Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania naukowe zrealizowane przez zespół Katedry

 

Badania zrealizowane w 2017 r.

 • Realizacja projektu Narodowego Centrum Badań i rozwoju: Kierunek na zarządzanie projektami WND – POWR.03.01.00-00-N033/16-02, pod kierownictwem dr hab. Pawła Wyrozębskiego, współwykonawcy: zespół Katedry
 • Społeczna odpowiedzialność projektów, badanie statutowe nr KZiF/S/55/17, kierownik badania: M. Trocki, współautorzy badania: prof. P. Wachowiak, E. Bukłaha, M. Juchniewicz, W. Metelski​
 • M. Juchniewicz, Doskonalenie organizacji w zarządzaniu projektami, KZiF/BMN17/12/17
 • P. Wyrozębski, Miejsce i rola biur zarządznia projektami w organizacji projektowej​, KZiF/BMN17/29/17
 • E. Sońta-Drączkowska, Analiza praktyk zarządzania projektami w polskich i niemieckich start-upach technologicznych, projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki
 • Wewnętrzna struktura nauk o zarządzaniu - podział na subdyscypliny naukowe (Internal Structure of Management Sciences – Subdivision into Scientific Sub-disciplines), projekt badawczy trzech uczelni: Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz School of Economics and Management, Chongqing Jiaotong University, eksperci: E. Bukłaha, M. Juchniewicz​

Badania zrealizowane w 2016 r.

 • Realizacja projektu Narodowego Centrum Badań i rozwoju: Kierunek na zarządzanie projektami WND – POWR.03.01.00-00-N033/16-02, pod kierownictwem dr hab. Pawła Wyrozębskiego, współwykonawcy: zespół Katedry
 • Kształtowanie środowiska społecznego zarządzania projektami - koncepcje, problemy i rozwiązania, kierownik badania: M. Trocki, współautorzy badania: prof. P. Wachowiak, P. Wyrozębski, E. Bukłaha, M. Juchniewicz, W. Metelski​
 • E. Bukłaha, Metodyczne wsparcie controllingu projektów, badania statutowe​ KZiF/S/09/16; kierownik badania
 • M. Juchniewicz, W. Metelski, Zarządzanie ryzykiem w projektach – kontekst behawioralny, KZiF/BMN/07/16
 • M. Trocki, udział w badaniu dotyczącego GPM P5 standardu zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu projektami (Survey on The GPM® P5™ Standard for Sustainability in Project Management)

Badania zrealizowane w 2015 r.

 • M. Juchniewicz, projekt NCN 2014/13/D/HS4/01921: Diagnoza przyczyn insourcingu, najczęściej insourcingowanych kategorii procesów oraz skali występowania insourcingu w polskich przedsiębiorstwach, członek zespołu
 • M. Trocki, P. Wyrozębski, projekt NCBiR ID_244956: Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej, zadanie 1: Badanie aktualnie stosowanych metodyk inwestycyjnych w obszarze dystrybucji energii, wykonawcy zadania
 • E. Bukłaha, projekt NCBiR ID_244956: Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej, zadanie 1: Badanie aktualnie stosowanych metodyk inwestycyjnych w obszarze dystrybucji energii - Identyfikacja i analiza benchmarków w OSD w ujęciu zarządczo-organizacyjnym, informatycznym i technicznym, wykonawca zadania
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Rozwiązania z zakresu planowania przebiegu i zasobów projektu – badanie organizacji w Polsce pod kierunkiem dr Mateusza Juchniewicza we współpracy z mgr Witalijem Metelskim w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2015 (nr KZIF/BMN/06/15)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Badanie organizacyjnych aspektów zarządzania projektami w przedsiębiorstwach pod kierunkiem dr Pawła Wyrozębskiego w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2015 (nr KZIF/BMN/19/15)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Badanie efektywności organizacji w Polsce w zarządzaniu ryzykiem w projektach pod kierunkiem prof. Michała Trockiego we współpracy z mgr Witalijem Metelskim w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2015 (nr KZIF/BMN/13/15)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Skala, zakres i formy controllingu w realizacji projektów - badania empiryczne” pod kierunkiem dr Emila Bukłaha, w ramach badań statutowych Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2015 (nr KZIF/S/33/15)​

Badania zrealizowane w 2014 r.

 • Identyfikowanie i modelowanie ryzyka w środowisku wieloprojektowym​, konkurs OPUS5, nr projektu 2013/09/B/HS4/01311, M. Trocki - ekspert
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Planowanie przebiegu projektów w warunkach ryzyka i niepewności -€“ przegląd koncepcji i modeli” pod kierunkiem prof. M. Trockiego, w ramach badań własnych finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2014
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Badanie relacji między zarządzaniem strategicznym, a zarządzaniem projektami pod kierunkiem dr Pawła Wyrozębskiego w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2014 (nr KZIF/BMN/14/14)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Analiza praktyk z zakresu zarządzania integralnością projektu w organizacjach w Polsce pod kierunkiem dr Mateusza Juchniewicza w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2014 (nr KZIF/BMN/11/14)
 • Realizacja projektu badawczego pt. "Badanie efektywności organizacji w Polsce w zarzązaniu procesami zaopatrzenia projektów w niezbędne zasoby" pod kierunkiem prof. M Trockiego (wykonawca - mgr W. Metelski),​ ​w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2014 (nr KZIF/BMN/14/14)

Badania zrealizowane w 2013 r.

 • Realizacja projektu badawczego pt. „Badanie zasobów i źródeł wiedzy projektowej jako czynnika tworzenia przewagi konkurencyjnej firm zarządzanych projektowo” w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2013 (nr KZIF/BMN/13/13)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Badanie planów emigracji zarobkowej pielęgniarek w kontekście wejścia polski do Unii Europejskiej” w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2013 (nr KZIF/BMN/14/13)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Badanie rozwiązań i najlepszych praktyk zarządzania zakresem projektu” pod kierunkiem dr Mateusza Juchniewicza, przy współautorstwie mgr Witalija Metelskiego w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2013 (nr KZIF/BMN/32/13)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Skala, zakres i formy controllingu w realizacji projektów - badania empiryczne” pod kierunkiem dr Emila Bukłaha, w ramach badań statutowych Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2013 (nr KZIF/S/38/13)

 

Badania zrealizowane w 2012 r.

 • Realizacja projektu badawczego pt. „Analiza systemów oceny projektów” pod kierunkiem dr Mateusza Juchniewicza, przy współautorstwie Pawła Krasuskiego w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2012 (nr 04/BMN/23/12)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Analiza praktyk z zakresu zarządzania jakością projektu w organizacjach w Polsce” pod kierunkiem dr Mateusza Juchniewicza w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2012 (nr 04/BMN/24/12)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Znaczenie biura zarządzania projektami (PMO)” pod kierunkiem dr Pawła Wyrozębskiego w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2012 (nr 04/BMN/32/12)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Wyzwania gospodarcze a nauki ekonomiczne. Wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (Upowszechnianie wyników badań: publikacja i seminarium naukowe dla młodych naukowców i doktorantów)” w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2013 (nr 04/BMN/37/12)

 

Badania zrealizowane w 2011 r.

 • Realizacja projektu badawczego pt. „Badanie praktyk zarządzania wiedzą w polskich organizacjach” pod kierunkiem dr Pawła Wyrozębskiego w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2011-2012 (nr 04/BMN/13/11)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Badanie postaw przedsiębiorczych młodych pracowników ochrony zdrowia w dobie restrukturyzacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce” pod kierunkiem dr Pawła Wyrozębskiego w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2011-2012 (nr 04/BMN/26/11)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Analiza czynników kształtujących poziom i strukturę dojrzałości projektowej organizacji w Polsce” pod kierunkiem dr Mateusza Juchniewicza w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców; Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2011-2012 (nr 04/BMN/06/11)

 

Badania zrealizowane w 2010 r.

 • Realizacja projektu badawczego własnego nr N N115  037437 pt. „Zarządzanie wiedzą w projektach - badanie metodyk i modeli dojrzałości projektowej” pod kierunkiem prof. M. Trockiego, Warszawa 2009-2010 (umowa nr 0374/B/H03/2009/37) 
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Zastosowanie metod zarządzania wiedzą w realizacji projektów” pod kierunkiem prof. M. Trockiego, w ramach badań własnych finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2010 (04/E/0059/10) 
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Istota i zakres controllingu w organizacjach realizujących projekty” pod kierunkiem dr Emila Bukłaha, w ramach badań własnych finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2010 (04/E/0060/10)

 

Badania zrealizowane w 2009 r.

 • Realizacja projektu badawczego pt. „Zastosowanie modeli kompetencji w kształtowaniu programów nauczania zarządzania projektami” pod kierunkiem prof. M. Trockiego, w ramach badań własnych finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2009 (nr 04/E/0057/09)

 

Badania zrealizowane w 2008 r.

 • Realizacja projektu badawczego pt. „Outsourcing jako narzędzie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej na przykładzie szpitali w Polsce w latach 2006-2008”, pod kierunkiem dr Emila Bukłaha, w ramach badań własnych finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2008 (nr 04-E-0076-08)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Model oceny i doboru metodycznego wsparcia dla zarządzania projektami” pod kierunkiem prof. M. Trockiego, w ramach badań własnych finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2008 (nr 04/E/0075/08)
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Ocena dojrzałości projektowej organizacji zorientowanych projektowo” pod kierunkiem prof. M. Trockiego, w ramach badań własnych finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2008 (nr 04/E/0078/08)

 

Badania zrealizowane w 2007 r.

 • Realizacja projektu badawczego pt. „Doświadczenia polskie w zarządzaniu projektami społecznymi zgodnie z europejskimi standardami metodycznymi” projekt badawczy finansowany z Rezerwy Rektora 2007, SGH, Warszawa 2007
 
 
 

 Wydarzenia