Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Program IPMA-Student :

IPMA-Student – Katedra Zarządzania Projektami | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Program IPMA-Student
 

 Program IPMA–Student

 
Co to jest Program IPMA-Student?
 


IPMA-Student jest kompleksowym systemem certyfikacji wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami nabytymi w trakcie studiów wyższych, skierowanym do studentów i absolwentów studiów dziennych i zaocznych. Program jest prowadzony we współpracy pomiędzy wybranymi uczelniami wyższymi a polskim oddziałem International Project Management Association (IPMA​) – międzynarodowej organizacji fachowej, skupiającej ekspertów, praktyków i naukowców zajmujących się zawodowo tematyką zarządzania projektami.
 
Jest to pierwszy tego typu program certyfikacji w Polsce skierowany do studentów i słuchaczy, nie wymagający posiadania doświadczeń w prowadzeniu projektów. Jego celem jest poświadczenie nabycia wiedzy i umiejętności wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu projektowego. Posiadacz tego certyfikatu powinien również prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu IPMA.
 

 

 
 
Program IPMA-Student w SGH

​Od roku 2014 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest partnerem instytucjonalnym IPMA International Project Management Polska, międzynarodowej organizacji fachowej zrzeszającej praktyków, ekspertów i naukowców z zarządzania projektami.​ 

Obecnie dzięki udziałowi naszej uczelni w tym programie z certyfikacji IPMA-Student mogą skorzystać wszyscy:
  • studenci realizujący specjalność "Zarządzanie projektami" i absolwenci (do 1 roku po obronie) - Specjalność ZP - akredytacja IPMA-Student.pngakredytacja SZP,
  • studenci kierunku studiów "Zarządzanie projektami" i absolwenci (do 1 roku po obronie) - KnZP - akredytacja IPMA-Student.pngakredytacja KnZP,
  • słuchacze i absolwenci Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project Management) - PSZP - akredytacja IPMA-Student.pngakredytacja PSZP.

ipma.pngSzkoła Główna Handlowa w Warszawie znalazła się w gronie pierwszych pięciu uczelni wyższych zaproszonych w 2012 roku do zapoczątkowania Programu IPMA-Student. Do tej prestiżowej grupy IPMA Polska wybrała uczelnie oferujące studentom rozbudowane programy nauczania w zakresie zarządzania projektami na studiach dziennych i zaocznych.
 
Rozmowy i ustalenia prowadzące do stworzenia obecnego kształtu Programu IPMA-Student trwały około roku i zakończyły się sukcesem. 23 listopada 2013 roku podpisano list intencyjny w sprawie uruchomienia Programu IPMA-Student pomiędzy SGH a IPMA Polska. Umowę w imieniu SGH przekazał Prezesowi IPMA Polska Kierownik Katedry Zarządzania Projektami, prof. Michał Trocki. Koordynatorem Programu został dr hab. Emil Bukłaha.
 
 
 
 
Kilka kroków do zdobycia certyfikatu IS

I. Kandydat wstępnie zainteresowany zdobyciem certyfikatu IS wysyła maila do koordynatora programu IS, który nadaje mu login i hasło do bezpłatnego systemu quizów IS demo, zawierającego bazę przykładowych pytań egzaminacyjnych.   

II. Kandydat chcący wziąć udział w najbliższej egzaminie certyfikacyjnym IS w SGH: 
krok 1: przesyła na maila koordynatora IS skan z WD listy przedmiotów zaliczonych do certyfikacji IS zrealizowanych lub realizowanych w aktualnym semestrze 
krok 2: koordynator IS: 
     krok 2.1. wpisuje kandydata na listę osób zainteresowanych certyfikacją we wskazanym terminie 
     krok 2.2. nadaje kandydatowi login i hasło do systemu quizów IS demo, zawierającego bazę przykładowych pytań egzaminacyjnych  
krok 3: kandydat dokonuje wpłaty na konto IPMA-Polska wskazane do obsługi programu IS i przesyła potwierdzenie przelewu do koordynatora IS w SGH 
krok 4: koordynator IS w SGH wysyła dane kandydata do certyfikacji w najbliższym terminie do IPMA Polska i w imieniu kandydata występuje o nadanie mu dostępu do systemu właściwych quizów IS, zawierającego bazę przykładowych pytań egzaminacyjnych z podziałem na kategorie wraz z komentarzami, pomagającego w weryfikacji nabytej wiedzy w trakcie przygotowywania się do certyfikacji 
krok 5: koordynator IS w SGH wysyła kandydatowi szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące zbliżającego się terminu certyfikacji i w umówionym terminie przeprowadza egzamin. 
krok 6: koordynator IS w SGH wysyła arkusze wypełnione przez uczestników egzaminu do oceny do IPMA Polska, która mailem podaje kandydatowi osiągnięty wynik i w przypadku zaliczenia egzaminu wysyła kandydatowi certyfikat w jęz. polskim i angielskim na jego adres korespondencyjny. 


Ważne informacje dotyczące Programu IPMA-Student

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące programu IPMA-Student. Zachęcamy do zapoznania się z nimi przed przystąpieniem do ce​rtyfikacji.