Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 XV SYMPOZJUM NAUKOWE PT. "Przedsiębiorczość w nowoczesnej organizacji" 15 Stycznia 2021 R.

 

W dniu 15.01.2021 roku odbyło się XV Sympozjum Instytutu Zarządzania pt.:  „Przedsiębiorczość w nowoczesnej organizacji” w ramach cyklu sympozjów pt. „Współczesne problemy zarządzania”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania SGH.

Problematyka Sympozjum dotyczyła istoty przedsiębiorczości w kontekście nowoczesnej organizacji, która w swojej działalności wykorzystuje wiedzę w dążeniu do realizacji celów. W ramach dwóch sesji (prowadzący: prof. Krystyna Poznańska, dr hab. Barbara Bojewska) wskazano na rodzaje przedsiębiorczości oraz jej uwarunkowania ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia kapitału intelektualnego i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Szczegółowe rozważania dotyczyły:

  • ​zarządzania przedsiębiorczego w małych firmach (prof. uczelni dr hab. Elena Mieszajkina, Politechnika Lubelska);
  • przedsiębiorczości pracowników w świetle badań (prof. dr hab.  Jarosław Karpacz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach);
  • przedsiębiorczości zrównoważonej (dr Monika Zajkowska i dr Aleksandra Stanek- Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
  • przedsiębiorczości w organizacji franczyzowej (dr Marta Ziółkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
  • przedsiębiorczości w organizacji badawczej (dr Anna Kostrzyńska – Miłosz, Instytut Sztuki PAN);
  • przedsiębiorczego uniwersytetu (dr Celina Sołek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Na podstawie prezentowanych referatów oraz dyskusji, stwierdzono, iż sukces każdej organizacji zależy od przedsiębiorczości. Źródła przedsiębiorczości tkwią przede wszystkim w nowoczesnej organizacji opartej na wiedzy. Źródła te zależą od kompetencji menedżerów i sposobu zarządzania oraz od pracowników (ich kreatywności - postaw twórczych, zaangażowania, innowacyjności). Wykorzystanie wiedzy w organizacji opartej na wiedzy, czyli organizacji nowoczesnej, ukierunkowuje organizację na społeczną odpowiedzialność, co  sprzyja budowaniu zaufania w relacjach wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu oraz co sprzyja zaangażowaniu i kreatywności pracowników, ich przedsiębiorczości.

Zarządzanie nowoczesną organizacją w dążeniu do zrównoważonego rozwoju (integrowanie kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych w ramach działalności podstawowej i we współpracy z interesariuszami),  wymaga zarządzania przedsiębiorczego. Jest to wyzwanie, z którym muszą się mierzyć menedżerowie niezależnie od szczebla zarządzania, skali działalności czy celu organizacji, szczególnie w gospodarce opartej na wiedzy. Dotyczy to organizacji gospodarczych i pozagospodarczych. Szczególną rolę odgrywają tu organizacje badawcze oraz uniwersytety i współpraca z praktyką (z biznesem). 

Nowoczesna organizacja, jako organizacja oparta na wiedzy, kumuluje cechy organizacji uczącej się, inteligentnej, sieciowej, wirtualnej i jest zdolna do szybkiego identyfikowania okazji i wykorzystywania ich dla rozwoju oraz identyfikowania zagrożeń oraz do skutecznego im przeciwdziałania lub zapobiegania ich wystąpieniu. Kreowanie zmian, wdrażanie społecznie odpowiedzialnych innowacji w nowoczesnej organizacji jest możliwe dzięki  umiejętności elastycznego działania w różnych warunkach (np. w warunkach pandemii). Umożliwia to przedsiębiorczość, która jest oparta na wiedzy. Nowoczesna organizacja zatem, to organizacja, która realizuje swoje cele przez  przedsiębiorczość opartą na wiedzy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w sympozjum!

Program Sympozjum XV.pdfProgram Sympozjum XV.pdf