Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju zarządzania projektami w Polsce i na świecie, zarówno w teorii jak i w praktyce gospodarczej oraz identyfikacja wynikających z tego wyzwań nauki o zarządzaniu projektami. 

 

TEMATY​KA KONFERENCJI

Tematem wiodącym III konferencji cyklu będzie problematyka wdrażania strategii przez projekty. Za szczególnie istotne w tej edycji konferencji uznajemy zagadnienia:

  • Jaka jest relacja między zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem projektami?
  • W jaki sposób przejść z celów strategicznych na projekty strategiczne oraz programy i portfele projektów?
  • Jak przenieść oczekiwania wynikające z chęci osiągnięcia tych celów na poprawne zdefiniowanie celów projektów z nimi powiązanych, aby przynosiły największą wartość dla organizacji?
  • Jak wybrać właściwe projekty spośród wszystkich zgłoszonych inicjatyw (ang. doing the right projects), aby mieć pewność że ograniczone zasoby materialne i niematerialne zostaną spożytkowane z najwyższą korzyścią dla kluczowych celów rozwojowych organizacji?
  • Jakie modele, podejścia, narzędzia i techniki z pogranicza strategii i projektów mogą pozwolić na skuteczną realizację zamierzonych celów?
  • Jak zarządzać grupami takich projektów realizowanymi równocześnie w postaci portfeli i programów projektów z uwzględnieniem metod i standardów uznanych i stosowanych na świecie?
  • Jaka jest rola dojrzałości projektowej i PMO we wdrażaniu strategii przez projekty?