręczności stanowiła kluczowe wyzwanie dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Prof. Piotr Cabała z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach swoje wystąpienie poświęcił strategii doboru portfela projektów w ramach organizacji, przedstawiając swoje badania oparte na teoriach noblisty H. Markowitza.

Druga sesja Sympozjum Naukowego była poświęcona praktycznym aspektom i problemom wdrażania strategii w organizacjach, które były prezentowane przez kadrę zarządzającą.

Sesję rozpoczął Konrad Adamski, który pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Organizacji w NEUCA S.A. W trakcie prezentacji pt. „Najlepsze praktyki wdrażania strategii w grupie NEUCA S.A” zaprezentował strukturę organizacyjną i strategię firmy, a także autorski model harmonizacji działań organizacyjnych podporządkowanych celom strategicznym.

W drugim wystąpieniu głos zabrali Ewa Palarczyk, pełniąca funkcję Prezesa TAURON Ekoenergia oraz Dyrektora wykonawczej ds. projektów inwestycyjnych w grupie TAURON, a także Bartosz Gałka, będący Kierownikiem Zespołu Wsparcia Projektów Inwestycyjnych w grupie TAURON. Wystąpienie gości było poświęcone „Wdrażaniu strategii poprzez portfele, programy i projekty w grupie TAURON Polska Energia”.

Kolejnym gościem Sympozjum Naukowego był Krzysztof Ogonowski, który jest Prezes Zarządu Silfra Consulting, BPI Group. Prezentacja była poświęcona aspektom organizacyjno-społecznym we wdrażaniu strategii oraz zarządzanie zmianą.

Spotkanie zostało podsumowane przez dr. hab. Pawła Wyrozębskiego, prof. SGH oraz dr. hab. Sylwestra Gregorczyka, prof. SGH. Sympozjum Naukowe zostało zamknięte przez Dyrektora Instytutu Zarządzania i Prorektora SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, który podziękował za czynny udział prelegentów i uczestników w spotkaniu oraz pogratulował organizatorom sympozjum za bardzo dobrze przeprowadzony projekt. 

**********
Sympozjum odbyło się w 17 stycznia 2020 r. w Szkole Głównej  Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 128, budynek C, sala 1B, w godz.11.00-15.00.