Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja w online (MS Teams)


PROGRAM KONFERENCJI​


Szczegółowy program konferencji
"Wdrażanie strategii przez projekty"
01.12.2021
(SGH online)
 
 
 
09.30 - 09.40
Uroczysta inauguracja konferencji
 
09.40 - 11.10
I sesja: "Wdrażanie strategii przez projekty – ewolucja koncepcji, trendy"
Prowadzenie: prof. dr hab. M. Trocki
Paneliści: C. Suszyński / A. Sopińska / W. Mierzejewska / P. Cabała / S. Spałek/ M. Hofman
 • Przegląd stanu wiedzy naukowej i praktycznej z zakresu wdrażania strategii przez projekty w Polsce i na świecie,
 • istota relacji pomiędzy zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem projektami,
 • rola i znaczenie projektów, programów i portfeli we wdrażaniu strategii organizacji,
 • perspektywy rozwoju zarządzania projektami w kontekście wdrażania strategii przez projekty i wynikające z tego wyzwania dla realizacji projektów w ujęciu naukowym i biznesowym.
11.10 - 11.25 – przerwa  

11.25 - 12.55
II sesja - "Standardy, modele i wsparcie procesu wdrażania strategii przez projekty"
Prowadzenie: prof. dr hab. S. Spałek
Paneliści: S. Gregorczyk / M. Juchniewicz / P. Wyrozębski / R. Ćwiertniak / E. Bukłaha
 • Wiodące metodyki i standardy wspierające wdrażanie strategii przez projekty,
 • jakościowe i scoringowe metody wyboru właściwych projektów strategicznych czyli doing the right projects,
 • rola dojrzałości projektowej i PMO we wdrażaniu strategii organizacji przez projekty.
12.55 - 13.10 – przerwa
 
13.10 - 14.25
III sesja: „Wdrażanie strategii przez projekty – narzędzia i doświadczenia praktyczne”
Prowadzenie: dr hab. W. Mierzejewska, prof. SGH i dr hab. M. Juchniewicz, prof. SGH
 • G. Dzwonnik (IPMA Polska) – „Dekompozycja celów jako metoda konstruowania programów strategicznych”
 • J. Strojny – „Wyzwania zarządzania strategicznego w instytucjach sektora publicznego na przykładzie uczelni technicznej”
 • R. Orzechowski (Hadrone) – Cele strategiczne i efekty projektowe – jak mierzyć rzeczywisty wpływ projektów na organizację?
14.25 - 14.55 – przerwa
 
14.55 - 15.25
IV sesja: „Integracja środowiska zarządzania projektami, perspektywy współpracy”
Prowadzenie: dr hab. E. Bukłaha, prof. SGH
Poznajmy się! Prezentacja osób i ośrodków zajmujących się zarządzaniem projektami, ich obszarów specjalizacji i aktualnych projektów naukowych i publikacyjnych.
 • Obszary specjalizacji,
 • aktualne / planowane publikacje,
 • przeprowadzone / planowane badania naukowe,
 • możliwości współpracy.
15.25 - 15.35 – przerwa
 
15.35 - 16.50
V Session: „Strategy implementation through projects – examples and challenges”
Leading: dr hab. E. Sońta-Drączkowska, prof. SGH
 • Sziraki Szabolcs (Procter & Gamble) – “Multi-country re-organization project in Supply Chain”
 • E. Sońta-Drączkowska – „Implementing strategic agility - experiences of large organizations from the Polish market”
 • Erik F Steketee (The People Side of Change) & Krzysztof Ogonowski (Silfra Consulting) – “The role of the Sponsor in implementing strategy through projects” 
16.50 - 17.00
Uroczyste zakończenie konferencji