Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Konferencja Przedsiębiorstwo hybrydowe

KZiF - Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych - Konferencje i seminaria
 

 Konferencja "PRZEDSIĘBIORSTWO HYBRYDOWE"

 


​VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

poświęcona problemom zarządzania

 

„Przedsiębiorstwo hybrydowe"

Kazimierz Dolny

30-31 maja 2022 r​


CEL KONFER​​ENCJI

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów na temat wymuszonego pandemią funkcjonowania przedsiębiorstw w formule hybrydowej.


TEMATYKA KONFERENCJI

Zapraszamy do przygotowania artykułów, których przedmiotem będą rozważania teoretyczne i prezentacja wyników badań dotyczących różnych aspektów funkcjonowania hybrydowego przedsiębiorstwa m.in.:
  • strategii i modeli biznesu,
  • zrównoważonego rozwoju,
  • postaw przedsiębiorczych i działalności innowacyjnej,
  • kierowania ludźmi,
  • organizacji procesów i projektów,
  • globalnej konkurencji,
  • zachowań konsumentów na tradycyjnym i wirtualnym rynku.


PUBLIKACJA I WYMOGI EDYT​ORSKIE

Artykuły przesłane na konferencję (w języku polskim lub angielskim), po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów, zostaną opublikowane w monografii naukowej wydanej przez Oficynę Wydawniczą SGH lub w kwartalniku „Organizacja i Kierowanie” (40 pkt.).

Objętość referatu łącznie ze streszczeniem w języku polskim powinna wynosić około 0,5 arkusza wydawniczego  (20.000 znaków wraz ze spacjami). Szczegółowe wymogi formalne i edytorskie:

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie udziału w konferencji: do 31 stycznia 2022 r.
Nadesłanie referatu: do 31 stycznia 2022 r.
Dokonanie opłaty konferencyjnej: do 31 stycznia 2022 r.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Katedry Zarządzania Strategicznego:

https://forms.office.com/r/6h1jjhSHba

Pełny koszt uczestnictwa wynosi:
1550 zł. w pokoju dwuosobowym (dopłata do pokoju jednoosobowego: 250 zł)
Opłata obejmuje:
  • jeden nocleg z wyżywieniem,
  • opublikowanie artykułu w Oficynie Wydawniczej SGH, lub w Kwartalniku Organizacja i Kierowanie
  • materiały konferencyjne. 

Opłatę należy wnieść na konto:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa
09 1240 1040 1111 0010 7521 7593
Bank Pekao SA

z dopiskiem „imię i nazwisko uczestnika" i nazwę Konferencji „Przedsiębiorstwo hybrydowe".

RADA PROGRAMOWA K​ONFERENCJI

prof. dr hab. Maria Romanowska – przewodnicząca
dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ
prof. dr hab. Anna Dąbrowska
prof. dr hab. Wojciech Dyduch
prof. dr hab. Beata Glinka
dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH
prof. dr hab. Andrzej Kaleta
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz
dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin
prof. dr hab. Sławomir Smyczek
prof. dr hab. Magdalena Sobocińska
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH  
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH
dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, prof. SGH
prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
prof. dr hab. Czesław Zając

KOMITET ORG​ANIZACYJNY KONFERENCJI

dr hab. Sylwester Gregorczyk prof. SGH – przewodniczący 
mgr Beata Chełstowska
dr Hubert Cichocki
dr Tomasz Gigol
mgr Dorota Kępka
dr Anna Krejner-Nowecka
mgr Hanna Rachoń
dr Celina Sołek-Borowska
mgr Anita Szuszkiewicz
dr Albert Tomaszewski

ORGANIZATOR​​ZY

Instytut Zarządzania
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
Tel.: (22) 564 86 10; (22) 564 85 00
e-mail:beata.chelstowska@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/iz 

 
 
 

 Patronat

 
logotyp.PNG

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademi Nauk

 
 

 Zgłoszenia