Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Podsumowanie projektu „Kierunek na Zarządzanie Projektami!”

2021-06-22 kategoria: informacja 

​W spotkaniu wzięli udział m.in. Jego Magnificencja Prorektor SGH ds. dydaktyki prof. Krzysztof Kozłowski, prof. Mateusz Juchniewicz, kierownik katedry Zarządzania Projektami, prof. Paweł Wyrozębski, kierownik projektu oraz przewodniczący rady programowej kierunku Zarządzanie Projektami, prof. Michał Trocki, a także inni zaproszeni goście i przedstawiciele kadry dydaktycznej i administracyjnej związani z kierunkiem, absolwenci oraz studenci kierunku Zarządzanie Projektami w SGH.
Głos zabrał Jego Magnificencja Prorektor prof. Krzysztof Kozłowski gratulując absolwentom oraz twórcom kierunku finalizacji projektu, a także kontynuowaniu realizacji kierunku studiów Zarządzanie Projektami w SGH. W dalszej części prof. Paweł Wyrozębski zaprezentował genezę projektu, przebieg przygotowań realizacji projektu oraz osiągnięte wskaźniki dotyczące realizacji celów projektu, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak również efektów realizacji programu, jakim było uzyskanie przez studentów tytułu magistra nauk społecznych. W swoim wystąpienie kierownik projektu przedstawił również doświadczenia i najlepsze praktyki organizacyjne i dydaktyczne płynące z projektu. Zostały one przekazane Władzom Uczelni oraz kluczowym osobom odpowiedzialnym za rozwój oferty dydaktycznej SGH w formie raportu kompleksowego ewaluacji kierunku.
W dalszej części prof. Michał Trocki w swoim wystąpieniu podkreślił, iż finalizacja projektu jest jednym z celów, które postawił przed sobą zespół Katedry Zarządzania Projektami już wiele lat temu.
Następnie głos zabierali przedstawiciele absolwentów oraz studentów kierunku Zarządzanie Projektami, podsumowując swoją aktywność akademicką w ramach dwóch lat studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W szczególności podkreślali oni satysfakcję ze studiowania, akurat na tym kierunku, wysoki poziom merytoryczny studiów, atrakcyjne, aktywizujące formy kształcenia oraz przydatność kierunku z perspektywy współczesnego rynku pracy. W swoich wypowiedziach wracali również pamięcią do sympatycznych wydarzeń towarzyszących im podczas wspólnego studiowania.

Bez tytułu3.png 

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia