Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR HAB. PAWEŁ WYROZĘBSKI

 
pw1.jpeg
​Zainteresowania zawodowe
 • ​Zarządzanie wiedzą w projektach –  jak uczyć się na projektach? w jaki sposób sprawić aby wiedza projektowa żyła w organizacji? jak gromadzić doświadczenia projektowe (lessons learned)?
 • Project Management Office (PMO) – chyba najważniejsze „odkrycie” w świecie projektowym w ostatnim czasie; komórka merytorycznie wspierająca projekty, koordynująca projekty w organizacji – projektowe centrum kontroli lotów  
 • Metodyki zarządzania projektami – nie ma metodyki doskonałej, dlatego warto poznać różne i wybrać najlepsze praktyki z każdej z nich (PCM, PRINCE2, PMI, AGILE i inne…)
​Ważniejsze osiągnięcia zawodowe
 • ​Pierwsze w Polsce kompleksowe opracowanie tematyki Project Management Office opublikowane w książce „Biuro Projektów”
 • Publikacja „Metodyki Zarządzania Projektami”
 • Obrona rozprawy doktorskiej nagrodzonej nagrodą Rektora SGH pt. „Badanie potrzeb i możliwości metodycznego wsparcia dla zarządzania projektami” oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
 • Stypendysta Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego - Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk i dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów Województwa Mazowieckiego, Warszawa, 05/2009 (nr 0735/4)
​Ważniejsze publikacje
 • ​„Biuro Projektów”, wyd. Bizarre, Warszawa 2009, [publikacja samodzielna]
 • Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metody Łańcucha Krytycznego (Critical Chain Project Management), wyd. Bizarre, Warszawa 2010 [publikacja samodzielna]
 • Podejście do tworzenia programów nauczania oparte na efektach kształcenia, „E-mentor” 2009, nr 3 (30)
 • Metodyki zarządzania projektami, wyd. Bizarre, Warszawa 2010 [współautor]
 • Raport badawczy pt. "Zastosowanie metod zarządzania wiedzą w realizacji projektów" pod kierunkiem prof. M. Trockiego, w ramach badań własnych finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2010 (nr 04/E/0059/10)
​Co warto przeczytać (literatura zawodowa)
 • „Metodyki zarządzania projektami”, zespół Katedry Zarządzania Projektami SGH, wyd. Bizarre, Warszawa 2010
 • M. Trocki, B.Grucza, K.Ogonek, „Zarządzanie projektami”, PWE 2003
 • Harold Kerzner, „Project Management - Best Practices on Implementation”, Wiley 2004
 • Project Management Institute – „Project Management Body of Knowledge 3rd ed.”
 • OGC, „Managing Sucessfull Projects”, TSO, Londyn 2009
​Znajomość języków obcych
 • ​angielski - poziom CAE
 • francuski - poziom podstawowy
​Najbardziej lubię w studentach... ​przedsiębiorczość i kreatywność w stawianiu czoła problemom
​Książki, które polecam każdemu
 • R. Cialdini, „Wywieranie wpływu na ludzi”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999
 • Philip K. Dick, „Przypomnimy to panu hurtowo”, Pruszyński i S-ka 1999
 • David M. Buss, „Ewolucja pożądania – jak ludzie dobierają się w pary”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
​Moje hobby
 • ​wycieczki i rajdy rowerowe
 • muzyka filmowa – Hans Zimmer, Klaus Badelt, Harry Gregson Williams, John Powel, James Horner, Danny Elfman, John Williams i inni
​Kontakt ze mną pawel.wyrozebski@sgh.waw.pl