Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 „Wpływ kapitału relacyjnego na innowacyjność przedsiębiorstw z sektorów wysokich technologii”

 
​​
Nowatorski charakter projektu

Badanie naukowe ma charakter interdyscyplinarny. Pojęcie kapitału relacyjnego omawiane jest w dziedzinie nauk społecznych w dorobku dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne i psychologia. Charakterystyka pojęcia innowacje oraz analiza wybranych do badania sektorów nawiązuje do dorobku nauk ścisłych i przyrodniczych, szczególnie astronomii (w zakresie identyfikacji źródeł innowacji technologicznych i determinantów rozwoju jednego z badanych sektorów, tj. sektora kosmicznego) oraz nauk o Ziemi i środowisku (przy okazji omawiania przesłanek rozwoju ekoinnowacji). Zespół badaczy wykorzystuje również dorobek wybranych dyscyplin nauk inżynieryjno-technicznych, istotny z punktu widzenia charakterystyki innowacji technologicznych i technicznych oraz rozwoju sektorów wysokiej technologii (automatyka, elektronika i elektrotechnika). Tak szeroki i pogłębiony przegląd literatury, w tym dorobku badawczego, jest konieczny dla identyfikacji poziomu korelacji kluczowych pojęć projektu badawczego, jakimi są kapitał relacyjny i innowacje, ze specyficznymi uwarunkowaniami ich rozwoju na poziomie podmiotów w sektorach wysokich technologii na miarę wyzwań współczesnego otoczenia biznesowego związanych z kryzysami ekonomicznym, społecznym i klimatycznym.

 

Główne cele projektu

  • Cel poznawczy: identyfikacja zależności między kapitałem relacyjnym a poziomem innowacyjności przedsiębiorstw
  • Cel empiryczny: określenie kapitału relacyjnego przedsiębiorstw w kooperacji z podmiotami zewnętrznymi wykorzystywanego jako stymulator tworzenia innowacji otwartych
  • Cel metodologiczny: zaproponowanie metody pomiaru kapitału relacyjnego oraz rozwój modeli współpracy w tworzeniu innowacji otwartych
  • Cel aplikacyjny: sformułowanie rekomendacji określających rolę kapitału relacyjnego dla innowacyjności oraz przedstawienie ilustrujących tę rolę praktyk biznesowych

 

Podmiot badań

Podmioty sektorów wysokiej technologii (ang. high-tech sectors) wykorzystują najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne, zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w samym produkcie. Do sektorów wysokiej technologii należą m.in. sektory: elektroniczny, IT, lotniczy, kosmiczny, motoryzacyjny, optyczny, farmaceutyczny czy biotechnologiczny.

 

Metody badawcze

·        Badania eksperckie z wykorzystaniem zogniskowanego wywiadu grupowego

·        Badania ilościowe z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety

·        Badania jakościowe z wykorzystaniem indywidualnych wywiadów pogłębionych

 

Etapy realizacji projektu od 02.01.2021 do 30.11.2022

1.      Opracowanie i doskonalenie narzędzi badawczych

2.      Przeprowadzenie badań empirycznych

3.      Analiza wyników badań

4.      Przygotowanie i złożenie artykułów

5.      Poprawa artykułów w świetle recenzji, określenie dalszych kierunków badań i przygotowanie założeń do wniosku o grant zewnętrzny

 

Zespół badawczy

dr hab., prof. SGH Barbara Ocicka, Katedra Logistyki SGH – kierownik badania

dr hab. inż., prof. UEW Maja Zofia Kiba-Janiak, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, UEW

dr hab., prof. SGH Wioletta Mierzejewska, Katedra Zarządzania Strategicznego, SGH

dr Anna Baraniecka, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, UEW

dr Patryk Dziurski, Katedra Zarządzania Strategicznego, SGH

dr Bartłomiej Jefmański, Katedra Ekonometrii i Informatyki, UEW

 

Kontakt

SGH: barbara.ocicka@sgh.waw.pl

UEW: anna.baraniecka@ue.wroc.pl​