Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

PUBLIKACJA

Nadesłane artykuły (jęz. polski/angielski) zgłaszane wyłącznie przez system redakcyjny (https://przegladorganizacji.pl/logowanie), zostaną poddane procesowi recenzji (double-blinded review) a po zakwalifikowaniu do druku opublikowane w planowanym specjalnym numerze czasopisma:


Przegląd Organizacji (40 pkt, lista MNiSW)


Szczegółowe informacje na temat wymogów edytorskich oraz systemu zgłaszania artykułów do druku znajdują się na stronie

https://przegladorganizacji.pl/dla-autorow/wymogi-edycyjne


Oprócz zgłoszenia artykułów w Czasopiśmie, informację o tym należy wysłać do organizatorów Konferencji na adres ebukla@sgh.waw.pl. Dzięki temu ich autorzy otrzymają specjalną zniżkę. Koszt publikacji zaakceptowanego artykułu wynosi 1 200 zł brutto do 13 stron (każda nadmiarowa strona 100 zł), płatne bezpośrednio na konto wydawcy czasopisma.