Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna :

Specjalność kierunkowa – Zarządzanie Projektami

KZiF - Katedra Zarządzania Projektami - Oferta dydaktyczna
 

 Specjalność kierunkowa – Zarządzanie Projektami

 
Podejmując studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej macie Państwo możliwość zdobycia atrakcyjnych kwalifikacji – menedżera projektów – specjalisty zarządzania projektami.  
 
Zarządzanie projektami jest to dziedzina wiedzy praktycznej zajmująca się zarządzaniem złożonymi przedsięwzięciami określanymi mianem projektów. Ma ona uniwersalny charakter, bowiem projekty realizowane są zarówno w gospodarce jak też w administracji państwowej i samorządowej, w wojskowości, w oświacie, w kulturze, w sporcie, słowem we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności.  
 
Zarządzanie projektami systematycznie zyskuje na znaczeniu i rozwija się dynamicznie w związku z postępującą komplikacją problemów zarządzania. W ślad za tym rośnie dynamicznie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów zarządzania projektami – kierowników projektów. Specjaliści zarządzania projektami są poszukiwani na rynku pracy, cenieni i dobrze opłacani.  
 
Argumenty przemawiające za wyborem specjalności Zarządzania projektami to:
 • atrakcyjna problematyka studiów,
 • unikatowe  kwalifikacje,
 • komplementarność wykształcenia,
 • wysoka jakość oferty dydaktycznej,
 • łatwiejszy start w życie zawodowe.  
Atrakcyjność studiów zarządzania projektami polega na ich interdyscyplinarnym charakterze. Program specjalności obejmuje zróżnicowaną problematykę: zarówno organizacyjną i kierowniczą jak też finansową, personalną i inną, zarówno tzw. „twarde” jak też tzw. „miękkie” problemy zarządzania. 
 
Kwalifikacje zarządzania projektami są poszukiwane na rynku pracy a ich posiadanie stwarza możliwość interesującej i atrakcyjnej kariery zawodowej w różnych sektorach i instytucjach. Według badań przeprowadzonych w 2009 r. przez firmę Manpower, światowego lidera w sektorze usług pośrednictwa pracy, zawód menedżera projektów zajął drugie miejsce na liście najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce wyprzedzając handlowców, inżynierów, finansistów i bankowców.  
 
Decydując się na specjalizację zawodowa z zakresu zarządzania projektami macie Państwo dwie możliwości:
 • ukończenie specjalności kierunkowej Zarządzanie projektami (poniżej) i/lub
 • ukończenie specjalności międzykierunkowej (ścieżki) Zarządzanie projektami - zobacz tutaj.    

​​Lp. ​Rodzaj studiów ​Program specjalności kierunkowej ​Zalecana sekwencja przedmiotów
​1. ​II-go stopnia, OD r.a. 2018/19​ specjalność kierunkowa ZP - OD r.a. 2018/19
 1. Podstawy zarządzania projektami ->
 2. Strategiczne zarządzanie projektami ->
 3. Kierowanie zespołem projektowym -> 
 4. Organizacja projektowa -> 
 5. Metodyki zarządzania projektami
​2. ​II-go stopnia, do r.a. 2018/19​ specjalność kierunkowa ZP - do r.a. 2018/19
 1. Pods​tawy zarządzania projektami -> 
 2. Strategiczne zarządzanie projektami -> 
 3. Kierowanie zespołem projektowym -> 
 4. Organizacja projektowa -> 
 5. Zarządzanie projektami Unii Europejskiej

 
Istnieje możliwość pogłębienia specjalności poprzez wybór dodatkowych przedmiotów (swobodnego wyboru) z zakresu zarządzania projektami. Pracownicy Katedry chętnie pomogą w doborze przedmiotów z tego zakresu dopasowanych do zainteresowań studenta/ki.  
 
Informacja dla studentów, którzy rozpoczęli studia II-go stopnia przed r.a. 2017/2018:
Aby na dyplomie i suplemencie odnotować zrealizowanie specjalności kierunkowej należy napisać i obronić pracę magisterską z zakresu zarządzania projektami (§ 18 regulaminu studiów obowiązującego do r.a. 2017/2018).   
 
Przystąpienie do specjalności kierunkowej Zarządzanie Projektami nie musi być zgłaszane w Dziekanacie Studiów ani w Katedrze. Student realizuje określone przedmioty zgodnie z programem a po zakończeniu studiów oraz obronie pracy magisterskiej z zakresu zarządzania projektami może (bądź nie) wnioskować o wpisanie specjalności na dyplomie ukończenia studiów.
 
Opieka merytoryczna specjalności:        
Koordynator specjalności kierunkowej: prof. dr hab. Michał Trocki, mail: michal@trocki.info 
Katedra Zarządzania Projektami, tel. 22 564 84 60  
 
Pytania dotyczące specjalności kierunkowej proszę kierować do jej Koordynatora.  
 
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!