Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
KATEDRA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
INSTYTUT ZARZĄDZANIA

Herb SGH zielony
zaprasza na

pierwszą Konferencję Naukową

poświęconą problemom zarządzania projektami z cyklu


„WYZWANIA NAUKI

O ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI”

pt. Inspiracje i podstawy naukowe zarządzania projektami


7 – 8 maja 2019​


CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju zarządzania projektami w Polsce i na świecie, zarówno w teorii jak i w praktyce gospodarczej oraz identyfikacja wynikających z tego wyzwań nauki o zarządzaniu projektami. 

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematem wiodącym pierwszej konferencji cyklu będzie problematyka szeroko rozumianych inspiracji i podstaw naukowych zarządzania projektami, zarówno odnoszących się do problemów merytorycznych jak też metodologicznych.

·         Podstawy teoretyczne zarządzania projektami

·         Podejścia naukowe w zarządzaniu projektami

·         Nowe trendy w zarządzaniu projektami

·         Inspiracje i powiązania z innymi dziedzinami nauki

·         Metodologia badań w zarządzaniu projektami

·         Wyniki badań w powyższych zakresach

 Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w późniejszym terminie.

MIEJSCE KONFERENCJI

Warszawa

PUBLIKACJA I WYMOGI EDYTORSKIE

       Artykuły nadesłane do 11 lutego (w języku polskim) po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów      (double-blinded review), zostaną opublikowane w specjalnym numerze czasopisma:

  •       Zeszyty Kolegium  Zarządzania i Finansów „Studia i prace KZiF” (12 pkt, lista B MNiSW)

Zeszyty przesłane po terminie zostaną opublikowane w jednym z kolejnych numerów ww. czasopisma.

Objętość referatu razem ze streszczeniem (w jęz. polskim i angielskim) powinna wynosić ok. 0,5 arkusza wydawniczego (maksymalnie 13 ss.).

Szczegółowe informacje na temat wymogów edytorskich oraz systemu zgłaszania artykułów do druku zostaną przesłane do autorów po wstępnej kwalifikacji ich propozycji artykułów.​


KOSZT KONFERENCJI

Koszt uczestnictwa obejmuje udział w konferencji, wyżywienie i materiały konferencyjne oraz:

Nocleg 7/8 maja 2019 + publikacja artykułu

1 600 zł

Nocleg 7/8 maja 2019 (bez publikacji)

1 100 zł

Uczestnictwo bez noclegu + publikacja artykułu

1 300 zł

Uczestnictwo bez noclegu (bez publikacji)

   800 zł

 

Numer konta: 09 1240 1040 1111 0010 7521 7593

Tytułem: WNZP 2019, imię i nazwisko 

KALENDARIUM KONFERENCJI

Zgłoszenie udziału w konferencji

do 31 stycznia 2019

Nadesłanie artykułu zgodnie z wymogami redakcyjnymi

do 11 lutego 2019

Płatność za konferencję

do 1 marca 2019

Konferencja naukowa

7 – 8 maja 2019

 

Zgłoszenia razem z propozycją tytułu i tezami artykułu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zaproszenia i odesłanie na adres ebukla@sgh.waw.pl (wersja elektroniczna) lub na adres Katedry (wersja papierowa) z dopiskiem „Konferencja WNZP 2019”​


RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

prof. dr hab. Michał Trocki, SGH Warszawa

prof. dr hab. Piotr Wachowiak, SGH Warszawa

prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. AGH Alina Kozarkiewicz, AGH Kraków

dr hab. prof. UEK Paweł Cabała, UE Kraków

dr hab. prof. PŚ Seweryn Spałek, Politechnika Śląska

dr hab. prof. PG Marek Wirkus Politechnika Gdańska

dr hab. prof. SGH Paweł Wyrozębski, SGH Warszawa

dr hab. Eryk Głodziński, Politechnika Warszawska

dr hab. Mariusz Hofman, UMCS Lublin

dr hab. Janusz Lichtarski, UE Wrocław

dr Joanna Rzempała, IPMA Polska

Piotr Ogonowski, PMI Poland Chapter

 

  KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

dr Mateusz Juchniewicz – przewodniczący

dr Emil Bukłaha

dr Ewa Sońta-Drączkowska

mgr Witalij Metelski

  

  KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:

Katedra Zarządzania Projektami SGH w Warszawie

Al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

e-mail: mateusz.juchniewicz@sgh.waw.pl  

tel. 500 11 00 55 (dr Mateusz Juchniewicz)​


DO POBRANIA:​


WNZP 2019 - formularz zgłoszenia


WNZP 2019 - list przewodni


WNZP 2019 - ulotka o konferencji