Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju zarządzania projektami w Polsce i na świecie, zarówno w teorii jak i w praktyce gospodarczej oraz identyfikacja wynikających z tego wyzwań nauki o zarządzaniu projektami. 

 

TEMATY​KA KONFERENCJI

Tematem wiodącym II konferencji cyklu będzie problematyka szeroko rozumianych relacji pomiędzy zarządzaniem projektami a ideą społecznej odpowiedzialności organizacji, zarówno odnoszących się do problemów merytorycznych jak też metodologicznych. Za szczególnie istotne w tej edycji konferencji uznajemy zagadnienia:

  • istoty społecznej odpowiedzialności w projektach,
  • roli i znaczenia projektów w realizacji celów wynikających ze społecznej odpowiedzialności organizacji,
  • kompetencji odpowiedzialnych kierowników projektów,
  • nowych trendów w zarządzaniu projektami w aspekcie społecznej odpowiedzialności,
  • wyników badań w powyższym obszarze.