Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja on-line (MS Teams)


PROGRAM KONFERENCJI​


Szczegółowy program konferencji
"Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej"
08.12.2020
SGH w Warszawie (platforma MS Teams)
 
 
 
09.30 - 09.45
Uroczysta inauguracja konferencji
 
09.45 - 11.00
I sesja:
"Społecznie odpowiedzialne zarządzanie projektami – ewolucja koncepcji, trendy"
Wprowadzenie: prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak, Rektor SGH w Warszawie
Prowadzenie: prof. dr hab. Michał Trocki

•    przegląd stanu wiedzy naukowej i praktycznej z zakresu społecznie odpowiedzialnej realizacji projektów w Polsce i na świecie,
•    istota społecznej odpowiedzialności w projektach,
•    relacje pomiędzy zarządzaniem projektami a ideą społecznej odpowiedzialności organizacji,
•    rola i znaczenie projektów w realizacji celów wynikających ze społecznej odpowiedzialności organizacji,
•    nowe trendy w zarządzaniu projektami w aspekcie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
 
11.00 - 11.10 – przerwa
 
11.10 - 12.25
II sesja:
Wyzwania praktyki społecznie odpowiedzialnego zarządzania projektami"
Prowadzenie: dr hab. Paweł Cabała, prof. UE Kraków
 
•    wyniki badań w obszarze społecznie odpowiedzialnego zarządzania projektami,
•    perspektywy rozwoju zarządzania projektami w kontekście społecznej odpowiedzialności organizacji i wynikające z tego wyzwania dla realizacji projektów w ujęciu naukowym i biznesowym,
•    pożądane kompetencje społecznie odpowiedzialnych kierowników projektów.
 
12.25 - 12.45 – przerwa
 
12.45 - 14.00
III Sesja:
"My view on Social Responsible Projects and Sustainable Project Management"
Prowadzenie/Chair: dr hab. Ewa Sońta-Drączkowska, SGH w Warszawie
 
•    Ph.D. Joel Carboni - President and Founder of Green Project Management Global/USA
•    Ph.D. Shepherd Urenje - Training Programme Director of the Baltic University Programme (BUP), Programme Specialist in Education for Sustainable Development, Uppsala University/Sweden
•    Ewa Palarczyk - experienced manager and expert in strategy, portfolio nad project management

14.00 - 14.10 – przerwa
 
14.10 - 15.25
IV sesja:
Przykłady projektów odpowiedzialnych społecznie”
Prowadzenie: dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH
 
•    Ewa Wojciechowicz, Miłosz Marchlewicz - Forum Odpowiedzialnego Biznesu
•    Tomasz Leśniowski - Prezes Zarządu IPMA Polska i Członek Zarządu pm2pm Sp. z o.o.
•    dr Adam Weinert i in. - Prezes Rady Fundacji na Rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów, Współzałożyciel Izby Zaangażowanego Biznesu, Opiekun SKN ENACTUS (UE w Poznaniu)
•    Marta Kupisz, Paweł Kościński - kierunek ZP SGH w Warszawie - Projekt założenia fundacji "Włączeni"
•    Krzysztof Witkowski, Sebastian Wąs, Adam Getler – Universe-IBS Sp. z o.o. & Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
•    Natalia Gajewska, Gabriela Libudzka – SKN ENACTUS SGH w Warszawie

15.25 - 15.35 – przerwa
 
15.35 - 16.20
V sesja:
„Integracja środowiska zarządzania projektami, perspektywy współpracy”
Prowadzenie: dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH
 
•    Poznajmy się! Prezentacja ośrodków zajmujących się zarządzaniem projektami, ich obszarów specjalizacji i aktualnych projektów naukowych i publikacyjnych. Możliwości współpracy.
 
16.20 - 16.30
Uroczyste zakończenie konferencji